Data Protection

CiscoHighlightSecurity

เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย Catalyst 8000 Edge Platforms จาก Cisco

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันระบบ Security และ Software-Defined เช่น SD-WAN รวมถึงการ Integration กับระบบที่ใช้งานบน Cloud ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Enterprise Network ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้

CiscoHighlightSecurity

ปกป้องข้อมูลสำคัญๆ ของคุณจากการโจมตีทาง Cyber ด้วย Power Protect Cyber Recovery with CyberSense

การโจมตีทาง Cyber (Cyber attack) สามารถโจมตีระบบหรือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งกำลังนอนก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการรับมือหรือป้องกันการโจมตีที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไร??

วิธีเตรียมพร้อม PDPA
CiscoHighlightSecurity

ป้องการข้อมูลรั่วไหลในระดับ Endpoint ด้วย Cisco® AMP for Endpoints

โดยปัจจุบันเรื่องของ พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใกล้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้แล้ว เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

Data Security VMware
SecurityVMware

OneTrust – ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบันมีการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสม หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้งานอะไรบ้าง ดังนั้นการวางระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ หรือเกิดความเสียหายได้

Gsuite email protection
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

6 เคล็ดลับ ทำงานอย่างปลอดภัย อยู่ที่ไหนข้อมูลก็ไม่รั่วไหล

ในยุคสมัยนี้บางบริษัทก็อนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่บ้าน ไม่จำกัดสถานที่ทำงาน องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่า การรั่วไหลของข้อมูลในองค์กรจะไม่เกิดขึ้น และปลอดภัย

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Cisco Event
CiscoEvent

Secure Access with Duo [ Protect your Workforce, Workplace and Workloads ]

Cisco Duo ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณ ด้วยการตรวจสอบ Second source เช่น Smartphone หรือ Token เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงระบบ
Duo ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายและคล่องตัว ในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันทุกประเภท ด้วยการให้บริการรูปแบบคลาวด์ ทำให้สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

บราวเซอร์ IE ไม่ซัพพอร์ท Google Workspace
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

หยุดการสนับสนุนการทำงานของ Services ทั้งหมดบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (IE11)

ตามที่ Microsoft ได้ประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานของเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ดังนั้นทาง Google จึงประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ในวันที่ 15 มีนาคม 2021

App maker ปิดตัว
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ย้ำ! Google Cloud ประกาศปิดตัว App Maker จะปิดตัวในวันที่ 19 มกราคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 19 Jan 2021 App Maker จะหยุดการทำงานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เก็บบน App Maker ยกเว้นข้อมูลที่เก็บในรูปแบบของ Cloud SQL จะไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ผ่าน GCP account

CiscoHighlightSecurity

เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย Catalyst 8000 Edge Platforms จาก Cisco

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันระบบ Security และ Software-Defined เช่น SD-WAN รวมถึงการ Integration กับระบบที่ใช้งานบน Cloud ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Enterprise Network ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้

CiscoHighlightSecurity

ปกป้องข้อมูลสำคัญๆ ของคุณจากการโจมตีทาง Cyber ด้วย Power Protect Cyber Recovery with CyberSense

การโจมตีทาง Cyber (Cyber attack) สามารถโจมตีระบบหรือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งกำลังนอนก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการรับมือหรือป้องกันการโจมตีที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไร??

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่าย Support

servicedesk@tangerine.co.th
โทร.
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

ทีม Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 521 และ 523

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy