Keys สำคัญเอาชนะใจลูกค้ายุคแห่งการสร้าง Customer Experience ด้วย Microservices

VMware Tanzu Pricing
Keys สำคัญเอาชนะใจลูกค้ายุคแห่งการสร้าง Customer Experience ด้วย Microservices
ปัจจุบันเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมและความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไวแค่ปลายนิ้วสัมผัส หลายองค์กร ธุรกิจ หรือแบรนด์ต่างต้องการตอบสนองให้ตรงใจลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทองทางการขาย โดยเลือกลงทุนปรับแผนธุรกิจออกแบบ Application ให้เป็นอิสระต่อกัน ง่ายต่อการดูแล และพัฒนาทดแทน หรือที่เรียกว่า ”ไมโครเซอร์วิส” (Microservices)

Microservices ไม่เหมาะกับทุกองค์กรหรือทุกแอปพลิเคชัน หากดําเนินการไม่ถูกต้องสถาปัตยกรรม Microservices อาจส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นหากคุณกําลังคิดที่จะเริ่มที่จะมาใช้ Microservices ควรจะพิจารณาคําถามสําคัญเหล่านี้

สิ่งที่ควรทราบหากคุณกําลังพิจารณาสถาปัตยกรรม microservices

Microservice Checklists

 • พร้อมที่จะกําจัดการทำงานแบบ Silo และมีทีมที่พอเพียงที่สร้างและให้บริการหรือไม่?
 • สามารถใช้ Pipeline เข้ามาจัดการ Change Management แบบ automatic ได้หรือไม่?
 • มีนักพัฒนาที่ให้ความร่วมมือที่จะพยายามมาใช้ไมโครเซอร์วิสทุกแอปพลิเคชันหรือไม่?
 • แอปพลิเคชันหลักที่ต้องการเปลี่ยนให้บริการฟังก์ชั่นที่สําคัญทางธุรกิจหรือไม่?
 • บริการของคุณทำงานแบบประสานกันหรือไม่?
 • มีทีมงานที่อุทิศตนและงบประมาณในการลงทุนในไมโครเซอร์วิสหรือไม่?
 • การแก้ไขหรืออัพเกรดเครื่องที่ระบบใช้งานอยู่ สามารถทำได้ยากหรือไม่?
 • มันยากที่จะทําให้ Microservices หลายสิบเครื่องทันสมัย (Up to date) ด้วยการกําหนดค่าแอปพลิเคชันล่าสุดหรือไม่?

เริ่มต้นเปลี่ยน Monolithic มาเป็น Microservices

Step 1: เริ่มต้นด้วย Monolithic

เราเชื่อว่า Monolithic เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการทำ application ในระยะแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีนักพัฒนาเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ code เพิ่มขึ้นจนถึงจุดๆ หนึ่ง ปัญหาจะเริ่มขึ้น เกิดความซับซ้อน ทรัพยากรที่ใช้อยู่เริ่มแน่นเกินไป (ไม่พอ) และไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะนักพัฒนาต้องคอยดูแลรักษาแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งนั่นคือตอนที่องค์กรของคุณจะเริ่มหันไปหา Microservices

 

Step 2: ค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องและแยกออกมา

กุญแจสําคัญในการเปลี่ยนจาก Monolithic มาเป็น Microservices คือการหา “ขอบเขต” ของแอปพลิเคชันเพื่อให้คุณรู้บริบท จากนั้นคุณต้องนําบริบทที่ถูกผูกไว้ออกจากแอปพลิเคชัน แต่ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาว่าใครบ้างที่เข้ามาเรียก application และหาว่าใครกําลังเรียกขาเข้าและขาออก มีส่วนไหนบ้างที่สัมพันธ์กัน? ข้อจํากัดคืออะไร? 

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการความสัมพันธ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถเริ่มทำ API ของแต่ละ service และนำมาผูกไว้ออกไปยังแอปพลิเคชันของตัวเอง

 

Step 3: Refactoring code

Refactor Code ใน Monolithic Application เพื่อให้ส่วนที่จะแยก ไม่มี Dependency กับส่วนอื่นๆ ที่จะไม่ถูกแยกออกมา สําหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง เรามักจะต้องค้นหาก่อนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด (error) นี่เป็นวิธีแรกที่ช่วยในการแก้ปัญหาการรีแฟคเตอร์ การทําความเข้าใจผลลัพธ์ในแต่ละจุด 

วิธีการปรับใช้ Microservices

 1. เลือกโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์หรือบริการ Kubernetes บนคลาวด์เพื่อเปิดใช้งานไมโครเซอร์วิส เชื่อมต่อกันด้วย REST API ดังนั้นไมโครเซอร์วิสจํานวนมากจึงสามารถทํางานร่วมกันได้ในแอปพลิเคชันเดียว
 2. เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ไมโครเซอร์วิสเป็นระบบแบบกระจายที่โดยปกติจะทํางานมากกว่าหนึ่งกระบวนการ จึงเลือกโปรโตคอลการสื่อสาร (เช่น HTTP, AMQP หรือ TCP)
 3. หลีกเลี่ยงการพึ่งพาที่เก็บข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซับซ้อนและกระจายอํานาจของข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกแอปพลิเคชันจะไม่หยุดทํางานหากจําเป็นต้องอัพเกรดหรือแก้ไขฐานข้อมูล
 4. แยกวิธีการควบคุมรหัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อคุณใช้ REST API ความปลอดภัยจะถูกสร้างขึ้นผ่าน SSL
 5. ใช้ CI/CD และการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานโดยอัตโนมัติ (Infrastructure as code) เพื่อ scale ระบบโดยอัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง code ที่ใช้ในไมโครเซอร์วิสอย่างต่อเนื่อง

สนใจบริการหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือเบอร์ 02-285-5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy