Icon for Cybersecurity

SOLUTIONS

Cybersecurity

Cybersecurity ปกป้องระบบขององค์กรครอบคลุมทั้ง Hardware, Software, Data ให้รอดพ้นจากการจู่โจมทางไซเบอร์

Cloud Security
Endpoint Security
Network Security
DevOps Security
Data Security
Data Privacy

Inspire

Cloud Security ปกป้องข้อมูลองค์กร ป้องกันการโจมตี และรองรับการกู้คืนข้อมูล มั่นใจในบริการของ Tangerine ได้การรับรองตามมาตราฐานระดับสากล

Key Highlights

 • ปกป้อง Public Cloud, Private Cloud และ Multi-cloud ขององค์กรจากการคุกคามทางด้าน Cyber
 • ปกป้องการโจมตีหลากหลายประเภทรวมถึง DDoS attack มายัง Web application ขององค์กรผ่านทางระบบ Cloud ของผู้ให้บริการ ทำให้ Web application ขององค์กรไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม ก็จะสามารถมั่นใจได้ว่า จะปลอดภัยจากการโจมตีทาง Cyber ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet
 • ทำให้การเข้าถึง Application ต่างๆขององค์กรไม่ว่าจะอยู่บน On-premise, Cloud ฯลฯ เป็นไปได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบของ ZTNA (Zero Trust Network Access) โดยสามารถกำหนดและควบคุมนโยบายความปลอดภัยได้จากศูนย์กลางผ่านทางเครือข่าย Cloud ของผู้ให้บริการ

Tech Features

 • ZTNA
 • DDoS Protection
 • Cloud WAF
 • Cloud Firewall
 • URL Filtering
 • DNS Security
 • Cloud Sandbox
 • CASB
 • CSPM 

Inspire

ช่วยให้องค์กรตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งสามารถขยายขอบเขตการป้องกันไปยังระบบ Server, Firewall และ Email อีกด้วย Tangerine เติบโตมาจากด้าน IT Infrastructure มากว่า 20 ปี รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ

Key Highlights

 • ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (Endpoint) ภายในองค์กร จากการโจมตีทางไซเบอร์
 • ปกป้องการโจมตีที่มีต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานในหลากหลาย ประเภททั้งในรูปแบบที่เป็น Signature-based และ Behavior-based อย่าง Zero-Day Threats เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบช่องทางกระแพร่กระจายของ Threat Actor ได้จากหลายๆ เทคโนโลยี อาทิ EDR (Endpoint Detection and Response) และ XDR (Extended Detection and Response) โดยสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบ เครือข่ายเพิ่มเติมได้เพื่อให้ Solution เองเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่น Firewall, SIEM, SOAR เป็นต้น

Tech Features

 • Antivirus
 • Next-Generation Antivirus
 • EDR
 • XDR
 • EPM

Inspire

Solution เสริมความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีและการบุกรุกเข้าสู่ Network ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย

Key Highlights

 • ปกป้อง Enterprise Campus และ Data center ขององค์กรจากการคุกคามทางด้าน Cyber
 • ทำให้การเชื่อมต่อเข้าสู่โลก Internet และการใช้งาน Email ของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายเป็นไปในรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุด
 • ปกป้องจากการโจมตีทางด้าน Cyber รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งาน Web Servers ขององค์กร

Tech Features

 • NGFW
 • NG-IPS
 • SASE
 • Network/Micro-Segmentation
 • VPN
 • Server Load Balancing
 • Application Delivery Controller
 • QoS
 • Web Security Gateway
 • Email Security Gateway
 • DDoS protection
 • SIEM
 • SOAR
 • PAM

Inspire

ช่วยให้องค์กรออกแบบระบบความปลอดภัยให้รัดกุมและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคาม Tangerine ให้บริการทั้งวางแผนระบบใหม่ หรือเชื่อมต่อ DevSecOps เข้ากับ Pipeline ระบบเดิม รวมถึงสอนการใช้งานและให้บริการหลักการขายอย่างครบถ้วน มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Micro Focus, Synopsys, Checkmarx, Veracode, SonaType, Aqua Security, Palo Alto เป็นต้น

Key Highlights

 • การนำ security มาใช้ใน SDLC (Software Development Life Cycle) เพื่อลดช่องโหว่ใน Software Code
 • สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้ว่า ทั้งทีม DevOps รวมถึง Developers และทีมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง Operation จะสามารถมีความรับผิดชอบร่วมกันตามหลักการ Security Best Practices
 • สร้างการตรวจสอบแบบอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนของการผลิต Software โดยมีการ Integrate Security Controls, Tools, และ Processes เข้าไปใน DevOps Workflow

Tech Features

 • Threat Modeling
 • Change Impact Analysis
 • Pre-commit Hooks
 • Software Composition Analysis
 • SAST
 • Code Review
 • Container Security
 • Vulnerability Scanning
 • Vulnerability Monitoring
 • DAST
 • Access and Configuration Management
 • Chaos Engineering
 • Pen Testing
 • Log Collection
 • RASP
 • Patching
 • WAF
 • SIEM
 • Access Control

Inspire

วางกลยุทธ์ในการปกป้องข้อมูลขององค์กร จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ป้องกันข้อมูลรั่วไหล รวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมข้อมูล Tangerine ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 มั่นใจในประสบารณ์ทั้งในการปกป้องข้อมูล On-premise และ On-cloud ได้อย่างแน่นอน

Key Highlights

 • ปกป้องข้อมูลอันมีค่าขององค์กรจากการถูกจารกรรมทาง Cyber, ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร ฯลฯ
 • ปกป้องข้อมูลรั่วไหลจากหลาย ๆ ช่องทาง อาทิ เครื่องของผู้ใช้งาน, อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา, Web Browser Applications, ระบบ Email, ระบบ Instant Messaging ฯลฯ
 • เข้ารหัสข้อมูลด้วย Algorithm ขั้นสูงที่มีความปลอดภัย ส่งผลให้ถึงแม้ข้อมูลจะรั่วไหลออกไป ผู้ไม่ประสงค์ดีก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆ ได้ โดยยังถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือปกป้องข้อมูลอีกด้วย

Tech Features

 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Data Encryption
 • Data Tokenization
 • Data Masking

Inspire

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Privacy Program Management (PPM) เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Tangerine เป็น Value Added Reseller (VAR) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก OneTrust อย่างเป็นทางการ ให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่เหมาะกับแต่ละองค์กร บริการติดตั้งเชื่อมต่อระบบ PPM เข้ากับระบบเดิมที่่มีอยู่ สอนการใช้งานระบบ รวมถึงการดูแลหลังการขาย มั่นใจในทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองในระดับ Expert และ Professional อีกทั้งบริษัทฯผ่านการรับรองมาตราฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701

Key Highlights

 • บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เรียกว่า Data inventory หรือ ROPA (Record of Processing Activity)
 • Scan เว็บไซต์ขององค์กร บริหารจัดการ Cookie แบบครบวงจร
 • จัดการความยินยอม (Consent) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากจุดศูนย์กลาง
 • จัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ผ่าน Dashboard เดียว

Tech Features

 • Cookie Compliance
 • Universal Consent Management & Preference Management
 • DSAR (Data Subject Access Rights)
 • Data Mapping
 • Policy & Notice Management
 • Assessment Automation

why us?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Cybersecurity

ปกป้องธุรกิจจากการโจมตีทาง Cyber

ป้องกันการโจมกรรมข้อมูล

สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร

มั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล