Menu

Vendors

Highlight Post

แชร์ประสบการณ์ขึ้นพูด 15 นาทีในงาน Google Cloud Summit Bangkok 2019

แชร์ประสบการณ์ขึ้นพูด 15 นาทีในงาน Google Cloud Summit Bangkok 2019

ระหว่างนั่งที่บูธรอลูกค้าสอบถามเรื่อง Chatbot ผมเลยนึกสนุกสร้าง Chatbot ขึ้นมาเพื่อให้คุยกับผู้สนใจที่มาในบูธ โดยจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับการที่ลูกค้ามาเยี่ยมชมและสอบถามโซลูชันที่บูธ

VxBlock อีกหนึ่งทางเลือกของ Desktop Virtualization

VxBlock อีกหนึ่งทางเลือกของ Desktop Virtualization

ในปัจจุบัน HCI มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว และง่ายในการติดตั้ง สามารถเริ่มต้นเล็กๆและขยายให้ใหญ่ได้ไม่ยาก (Scale Up and Scale Out) รวมทั้งง่ายในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้

10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลต่อบริษัท(ตอนที่1)

10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลต่อบริษัท(ตอนที่1)

เหล่าผู้ดูแลระบบแทบทุกคนคงเคยนึกสงสัย ว่าพวกแฮกเกอร์นั้นสามารถเจาะเข้ามาในระบบเครือข่ายของเราได้อย่างไร ทั้งๆ ที่มีระบบป้องกันการบุกรุกต่างๆ ติดตั้งอยู่มากมายแล้ว สิ่งที่ทำได้ภายหลังจากการถูกบุกรุกก็คือ การสืบหาช่องโหว่หรือรูรั่ว ซึ่งก็อาจไม่ทันการณ์เสียแล้ว

Knowledge

การตั้งค่า Gmail Conversation view

การตั้งค่า Gmail Conversation view

G Suite Google Cloud Knowledge

Conversation view คือ การรวบรวม Email ที่มีหัวเรื่องเดียวกัน(Subject) แสดงผลในหน้า inbox
เป็นฉบับเดียวกันเมื่อกดเข้าไปยัง Email ฉบับนั้นจึงค่อยแตก email ทั้งหมดออกมา

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

G Suite Google Cloud Knowledge

การค้นหาอีเมลเป็นฟั่งชั่นที่เอาไว้ใช้สำหรับการค้นหาเมลที่สะดวกและเร็วเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Suggesting Mode – Google docs

Suggesting Mode – Google docs

G Suite Google Cloud Knowledge

การเปลี่ยนมุมมองของเอกสาร

News and Events

Other Category

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Uncategorized
 • VMware
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Uncategorized
 • VMware

แชร์ประสบการณ์ขึ้นพูด 15 นาทีในงาน Google Cloud Summit Bangkok 2019

ระหว่างนั่งที่บูธรอลูกค้าสอบถามเรื่อง Chatbot ผมเลยนึกสนุกสร้าง Chatbot ขึ้นมาเพื่อให้คุยกับผู้สนใจที่มาในบูธ โดยจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับการที่ลูกค้ามาเยี่ยมชมและสอบถามโซลูชันที่บูธ

Read More

VxBlock อีกหนึ่งทางเลือกของ Desktop Virtualization

ในปัจจุบัน HCI มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว และง่ายในการติดตั้ง สามารถเริ่มต้นเล็กๆและขยายให้ใหญ่ได้ไม่ยาก (Scale Up and Scale Out) รวมทั้งง่ายในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้

Read More

10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลต่อบริษัท(ตอนที่1)

เหล่าผู้ดูแลระบบแทบทุกคนคงเคยนึกสงสัย ว่าพวกแฮกเกอร์นั้นสามารถเจาะเข้ามาในระบบเครือข่ายของเราได้อย่างไร ทั้งๆ ที่มีระบบป้องกันการบุกรุกต่างๆ ติดตั้งอยู่มากมายแล้ว สิ่งที่ทำได้ภายหลังจากการถูกบุกรุกก็คือ การสืบหาช่องโหว่หรือรูรั่ว ซึ่งก็อาจไม่ทันการณ์เสียแล้ว

Read More

ทำความรู้จักกับ Cisco SD-WAN‎

ทำความรู้จักกับ Cisco SD-WAN‎ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเทคโนโลยีหนึ่งเลย คือ SD-WAN ซึ่งได้เข้ามาพลิกโฉมเครือข่าย WAN แบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโลกของ internet ได้มีการเติบโตทำให้ internet สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และยังลดความยุ่งยากในการจัดการลงอีกด้วย แต่เนื่องจาก MPLS ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่มีการใช้งาน Saas หรือ …

Read More

Highlight Posts

Scroll to Top