Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy
Computerlogy ร่วมมือกับ Tangerine นำ Google Cloud Platform มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Socialenable 4.0) ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการ Analytics ข้อมูล Social media และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Company Background

Computerlogy เป็นบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ครบวงจรให้แก่ภาคธุรกิจ เช่นการสื่อสารโทรคมนาคม และการธนาคารและการเงิน เบื้องต้นบริษัทเคยได้มีการลองใช้ ระบบ Cloud กับค่ายอื่นก่อนมาแล้ว แต่ด้วยเรื่องของความปลอดภัยและการกู้ข้อมูลที่หายไป ทำให้สุดท้ายทางบริษัทก็ได้เลือกที่จะใช้งานกับ Google 

Challenge

ลูกค้าต้องการระบบที่มีความปลอดภัยและการกู้ข้อมูลที่หายไป 

Benefits

ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่อง infrastructure อีกต่อไป

Partner Product

Computerlogy ร่วมมือกับ Google Cloud Platform ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Socialenable 4.0) ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ โดยใช้จุดเด่นการเป็น Platform ด้าน Social Media ที่ครบวงจร ที่เน้นในเรื่องของการ Analytics ข้อมูล Social media และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในขั้นต่อไป Computerlogy จะมีการนำปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นอีกคุณสมบัติเด่นจาก Google มาบูรณาการกับ Platfrom ของ Computerlogy อีกด้วย

Why Tangerine?

เราทำงานใกล้ชิดร่วมกันกับทีมงาน Google Cloud อีกทั้งตัวเราเป็น Premier Partner ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าและตัว Solution หลังการขายที่เราเข้าไป Support

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Workspace_one-ราคา
HighlightVMware

Best Employee Experience หมดปัญหาพนักงานขาด ลา มาสาย กับแพลตฟอร์มสุดล้ำ

ให้พนักงานเข้าถึงได้ทุกที่ พร้อมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

WorkspaceONE VMware
HighlightVMware

Workspace ONE ตอบโจทย์ BYOD สำหรับองค์กร ใช้งานง่าย พร้อมความปลอดภัยขั้นสูง

เทคโนโลยีการจัดการปลายทางแบบครบวงจร จาก VMware เป็นวิธีการที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ไอทีสามารถจัดการอุปกรณ์ ทุกเครื่อง ทุกแอป
และทุกกรณีการใช้งาน จากส่วนกลางทั้งที่เป็นขององค์กรและอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อขับเคลื่อน Digital Workspace ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์

NSX Business Protection
HighlightVMware

NSX Intelligence ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย

วิเคราะห์ที่ใช้ปริมาณงานและบริบทเครือข่ายเพื่อมอบการจัดการความปลอดภัยแบบอัตโนมัติมองเห็นทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล และบริบทของเครือข่ายนำเข้ากับฟีดข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ VMware อื่น ๆ ได้ทันที

Network Security
HighlightVMware

Distributed Analytics Engine วิเคราะห์และจัดการความปลอดภัยอย่างรอบด้าน

ความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ คือปรับตัวและรับมือ ให้ทันกระแส New Normal เพราะปรับตัวก่อนได้เปรียบเสมอในยุคที่เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยทดแทน และเสริมศักยภาพในการทำงาน อีกหนึ่งสิ่งที่แทนเจอรีน อยากแนะนำ คือ Remote Workforce จาก VMware เป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยจากที่บ้าน (Work from Home) และช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้ตามปกติด้วย เมื่อความต้องการใช้งานของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานแบบ Remote Workforce องค์กรจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้เพียงพอ หรือจะจัดหาทรัพยากรมาเพิ่ม แต่ไม่ต้องเข้าไปที่ Data Center เพื่อจัดเตรียม Infrastructure ได้อย่างไร

API Management
Google CloudHighlight

The Cross-Cloud API Management Platform

ปัจจุบัน Digital Transformation เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและเร่งความเร็วในการสร้างบริการ, ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy