เสริมความปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูลให้ระบบ Kubernetes

K8
เสริมความปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูลให้ระบบ Kubernetes
การสำรองข้อมูลสำหรับระบบ Kubernetes ทาง Veeam มีผลิตภัณฑ์ Kasten K10 ที่ออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลของ Kubernetes โดยเฉพาะ และสนับสนุนการทำงานบน Cloud Native หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น VMware Tanzu, Openshift, Amazon EKS, Google GKE เป็นต้น ซึ่ง Kubernetes เองมีความแตกต่างจากระบบ Compute Infrastructure ที่ออกแบบแอปพลิเคชันให้มีขนาดเล็กลงที่ทำงานแบบ Container ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม หรือลด หรือปรับปรุง องค์ประกอบของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

Kubernetes Backup

              มีความแตกต่างจากระบบ Compute Infrastructure ที่ออกแบบแอปพลิเคชันให้มีขนาดเล็กลงที่ทำงานแบบ Container ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม หรือลด หรือปรับปรุง องค์ประกอบของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

Veeam Kasten K10

              ออกแบบให้สามารถใช้งานกับ Kubernetes ที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และปลอดภัยให้กับทีมงานผู้ดูแลระบบขององค์กรสำหรับการสำรอง/กู้คืนข้อมูลแอปพลิเคชั่น

ความคล่องตัวของแอปพลิเคชัน Kubernetes

Backup and Restore

              การกำหนด Policies เป็น Workflow ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติตามต้องการ เช่นการทำ Snapshot ซึ่งสามารถกำหนดความถี่ หรือตั้งเวลาที่ต้องการจะทำได้ และกำหนด Label สำหรับ Resource ที่ต้องการจัดการ โดยการกำหนด Policies เชื่อมกับแอปพลิเคชันช่วยให้ Workflow สามารถทำการสำรองข้อมูล และการย้ายข้อมูล หรือแอปพลิเคชันได้

VMware Backup and Restore

             

 • Complete Application Protection ค้นพบอัตโนมัติและปกป้องแอปพลิเคชันทั้งหมดรวมถึง Resource, Configuration และข้อมูลสำคัญพื้นฐาน
 • Policy-based Backup Automation and Monitoring บริการการสำรองข้อมูลแบบยืดหยุ่นด้วย Dynamic Policy ที่ค้นพบแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขได้ง่าย
 • Coordinated Application Recovery กู้คืนข้อมูลของแอปพลิเคชันได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามลำดับขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล ทรัพยากร และค่า Configuration
 • Application-specific Protection เมื่อการปกป้องที่ระดับ Volume ไม่เพียงพอ สามารถทำการเพิ่ม Workflow ร่วมกับ Kanister เพื่อใช้งานร่วมกันเฉพาะแอปพลิเคชันได้

Disaster Recovery

              Veeam Kasten K10 ช่วยให้การกู้คืนข้อมูลทุกส่วนประกอบของแอปพลิเคชันตามที่ต้องการ และแอปพลิเคชันยังสามารถทำการ Clone ไปยังที่เดิมหรือ Namespace ใหม่ได้  นอกจากนี้ยังสามารถทำการกู้คืนแบบ Granular ที่เป็นส่วนย่อยของแอปพลิเคชัน โดยวิธีการกู้คืนมีความยีดหยุ่น และสามารถทำได้ง่ายมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้สามารถเลือกสำเนาของแอปพลิเคชันตามช่วงเวลาที่ต้องการกู้คืนได้อย่างเหมาะสม

Application Mobility

Veeam Kasten K10 -Disaster Recovery(DR)

               Veeam Kasten K10 มีความสามารถที่ช่วยการย้ายแอปพลิเคชันข้าม Namespace, Cluster, Account Region และ Cloud ได้  ซึ่งความสามารถเหล่านี้ช่วยให้มีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการทำ Disaster Recovery(DR), Test/Dev รวมถึง Performance Testing ด้วย

สนใจทดลองการใช้งาน Veeam Kasten K10 https://www.kasten.io/free-kubernetes

สนใจบริการ หรือ ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

Share on social media

Sutian.K

Solution Consultant

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy