แชร์เคล็ดลับ! พัฒนาแอปอย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ตรงใจลูกค้า

VMware Tanzu
แชร์เคล็ดลับ! พัฒนาแอปอย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ตรงใจลูกค้า
ทีมไอทีกำลังเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของการเติบโตของเว็บต่างๆ ใน Application Portfolio โดยพอร์ตโฟลิโอเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น เกิดการพัฒนาแอปขึ้นเองภายในองค์กรอยู่บ่อยครั้ง แอปใหม่ๆ ถูกเพิ่มผ่านการซื้อกิจการ หรือ การซื้อซอฟแวร์มาใช้แบบสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

          นอกเหนือจากการเติบโตของ app landscape แล้ว ฝ่ายไอทียังคงเผชิญหน้ากับการเพิ่มเลเยอร์ของความซับซ้อนนั้นๆ เข้าไปอีก เมื่อบุคลากรมีการย้ายทีมหรือลาออกจากบริษัทไป ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้นเพราะจะทำให้ไม่สามารถระบุเจ้าของแอปคนแรกได้ และด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของตัวธุรกิจและตัวองค์กรเองนั้น  จึงทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลที่อยู่ภายใน Application Portfolio ได้โดยง่าย

Tackling Your Application Portfolio Modernization Strategy

          การที่จะทำแอปพลิเคชันให้เกิดความทันสมัยได้นั้นจะต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีเวลา และงบประมาณ มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การลงทุนนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทีมไอทีจึงต้องการโครงสร้างของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (framework) รวมไปถึงเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ และ low-touch analysis เพื่อที่จะได้เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของ digital transformation และการตัดสินใจอันชาญฉลาดเกี่ยวกับการเลือกตัวแอปพลิเคชัน

          หนึ่งในความเชื่อของการพัฒนาแอปให้ทันสมัยนั่นก็คือความเชื่อที่ว่า องค์กรจะไม่สามารถเริ่มต้นการพัฒนาแอปได้จนกว่าจะเข้าใจในทุกๆ ส่วนของ application portfolio แต่โชคดีที่ทางทีมของเรานั้นสามารถใช้วิธีการแบบ lean and agile (วิธีการบริหารโปรเจคต่างๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) เพื่อเป็นการหยุดยั้งการเกิด analysis paralysis (การวิเคราะห์ข้อมูลที่มากเกินไปจนไม่เกิดประโยชน์) ได้ และยังมีการใช้ประโยชน์จากการตอบสนองแบบวนลูป ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น และยังมีผลลัพธ์ที่มั่นคงสม่ำเสมอ 

          เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ที่เริ่มพัฒนาแอปให้มีความทันสมัยและนำไปใช้ได้นั้น VMware จึงพัฒนาการเข้าถึงแอปที่เรียกว่า VMware App Navigatorแล้วการพัฒนาแอปให้ทันสมัยขึ้นนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไร ? ยกตัวอย่างจากองค์กรไอทีของทางเรา IT app portfolio ของเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านขนาดและความซับซ้อนมามากกว่า 20 ปี โดยผ่านการปรับแต่งทั้งจาก third party apps และผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทและเทคโนโลยี

          VMware กำลังดำเนินการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของ portfolio และเพื่อทำให้มั่นใจว่า เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ features ใหม่ต่างๆ นี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยรวดเร็วที่สุด โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแอปที่ยังคงทำงานอยู่ในระบบเดิมให้ทันสมัยที่สุดก่อน (legacy apps)

          การที่จะเริ่มต้นกระบวนการการพัฒนาแอปให้ทันสมัยนั้น ฝ่ายไอทีจะทำงานร่วมกับ App Navigator team เพื่อพัฒนา strategic framework โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภาคธุรกิจ(Business value)และปัจจัยด้านเทคโนโลยี  key business and technical factors

          เป้าหมายของเราคือการคัดเลือกแอปที่เราจะนำมาใช้ให้มาอยู่ใน targeted list ของการพัฒนาแอปก่อน เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นในการพัฒนาแอปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยอีกด้วย

VMware’s strategic portfolio modernization framework​

การคัดเลือกแอปที่จะนำมาพัฒนามี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. Confirm app inventory: What do we have in our portfolio today?

การยืนยันแอปที่มีอยู่แล้ว: ตอนนี้เรามีแอปอะไรบ้างใน portfolio

          ในการที่จะทำการประเมิณว่าแอปไหนบ้างที่ควรจะอยู่ในสโคปของการทำงานและเป็นตัวเลือกที่จะนำมาเข้าสู่การพัฒนาแอปได้นั้น ทางทีมไอทีของเราจะต้องทำการอัปเดท app inventory และสร้างแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (SSOT) รวมไปถึงการคัดเลือกอย่างกว้างขวางใน app inventory ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อระบุ in-scope ของแอป นอกจากนี้ยังเป็นการนำทางไปสู่เจ้าของแอปที่แท้จริง การกำหนดการจัดวาง และค้นหาสถานที่กักเก็บข้อมูลของโค้ดอีกด้วย

          วิธีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราพัฒนาและทำความสะอาดฐานข้อมูลของ app inventory เพื่อที่จะนำมาใช้กับ first-pass filter และกำหนดว่าแอปแบบไหนใน portfolio ที่ควรไปอยู่ในสโคปของการพัฒนาแอปให้ทันสมัย

2. Initiate technical discovery: What’s technically feasible to move?

          ทุกวันนี้ทีม software กำลังจัดการกับข้อมูลที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ (Rich Data) เพื่อตั้งค่าการใช้งานในระบบจัดการแหล่งที่มา และเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องมีการ automated และ low-touch way เพื่อตรวจจับทั้ง legacy frameworks, หนี้ทางเทคนิค (Technical Debt) และ cloud anti-patterns เพื่อเป็นการประเมิณการพัฒนาแอปที่อยู่ใน portfolio อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทีมของเราจึงทำการเพิ่มความสามารถของ automated tools ให้เหมือน Cloud Suitability Analyzer เพื่อที่จะได้วิเคราะห์แหล่งที่มาของโค้ด เพื่อตรวจจับ cloud anti-patterns แบบทั่วไปได้

          โดยทางทีมใช้ Application Transformer สำหรับ VMware Tanzu  เพื่อค้นหาส่วนประกอบที่ทำงานบน virtual machines (VMs) และการบริการนอกเครือข่ายและส่วนประกอบภายนอกของตัวแอปพลิเคชันเองอีกด้วย โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลข้าม portfolio เพื่อที่จะทำให้เข้าใจถึง runtime platforms ที่เฉพาะเจาะจง และ technology stacks เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการพัฒนาแอปนี้ให้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

3. Determine business discovery: Why should we move?

          ทีมไอทีสำหรับการพัฒนาแอปให้ทันสมัยนั้นมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ strategic value ความรวดเร็วในการดำเนินงานและการพึ่งพาอาศัยกันของแอป โดยทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของแอป ในการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญของตัวแอป
โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

 • แอปนี้ เป็นแอปที่ลูกค้ากำลังใช้อยู่หรือเปล่า?
 • แอปนี้ ได้กล่าวถึงการยินยอมเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยหรือไม่? 
 • แอปนี้ มีผลกระทบต่อรายได้หรือไม่?
 • แอปนี้ มีข้อตกลงระดับในการให้บริการ (SLA) หรือไม่?

          ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า แอปพลิเคชันแบบไหนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สุดทั้งในเรื่องของราคา ความเสี่ยง และมูลค่า 

4. Prioritize app ranking per decisioning model: What should we modernize first?

การจัดลำดับความสำคัญของแอป แอปไหนที่ควรได้รับการพัฒนาก่อน

          ด้วยผลของการค้นพบทางเทคโนโลยีและธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เราจึงสามารถสร้างการรวมคะแนนของแอปเพื่อที่จะจัดอันดับความสำคัญของแอปได้ ทั้งนี้ การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับเหตุผลทางธุรกิจและระดับของความต้องการที่จะทำให้แอปพัฒนาขึ้น

          การจัดอันดับนี้เป็นการจัดลำดับตั้งแต่จากแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (SSOT) ที่จะช่วยทำให้ทางทีมรอดพ้นจาanalysis paralysis (การวิเคราะห์ข้อมูลที่มากเกินไปจนไม่เกิดประโยชน์) ได้ และเริ่มแผนการดำเนินงานต่อไปได้

          นอกจากนี้ Portfolios ใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันข้ามแอปพลิเคชัน ที่สามารถเปิดเผยการเข้าถึง (uncover insights) เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเราได้นั้น เราจะรวมกลุ่มแอปพลิเคชันเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันนี้ เพื่อค้นหา key applications ที่มีความเสี่ยงต่ำและซับซ้อนน้อยลงได้ 

สนใจบริการ หรือ ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

Share on social media

Suppakiat.P

System Presale

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
Security

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านเทคโนโลยี Web Browser Isolation

จากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันนี้ทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่พนักงานจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันที่สำนักงาน จึงเกิดการทำงานแบบ Work from Home กันมากขึ้น และด้วยเหตุนี้เองการทำงานในรูปแบบของ Work from Home นั้นก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยคุกคามบนเครื่อง Endpoint ได้อย่างเช่น เครื่องโน้ตบุ๊ค, อุปกรณ์มือถือ เป็นต้น

Google CloudGoogle Maps PlatformHighlight

Solution Library ตัวช่วยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่เพื่อธุรกิจ

นักพัฒนาโปรแกรมที่เรียกใช้ Google Maps Platform บางท่านอาจจะมีความสงสัยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่ เช่น ถ้าอยากจะได้งานด้านแผนที่ตามที่ได้วางแผนไว้ จะต้องเรียกใช้งาน API Service อะไร หรือเขียน Source Code ยังไง เพื่อให้การทำงานดูสมบูรณ์แบบมากที่สุด

GMP API
Google CloudGoogle Maps PlatformHighlight

Locator Plus Solution ตัวช่วยสำหรับระบบงานด้านแผนที่ในธุรกิจของคุณเพียงไม่กี่คลิก

สวัสดีผู้ใช้งาน Google Maps Platform ทุกท่าน มาในครั้งนี้ทาง Tangerine กลับมาด้วยบทความที่เป็น Blog Series โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทความที่จะค่อยๆ ปล่อยออกมาให้ทุกท่านได้รับความรู้ และเทรนเทคโนโลยีของ Google Maps Platform ในเรื่องของ Solution Library

Application_Modernization benefits
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

เจาะ 3 กลยุทธ์ที่ Transform องค์กรสู่ยุคแห่ง Application Modernization

ปัจจุบัน Kubernetes เป็นเครื่องมือที่แพร่หลาย ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างเรียกใช้ และจัดการแอปพลิเคชันบนระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ VMware ได้ผสานรวม Kubernetes เข้ากับ vSphere และมีการริเริ่มที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนา Modernize Application

Check คนเข้าดู Dashboard อย่างละเอียด
Data AnalyticsGoogle CloudHighlight

Data Studio Tips! รู้งี้ทำนานแล้ว ติดตามพฤติกรรมการเข้าชม Dashboard ของเราด้วย Google Analytics

ต่อยอดจากเทคนิคที่แล้วที่ทำให้เราทราบว่าใครในองค์กรเราบ้างใช้ Data Studio วันนี้ Tangerine มีอีกหนึ่งเทคนิคในการติดตามดูพฤติกรรมการดูรายงานของผู้ใช้ต่างๆ เมื่อเรา public ออกมาให้ทีมอื่นๆ หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปให้ทราบถึง demographic ของพวกเขา, device ที่เขาใช้ หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยเราเข้าใจผู้ชมและปรับปรุงรายงานของเราให้ตรงผู้ชมมากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy