พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2003 มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและ บริการด้าน Digital Technology โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการด้าน IT infrastructure ออกแบบ และพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Storage), Virtualization, Networking, และ Security ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เพิ่มบริการที่รองรับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Software Defined Solution, Cloud Solution, Business Mobility, Data Analytics & Machine Learning, Software Development และอื่นๆ ที่มาช่วยสนับสนุนการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจให้เหมาะกับยุค Digital Transformation

ปัจจุบันแทนเจอรีนมีลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ทำให้บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานจากการได้รับ Certified อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทำให้บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความร่วมมือกับพันธมิตรหลายรายทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น

Experts you can TRUST

Partners

Tangerine has been recognized as the trusted and valued innovation partner with leading IT companies, i.e. Cisco, VMware, Dell EMC, and Google.

KEY PARTNERS

Our partner-02

PARTNERS

Tangerine Port
Tangerine partner
Tangerine partner
ระบบ network ราคา
แทนเจอรีน พาร์ทเนอร์
ระบบไอที huawai
IBM Thai
ตัวแทนจำหน่าย lenovo
security system
microfocus ตัวแทนจำหน่าย
microsoft tangerine
NewRelic บริษัทขาย
ระบบไอที Privacy
PaloAltoNetworks บริษัทขาย
pure_storage บริษัทขาย
RSA ตัวแทนขาย
Trend-Micro บริษัทขาย
V-Key บริษัทขาย
veeam บริษัทในไทย
veritas บริษัทในไทย
Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

      This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy