ขั้นตอนการปฏิบัติตามPDPA

How to apply PDPA ?

          เตรียมความพร้อมกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (PDPA) ทั้งเจ้าของข้อมูลเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล

เจ้าของข้อมูล
– ตระหนักในสิทธิของตน เช่น การให้ข้อมูล รับรู้การนำไปใช้ ขอลบข้อมูลเมื่อตนยกเลิกบริการ

ผู้ประกอบการ
– คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
– หากบริษัทใหญ่ ควรมีทั้ง Internal audit และ External audit
– แนวทางในการรับมือหากเกิดข้อมูลรั่วไหล

ภาครัฐ
– คำนึงถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายธุรกรรม, ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)

แนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน PDPA ( Personal Data Protection Act )

 1. ประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
  – เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบและกระบวนการถูกต้องเหมาะสม
 2. ธรรมาภิบาลข้อมูล ( Data Governance )
  – มีข้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน ใครเข้าถึงได้บ้าง สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น
 3. การบริการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฏ ( Compliance Management )
  – การบริการคน หลักปฏิบัติ และกฏหมาย ให้มีประสิทธิภาพ
 4. มาตราการรับมือเมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหล ( Breach Response )
  – วิธีการรับมือและการจัดการเมื่อเกิดภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบให้ข้อมูลรั่วไหล

          คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการกระทำของผู้ประกอบการ เมื่อเจ้าของข้อมูลเห็นว่า มีการเก็บ/ใช้/เผยแพร่ข้อมูลของตัวเอง ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอำนาจสั่งให้ส่งเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อมูลได้ หากผู้ประกอบกิจการไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง “มาตรา 89 กำหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท” ผู้ประกอบการจึงควรมองหาแนวทางวิธีการ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

Related Link

Related Blogs

Google ประกาศยกเลิกบริการ G Suite Legacy Free Edition

Google ประกาศยกเลิกบริการ G Suite Legacy Free Edition

Tangerine January 27, 2022 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ชุดโปรแกรมการทำงานออนไลน์จาก Google เริ่มเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Google Apps จนกลายมาเป็น
G Suite ที่หลายคนคุ้นเคยในเวอร์ชั่นฟรี เช่น Gmail, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, Google Slides และ Google Meet ชุดโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งกำลังจะถูกยกเลิกเวอร์ชั่นฟรีนี้ในเร็วๆนี้ หากไม่ทำการ Upgrade หรือ Backup ข้อมูลของท่านก็จะหายไปตลอดกาล ทาง Google แนะนำให้รีบอัพเกรดเป็น Google Workspace ก่อน 1 พ.ค. 2565 เพื่อได้สิทธิ์ใช้งานฟรี จนถึง 1 ก.ค. 2565

Read More
สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

Tangerine March 2, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ในยุคโควิด-19 ที่หลายๆ องค์กรปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ Work From Home, การใช้ tools ต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงาน และ Google Workspace เอง ก็เป็นดาวเด่นในเรื่อง Work Collaboration Tools และเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยในการติดต่อสื่อสารก็คือ Messaging App อย่าง Google Chat

Read More
ประกาศ! Google เปลี่ยน Drive File Stream & Backup and Sync ไปที่ Google Drive for Desktop

ประกาศ! Google เปลี่ยน Drive File Stream & Backup and Sync ไปที่ Google Drive for Desktop

Tangerine March 1, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ปัจจุบัน Google Workspace มีวิธีการ Sync ข้อมูลบน Google Drive สู่ Computer สองวิธีคือ Drive File Stream สำหรับ Business user(Google Workspace user) และ Backup and Sync สำหรับ Consumer users

Read More
Google Classroom : การเรียนการสอนแบบ Community ในยุค New Normal

Google Classroom : การเรียนการสอนแบบ Community ในยุค New Normal

Tangerine March 1, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

Google Classroom อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการสอนที่สนับสนุนทั้งไฟล์เอกสาร รูปภาพ รวมไปถึงวิดีโอ อีกทั้งยังรักษาความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน โดยระบบจะสร้างรหัสและ link การเข้าถึงห้องเรียนให้อัตโนมัติ

Read More
ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

Tangerine January 22, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

จากที่ Google มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดพื้นที่ภายใน Google Drive ในปี 2021 เดิมมีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 แต่ยังไม่มีการดำเนินการจริงในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันทาง Google เริ่มใช้นโยบายดังกล่าวแล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2022 โดยคิดพื้นที่การจัดเก็บ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard

Read More
4 Features เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Google Meet

4 Features เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Google Meet

Tangerine January 22, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ปัจจุบันการทำงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า การประชุมงานแบบผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบลื่น Google จึงได้เพิ่ม Feature ต่าง ๆ บน Google Meet ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี 4 Feature ดังต่อไปนี้

Read More
Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy