Icon for Google Cloud

PARTNERS

Google Cloud

Tangerine Google Cloud Partner ผู้นำด้าน Cloud Solution เป็นตัวจริงที่มีโซลูชันในการแก้ปัญหา เชี่ยวชาญในธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยบริการต่าง ๆ

Public Cloud / Multi-cloud
Data Warehouse
Business Intelligence
Data Science
Cloud Data Governance
Smart Workplace
API Management
Maps Intelligence

GOOGLE CLOUD PLATFORM

จุดเด่นของ Google Cloud Platform (GCP) คุณแทบไม่ต้องไปหา Software อื่นมาใช้เลย ซึ่งทาง Google Cloud Platform (GCP) เองก็ได้ออกแบบ Services ที่เป็น Cloud-native มากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Server, Database, ML, Data รวมถึงความปลอดภัย (Security) เพราะ Google ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

Features

Benefits

 • ประหยัดต้นทุน
 • พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพงาน
 • เสถียรและปลอดภัย
 • ขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด
 • เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา และหลากหลายอุปกรณ์
 • ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยการควบคุมข้อมูลระดับสากล
 • ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน ง่ายต่อผู้ดูแลระบบ

BIGQUERY

ขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลด้วยคลังข้อมูลบนคลาวด์ BigQuery เป็น Enterprise Serverless Data Warehouse ที่ประสิทธิภาพสูงแต่ค่าใช้จ่ายน้อยมาพร้อมกับการสร้าง Machine Learning ได้ในตัวและทำงานร่วมกับ BI ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มขุมพลังข้อมูลของธุรกิจคุณ

Features

 • สร้าง Machine Learning ได้ในตัว
  • BigQuery ML ทำให้ Data Scientists และ Data Analyst สามารถสร้างโมเดลกับข้อมูลทุกโครงสร้างอย่าง Structured, Semi-structured และ Unstructured ได้ภายใน BigQuery เอง ด้วยภาษา SQL อีกทั้งสามารถทำ Online Prediction เป็น APIs ด้วย Vertex AI ต่อจาก BigQuery ได้อย่างง่ายดาย
 • แชร์ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบ Multi-cloud
  • BigQuery Omni เป็น Multi-cloud Analytics Solution ที่สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างคลาวด์อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องโยกข้อมูลไปมาระหว่างคลาวด์
 • วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ด้วยเครื่องมือที่พร้อมใช้
  • BigQuery รองรับการนำข้อมูลเข้าแบบ Streaming และสามารถ Query เพื่อดูผลลัพธ์ได้ทันที มาพร้อมกับ BigQuery BI Engine ที่ทำให้ BI หรือ Google Sheets ที่เชื่อมต่อกับ BigQuery ตอบสนองได้เร็วขึ้นรองรับการทำงานพร้อมกันหลาย ๆ ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
  • BigQuery สามารถ Query ข้อมูลทุก Structured ได้ด้วย BigLake ตาม Concept กับ Data Lake ที่จะได้ในเรื่อง Data Governance ที่โดยปกติจะควบคุมได้ยาก ซึ่งสามารถใช้ Dataplex ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงหรืออื่น ๆ ได้ในตัว
 • รองรับการวิเคราะห์แบบ Geospatial (GIS)
  • BigQuery Geospatial ทำให้สามารถวิเคราะห์ชนิดข้อมูลที่เป็นเชิงพื้นที่ เช่น Latitude, Longitude, Line, Polygons, Multi-polygons โดยไม่จำเป็นต้องหาซอร์ฟแวร์เสริมใด ๆ ในงานด้าน GIS
 • รองรับการเข้าถึงข้อมูลแบบ Spreadsheet
  • ด้วย Connected Sheets จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์บน BigQuery ผ่าน Google Sheets โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะด้าน SQL แต่ใช้ความสามารถด้าน Pivot Tables, Charts และ Formula บน Sheets ได้อย่างเต็มที่
 • Real-time Change Data Capture
  • BigQuery รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก Source ต้นทางแบบ CDC ผ่าน Datastream ที่ช่วยจัดการ Sync และ Replicated Table จากต้นทางเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time
 • Materialized Views
  • BigQuery มาพร้อมกับ views ชนิดพิเศษที่ทำให้สามารถหาคำตอบในแต่ละ Query ได้เร็ว Performance ดี แต่ใช้ Cost ที่น้อยกว่า Views ธรรมดาทั่วไป
 • Autoscale ระดับ Exabyte
  • ใช้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดการ Big Data จาก BigQuery ด้วยการขยายอัตโนมัติ ทั้งหน่วยประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Exabyte ไ้ด้โดยไม่ต้องกังวล
 • ความปลอดภัยและกำกับดูแลข้อมูล
  • BigQuery มาพร้อมกับการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้อย่างละเอียด รวมการจำกัดการเข้าถึงระดับ Rows และ Columns ได้ ทุก ๆ ข้อมูลบน BigQuery จะมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงควบคุมอยู่ อาทิ การเข้ารหัสทั้งตอนจัดเก็บและตอนใช้งาน

LOOKER STUDIO

Business Intelligence ที่ยืดหยุ่นไม่มีใครเทียบ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Features

 • Web Interface ที่ใช้งานง่าย
  • Looker Studio ออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยการ Drag-and-drop แต่ละ chart ที่สามารถปรับค่าต่าง ๆ และออกแบบ Report ให้เข้ากับองค์กรของตัวเองได้
 • Report Templates
  • Looker Studio มี template ต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้และ Connect กับ Data source ที่เราต้องการอย่างอัตโนมัติและรวดเร็วในการทำรายงาน
 • Data Connectors
  • มี Connectors ที่หลากหลายให้เลือกใช้ ทั้ง Google Connector และ 3rd-party Connectors
 • Looker Studio API
  • ผู้ใช้ Workspace หรือ Cloud Identity สามารถใช้ Looker Studio API ในการจัดการ Looker Studio Assets ต่าง ๆ เช่น Data Source, Report ได้
 • Report Embedding
  • สามารถแนบ report จาก Looker Studio ไปยังเว็บเพจใดก็ได้ อาทิ เว็บไซต์องค์กร, ระบบ Intranet, WordPress หรือ อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

Business Intelligence Course

Cloud AI APIs
Auto ML
Vertex AI

รวมทุกเทคโนโลยี AI ที่ดีที่สุดของ Google สำหรับ Developers โดยเฉพาะ ไม่ต้องทำการสร้าง AI ใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง เพียงใช้ APIs เหล่านี้ ก็สร้างสรรค์ผลงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Features

 • Cloud Natural Language 
  • วิเคราะห์และสกัดข้อความต่าง ๆ ด้วย NLP อาทิ Sentiment Analysis, Entity Recognition
 • Dialogflow 
  • สร้าง AI สำหรับบทสนทนาด้วย chatbot อัจฉริยะจาก Google
 • Speech-to-Text 
  • แปลงข้อมูลเสียงเป็นข้อความได้หลากหลายภาษา
 • Text-to-Speech 
  • สร้างเสียงสังเคราะห์เสมือนจริงที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
 • Translation AI 
  • แปลภาษาอย่างรวดเร็วแบบฉบับ Google Translate
 • Vision AI Computer Vision 
  • ที่ชาญฉลาดจาก Google ที่รองรับหลากหลาย use case อาทิ Object Detection, OCR และอื่น ๆ
 • Video AI 
  • เข้าถึงประสบการณ์และ insight ที่น่าทึ่งจากวีดีโอด้วยความสามารถในการสกัดเช่นเดียวกับ Vision AI

Benefits

 • ประหยัดเวลาใช้ AI ช่วยในการทำงานเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

สร้าง Machine Learning Model ได้โดยไม่ต้อง Coding เพื่อช่วยธุรกิจใช้ AI ปลดล็อกในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุง Operation งานต่าง ๆ

Features

 • AutoML Tabular
  • Build และ Deploy Machine Learning กับข้อมูลแบบโครงสร้าง
 • AutoML Image
  • สร้าง Object Detection และ Image Classification จากรูปภาพ
 • AutoML Video
  • สร้าง Machine Learning จากข้อมูลประเภทวีดีโอ
 • AutoML Text
  • เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาด้านภาษาธรรมชาติด้วย Machine Learning ด้าน text
 • AutoML Translation
  • ตรวจจับและแปลภาษาด้วยการปรับแต่งที่หลากหลาย

Benefits

 • เหมาะกับทีมที่มีข้อมูลอยู่ในมือ แล้วต้องการทำ ML จากข้อมูลชุดที่มีอยู่ แต่ไม่มี Data Scientist

Platform เดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำ AI/Machine Learning และ MLOps ได้อย่างรวดเร็ว แบบ End-to-end ตั้งแต่การ Build, Deploy, Scale, Monitor และจัดการ ML Workloads

Features

 • Vertex AI Workbench
  • Jupyter-based ที่คุ้นเคยสำหรับ Data Scientist ในการสร้างและจัดการ Models มาในรูปแบบพร้อมใช้ที่จัดการ Infrastructure และ Operation โดย Google ให้ทีม Data Science สามารถ Focus และพัฒนา Model ได้อย่างเต็มที่
 • Vertex AI Data Labeling
  • ติด Label สำหรับ Training Dataset ที่แม่นยำโดยบุคลการจากทีม Google เพื่อการสร้าง Model ที่ประสิทธิภาพสูง
 • Vertex Explainable AI
  • ทำความเข้าใจและอธิบายผลลัพธ์จากการทำนายของ Model ที่สร้างบน Vertex AI
 • Vertex AI Feature Store
  • Feature repository สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำเป็น ML features
 • Vertex ML Metadata
  • Track และทำความเข้าใจ ML Artifact Lineage ด้วย Metadata จาก ML Pipeline
 • Vertex AI Model Monitoring
  • ตรวจจับและแจ้งเตือนความผิดปกติจาก Model เช่น Data Drift, Concept Drift เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยำต่าง ๆ เช่น การ Retrain Model ใหม่
 • Vertex AI Pipelines
  • สร้าง ML pipeline ด้วย TensorFlow Extended และ Kubeflow Pipeline อย่างเฉียบคบตามสไตล์ MLOps
 • Vertex AI Prediction
  • Deploy Models สู่ Production ในรูปแบบ Online Prediction ผ่าน HTTP หรือเป็น Batch Prediction ก็ได้ จาก Trained Model ยอดนิยม เช่น TensorFlow, Scikit และ XGB รวมถึง BigQueryML และ AutoML
 • Vertex AI Training
  • Train Model โดยไม่ตั้งกังวลด้าน Resouce อีกต่อไปบน Google ด้วยหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำขนาดใหญ่ให้เร็วและแรงกว่าบน Cloud
 • Vertex AI Vizier
  • Optimize Hyperparameters ของ Model เพื่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีกว่าของการทำนาย

Benefits

 • เหมาะกับทีมที่มีข้อมูลอยู่ในมือ แล้วต้องการทำ ML จากข้อมูลชุดที่มีอยู่ แต่ไม่มี Data Scientist

Dataplex

จัดการข้อมูลแบบศูนย์กลางเป็น Intelligent Data Fabric ที่ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหา, จัดการ และ Monitor ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่บน Data Lake, Data Warehouse, Data Marts ตามแบบฉบับของ Data Governance

Features

 • Data Discovery
  • สามารถเห็น Data แบบ Landscape เพื่อจัดการและนำไปใช้ต่อได้บน Data Catalog
 • Data Life Cycle Management
  • จัดการและแบ่งกลุ่ม Data ในองค์กรเป็น Lakes และ Zone ได้อย่างง่ายดาย
 • Centralized Security and Governance
  • รวมศุนย์ข้อมูลสำหรับจัดการ Policy ต่าง ๆ ที่อาจประกอบไปด้วย Sensitive Data
 • Built-in Data Quality and Lineage
  • ตรวจสอบ Data Quality และ Data Lineage อย่างอัตโนมัติเพื่อ Track Dependencies ของข้อมูลที่อาจเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน
 • Serverless Data Exploration
  • Explore Data ผ่าน Workbench บน Dataplex ในคลิกเดียวในการใช้ Spark SQL และ Jupyter Notebooks

Benefits

 • ทำงานร่วมกับบริการ Data อื่น ๆ บน Google Cloud Platform ได้อย่างสะดวก เช่น BigQuery, Dataflow, Dataproc ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นบริการที่ครบเครื่อง และช่วยแก้ปัญหาสำคัญในการทำงานกับ Data ได้เป็นอย่างดี
Google Workspace
AppSheet

ยกระดับการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือของ Google Workspace ผลักดันทางด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การทำงานเอกสาร พร้อมทั้งฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ทำให้องค์กรแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Packages

Google Workspace Pricing

Features

 • Business Email
  • อีเมลสำหรับองค์กรที่สามารถกำหนดโดเมนเฉพาะเองได้ และมาพร้อมในด้านความปลอดภัยทั้ง Anti-Spam, Anti-Phishing, Safe Links, Safe Attachment ที่ใช้ความสามารถจาก AI/ML ในการเรียนรู้ภัยคุกคามใหม่ๆ และป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ หมดกังวลเรื่องภัยคุกคาม
 • Google Chat
  • สื่อสารและพูดคุยเรื่องงานอย่างมืออาชีพด้วย Google Chat ที่ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกันแบบ One on One หรือจะเป็นแชทแบบกลุ่มที่สามารถทำงานได้ภายในแชท การส่งไฟล์เอกสารที่ไม่มีวันหมดอายุ การ assign งานให้กับเพื่อนๆภายในกลุ่ม
 • Google Calendar
  • ปฏิทินที่สามารถวางแผนการทำงานและแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผนเรื่องส่วนตัวก็ทำได้เช่นกัน โดย Google Calendar สามารถแนบลิงค์ Google Meet ใน Event กรณีที่มีการสร้าง Event เพื่อประชุมออนไลน์ หรือในกรณีที่ Office มีห้องประชุม โปรเจ็กเตอร์ สามารถใช้ Google Meet ในการจองได้
 • Google Meet
  • การประชุมวิดีโอที่ปลอดภัยและช่วยให้ทีมสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในขณะที่ทำการปประชุมอยู่นั้น สามารถ บันทึกการประชุม เพื่อนำมาย้อนฟังภายหลังได้ รวมไปถึงการทำ poll หรือการตั้งคำถามขณะการประชุม หรือ จะแบ่งการประชุมออกเป็นห้องย่อยเพื่อทำกิจกรรม และยังมีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนขณะการประชุมเพื่อให้การประชุมดียิ่งขึ้น

 • Google Drive
  • Storage บน cloud สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการแชร์ไฟล์ และ โฟลเดอร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้จาก Smartphone Tablet และ Computer รวมถึงสามารถเปิดไฟล์ Microsoft และ convert ไฟล์มาแก้ไขบน Google Drive ได้
 • Google Docs
  • Tools สำหรับการทำงานเอกสารแบบ Online ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้แบบ Real Time บนทุกอุปกรณ์ และยังสามารถทำงานได้กับไฟล์ยอดนิยมหลากหลายประเภท เช่น .docx, .pdf, .odf, .rtf, .txt และ .html ทั้งยังมีการเก็บประวัติการแก้ไขของไฟล์
 • Google Sheets
  • Tools สำหรับงาน Spreadsheet แบบ Online มี Feature ที่ใช้ระบบ AI ในการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆของ Google ได้อย่างราบรื่นและสามารถทำงานพร้อมกันได้แบบ Real Time บนทุกอุปกรณ์
 • Google Slides
  • Tools สำหรับงานนำเสนอแบบ Online ซึ่งสามารถทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและมอบหมายรายงานการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถแก้ไขงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint โดยที่ไม่ต้องแปลงไฟล์
 • Google Forms
  • Tools ที่สามารถสร้างและแชร์แบบฟอร์มและแบบสำรวจ Online รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time
 • Google Sites
  • Tools ที่สามารถสร้าง Website ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กร โครงการ หรืออีเวนต์ ได้แบบง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม และสามารถโชว์เนื้อหาได้ทุกๆ แพลตฟอร์ม
 • Google Keep
  • Tools ที่สามารถจดบันทึกสิ่งสำคัญและการทำงาน รวมไปถึงการจัดระเบียบของการทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีม และ สามารถตั้งค่าการช่วยเตือนเพื่อให้ทำงานได้ตรงเวลา

 • Data Loss Prevention (DLP) 
  • เป็นการตั้งกฎเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วยความสามารถของ Advance DLP ที่คลอบคลุมทั้ง Gmail, Google Drive และ Google Chat โดย Advance DLP ใช้ความสามารถของ OCR ที่สามารถสแกนตัวอักษรบนไฟล์รูปภาพ และไฟล์ PDF และยังรองรับภาษาไทยได้อีกด้วย โดยการทำงานของ DLP ผู้ใช้งานสามารถตั้งกฎตามนโยบายขององค์กร
 • Context Aware Access 
  • ในเรื่องของการ Identify ตัวตน นอกเหนือจาก Username/password หรือการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนแล้ว Google Workspace ยังมี Feature ที่สามารถกำหนดบริบทในการเข้าถึง Service บน Google Workspace ได้อีกด้วย โดยสามารถกำหนดได้จาก IP Address, Device Policy Enforcement, Geographic origin 
 • Mobile Device Management (MDM) 
  • Feature ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Desktop สำหรับผู้ใช้งานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Device ทั้งใน Android, iOS, Windows, Chrome OS, MacOS และ Linux โดยสามารถตั้งค่านโยบายบนอุปกรณ์ เช่น การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยโดยสามารถกำหนดการล็อคหน้าจอ การเข้ารหัสผ่าน และ ลบข้อมูลในอุปกรณ์โดยการล้างข้อมูล เป็นต้น 
 • Security Sandbox 
  • ไฟล์แนบในอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบเดิมอาจมองข้ามไป ในการระบุภัยคุกคามเหล่านี้ Gmail สามารถสแกนหรือเรียกใช้ไฟล์แนบในสภาพแวดล้อมเสมือนที่เรียกว่า Security Sandbox ไฟล์แนบที่ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมของผู้รับ

 • Google Admin
  • สามารถจัดการผู้ใช้งาน นโยบายทางด้านความปลอดภัย รวมถึงสามารถติดตามการใช้งาน และดูรายงานในด้านต่างๆผ่านหน้า Admin Console ในหน้าเดียวได้รวดเร็วและง่ายดาย

Professional Services

 • Security Workshop & Implement Service
  • ให้คำปรึกษาทางด้านความปลอดภัย และให้บริการ Implement Google Workspace แบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
 • Data Migration
  • บริการย้ายข้อมูลจากระบบเก่า มาระบบ Google Workspace โดยเครื่องมือเฉพาะจาก Google
 • Tangerine Support
  • แทนเจอรีนมีทีมให้บริการ Support ของ Google Workspace โดยตรงทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น

ยกระดับการทำงานภายในองค์การ ด้วย AppSheet: No-Code Platform แพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนา Application โดยไม่ต้องมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม

Features

 • Easy Connect Data
  • เชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับ App ได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก โดยหากทางองค์กรมีการใช้ Google Sheets หรือ Excel online อยู่แล้ว สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลของ Application ได้ หรือหากจะเชื่อมต่อกับ Database on Cloud หรือ Database On-prem ก็สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลของ Application ได้  
 • UX ปรับแต่งหน้าตาของ Application ได้ง่าย ไม่ต้องเขียน Code
  • Automation สร้างระบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
  • ส่ง Email, SMS และการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
  • โดยรองรับการทำ Dynamic Email ที่สามารถทำงานร่วมกับ Gmail
  • สร้าง Workflow Logic ด้วยทริกเกอร์, เงื่อนไข หรือ สาขา โดยที่สามารถกำหนดได้ว่าหากมี Event นี้เกิดขึ้น ต่อไปจะมี Event ไหนเกิดต่อไปเป็นลำดับ
  • Intelligent Document Processing ใช้ประโยชน์จากพลังของ Google Cloud Document AI เพื่อแยกข้อมูลจากแหล่งที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น สร้างใบเสร็จอัตโนมัติ 
  • สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ  APIs, Data Sources, Webhooks, Legacy Software หรือใช้การส่งออกข้อมูลเพื่อส่งออก สำรองข้อมูล หรือซิงค์ข้อมูลแอปพลิเคชันกับแพลตฟอร์มภายนอก
 • Power Features มีฟีเจอร์สำเร็จรูปที่หลากหลายที่ผู้พัฒนาสามารถหยิบมาใช้งานได้เลย
  • Data & Image Capture
  • Log Locations
  • Accept Signatures
  • Scan Barcode
  • Report & Dashboard
  • Offline Mode
  • AI/ML 
  • OCR ถอดตัวอักษรบนรูปภาพ มาเป็นตัวอักษรให้สามารถแก้ไขได้ รองรับภาษาไทย
 • Integrate Google Workspace
  • รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Workspace ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Benefits

 • ช่วยพัฒนา Mobile Application แบบไม่ต้อง Coding 
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง 
  • ทีมงานที่อยู่หน้างาน (ทีมขาย ทีมลงพื้นที่ หรือฝ่ายบริการลูกค้า) 
  • ทีมที่ทำงานเบื้องหลัง (ทีมการตลาด ทีมช่างเทคนิค)
 • ลด Human Error
 • ลดงานซ้ำซ้อนและการใช้กระดาษ ปรับตัวสู่องค์กรในยุค Digital
 • ลดระยะเวลาในการพัฒนาแอป
 • ยืดหยุ่นในการใช้งาน พัฒนาครั้งเดียวใช้ได้กับทุก Device
 • Business user ก็สามารถสร้าง Application ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งทีม Dev

APIGEE

Apigee เป็นผู้ให้บริการ Application Programming Interface (API) Management ซึ่งใช้เป็นช่องทางการสื่อสารสำคัญในระบบ Backend Service ของแอพพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Mobile หรือ Web-based Application ซึ่งนอกจากความสามารถในการจัดการ API แล้ว Apigee ก็ยังมีความสามารถในการทำ Analytics โดยมีเครื่องมือต่าง ๆเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน

Features

 • Orchestrate Traffic in Most Demanding Applications with APIs
  • พัฒนา APIs เพื่อ Unlock ข้อมูลจาก Application, System, หรือ Service ด้วย Fully Managed API Gateway ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม API ใดก็ได้ (REST, gRPC, SOAP, GraphQL และอื่น ๆ ) ที่เหมาะกับความต้องการของแอปพลิเคชันและการพัฒนาใช้ Apigee และ Anthos Service Mesh ร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานและควบคุมการสื่อสารระหว่าง Microservices
 • Detect and Mitigate Security Threats with Advanced API Security
  • Advanced API Security จะประเมิน APIs และให้คำแนะนำ เมื่อเจอ API ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือ Configure ไม่ถูกต้องด้วย Preconfigured rules ของ Advanced API Security สามารถระบุ Bot ที่เป็นอันตรายภายใน Traffic API ได้อย่างง่ายดาย
 • Deploy to Any Environment with Consistent Control and Governance
  • Deploy API ของคุณได้ทุกที่ในศูนย์ข้อมูลของคุณเองหรือ Public Cloud ที่คุณเลือก ด้วยการใช้ Apigee Hybrid สามารถวางและจัดการบริการ Containerized Runtime Services ใน Kubernetes Sluster ของคุณเองเพื่อความคล่องตัวและการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น ในขณะที่จัดการ API ให้สอดคล้องด้วย Apigee
 • Create New Revenue Streams and Ecosystems from Your API Products
  • สร้าง API Product โดยการรวม API หรือ Resources ไว้ด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาใน Use Case ที่เจาะจง Publish API Product ของคุณบน Integrated Developer Portal ที่พร้อมใช้งาน หรือใช้ Portal ที่ปรับแต่งได้มากขึ้นที่ถูกสร้างมาจาก Drupal ทั้งยังให้การใช้งาน API product ของคุณเป็นไปอย่างง่ายด้วยการ Onboarding, และ Secure Access
  • สร้างรายได้จาก API Prouduct ของคุณเพื่อปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่จาก Digital Assets ของคุณ สามารถกำหนด Rate Plan ที่ครอบคลุมสำหรับ API Product ของคุณเพื่อรองรับ Business Model ที่มีในการใช้ API ของคุณ
 • API-first Integration with Apigee Integration
  • เชื่อม Data และ Application ที่มีและทำเป็น API ที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งสามารถขับเคลื่อนประสบการณ์ใหม่ได้ Google Cloud รวบรวมมาให้ทั้ง API Management และ API Intregation ที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้อยู่ใน Platform ที่ใช้ประโยชน์จากหลักการสถาปัตยกรรมแบบ Cloud-native ซึ่งช่วยให้ทีม IT ขององค์กรปรับขนาดการดำเนินงาน เร่งความเร็วของนักพัฒนา และเพิ่มความเร็วการปล่อยออกสู่ตลาด

Benefits

 • Fully Managed API Gateway จัดการ APIs ได้อย่างรอบด้าน
 • Apigee สามารถระบุ API ที่ Configure ไม่ถูกต้อง, การโจมตีของ Bot ที่เป็นอันตราย, และรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ผิดปกติได้ง่ายขึ้น

GOOGLE MAPS PLATFORM

API Service สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานแผนที่ ค้นหาเส้นทาง และค้นหาสถานที่ เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ด้วยแผนที่ระดับโลกของ Google Maps ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใกล้เคียงสภาพปัจจุบันมากที่สุด แสดงตำแหน่งข้อมูลบนแผนที่ ค้นหาเส้นทางที่สั้นและประหยัดเวลามากที่สุด รวมถึงค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญบนแผนที่
และรองรับการแปลงข้อมูลบ้านเลขที่เป็นพิกัดตำแหน่ง

Features

 • Maps
  • ให้บริการข้อมูลแผนที่ฐาน (Basemap) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความอัปเดตใกล้เคียงกับสภาพจริงในปัจจุบันมากที่สุด และมาพร้อมด้วยข้อมูลภาพ Street View แบบ Panorama 360 องศา ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นถึงสภาพแวดล้อมจริง ณ ตำแหน่งที่สนใจ
 • Routes
  • ให้บริการค้นหาเส้นทาง ที่สามารถบอกเส้นทางการเดินทาง ระยะทาง และระยะเวลา เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงข่ายถนน เพื่อวางแผนการเดินทางในเส้นทางที่ดีที่สุด หรือประหยัดที่สุดได้
 • Places
  • ให้บริการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ บนแผนที่ของ Google Maps ที่ไม่ว่าจะค้นหาด้วยชื่ออะไร ก็เจอบนแผนที่ของเรา และมาพร้อมด้วยความสามารถในด้านการ Convert ข้อมูลบ้านเลขที่ให้เปลี่ยนเป็นพิกัดตำแหน่ง เพื่อใช้ในการทำงานด้านแผนที่

Benefits

 • Maps Users Love 
  • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยนำแผนที่ที่ทุกคนคุ้นเคยและมีผู้ใช้งานรายวัน (daily user) มากกว่าพันล้านคนทั่วโลกมาพัฒนาร่วมกับ Application ของคุณ
 • Global Coverage 
  • มีข้อมูลแผนที่ทั่วโลก รองรับการแสดงผลในทุก ๆ ภูมิภาค
 • Google Infrastructure Power 
  • ลดความซับซ้อนในการใช้งาน รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง Map Server ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทำงานบนระบบ Cloud ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย
 • World Class Imagery and Maps Data 
  • ข้อมูลด้านแผนที่ที่ทันสมัย อัปเดตกว่าใคร ค้นหาสถานที่ไหนก็เจอ
 • รองรับการพัฒนา Web Application และ Native Application (Android และ iOS) 
  • ผ่านการเรียกใช้งาน Web Service / JavaScript / SDK