สู่ยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วย Application Software ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

สู่ยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วย Application Software ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ทุกวันนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปแล้ว Behavior ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวและเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา App ที่เป็นที่นิยมกันในยุคสมัยนี้ให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการขายให้กับธุรกิจ

ปัญหาส่วนใหญ่ของธุรกิจ คือ ปรับกลยุทธ์ แต่ระบบเทคโนยีหลังบ้านไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น

 • Application มีขนาดใหญ่  ใช้เวลาในการโหลดนาน และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงที
 • การอัพเดทแต่ละครั้ง ต้อง Deploy Application ทั้งหมดใหม่ 
 • ระบบได้รับเสียหายจำนวนมาก หากเกิด Bug ขึ้นมา
 • ยากต่อการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะการเปลี่ยน Framework หรือใช้ภาษาใหม่จะต้องรื้อใหม่ทั้งหมด จึงจะทำให้เสียเวลา และเสียเงินเป็นจำนวนมาก

“ปัญหาปรับเปลี่ยนแอปฯ ใช้เวลานาน อาจส่งผลเสียธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากลูกค้าใช้งานติดขัด ไม่ใช้แอปต่อ หรือยกเลิกในการใช้งาน” 

ปลดล็อคปัญหาเหล่านี้

เพื่อให้การพัฒนาแอปฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์และพฤติกรรมลูกค้า ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ใช้เวลาน้อย รวมถึง Scale Up ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการแก้ปัญหาระบบไม่ต้องใช้ Developer จำนวนมาก โดยพัฒนามาใช้ระบบ Cloud Native Apps เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและพัฒนาแอปฯได้ดียิ่งขึ้น

 1. ออกแบบแอปพลิเคชั่นแบบไมโครเซอร์วิส (Microservice)
 2. .ใช้เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container) เพื่อให้แอปพลิเคชั่นสามารถทำงานได้ในทุกๆสภาพแวดล้อม
 3. ทำการส่งมอบแอปพลิเคชั่นแบบอัตโนมัติ (Continuous Delivery)
 4. ร่วมกันทำงานเป็นทีมสไตล์ DevOps เพื่อย่อยแต่ละ Service ให้อิสระจากกัน ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน

เมื่อ ฺBusiness X Strategy X Technology สอดคล้องไปในเป้าหมายเดียวกัน ส่งผลต่อธุรกิจอย่างก้าวกระโดด 

 • ความเร็วของแอปฯ = ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้งาน
 • การขยาย (Scale) = การเพิ่มฐานลูกค้าในการใช้งานแอปฯได้อย่างไม่จำกัด
 • ผลกำไรของธุรกิจ (Margin) = ความคุมค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม/ลดของระบบ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อมายังแทนเจอรีน เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้งาน รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
ได้ที่อีเมล
marketing@tangerine.co.th หรือเบอร์ 02-285-5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy