Life at Tangerine

Life at Tangerine

ค้นพบประสบการณ์ที่ดีๆ ในการทำงาน

benefit

สวัสดิการของเรา

Sales Commission สำหรับตำแหน่งงานด้าน Sales

โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท)

สามารถเบิกค่าเดินทางไปพบลูกค้า

ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) สำหรับตำแหน่งด้าน Technical, Engineer

เบิกค่า Voice, Data 3G/4G รายเดือนได้ (สูงสุด 1,500 บาท/เดือน)

Computer Laptop ประจำตัว หรือหากใช้เครื่องส่วนตัวได้จะรับเงินต่อเดือนเพิ่มอีก (1,000 บาท/เดือน)

ประกันสุขภาพกลุ่ม / ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Training ต่าง ๆ รวมถึง Online Course

Company Outing Activity ประจำปี

ลาพักร้อนได้ 10 วัน (+ 5 วัน ทบจากปีก่อนหน้า)

กิจกรรม TBIF ทุกเดือน (Thanks Boss It’s Friday Party)

Fitness Room รวมถึง โต๊ะ Pool ได้ไม่จำกัด

อื่นๆ เช่น โยคะ เป็นต้น

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ร่วมงานกับทีมงานที่เต็มไปด้วยความมืออาชีพกับเราและค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน

See More