Icon for Maps & Location Intelligence
SOLUTIONS

Maps & Location Intelligence

Solution งานด้านแผนที่ สำหรับธุรกิจที่ต้องการแสดงผลข้อมูล วิเคราะห์เชิงพื้นที่ และวางแผนเส้นทางการเดินทาง ที่พัฒนาผ่านเทคโนโลยีแผนที่ระดับโลกอย่าง Google Maps

Google Maps Platform
MapTIST

Inspire

API Service สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานแผนที่ ค้นหาเส้นทาง และค้นหาสถานที่ เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ด้วยแผนที่ระดับโลกของ Google Maps ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใกล้เคียงสภาพปัจจุบันมากที่สุด แสดงตำแหน่งข้อมูลบนแผนที่ ค้นหาเส้นทางที่สั้นและประหยัดเวลามากที่สุด รวมถึงค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญบนแผนที่ และรองรับการแปลงข้อมูลบ้านเลขที่เป็นพิกัดตำแหน่ง

Key Highlights

 • Maps Users Love
  • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยนำแผนที่ที่ทุกคนคุ้นเคยและมีผู้ใช้งานรายวัน (Daily User) มากกว่าพันล้านคนทั่วโลกมาพัฒนาร่วมกับ Application ของคุณ
 • Global coverage
  • มีข้อมูลแผนที่ทั่วโลก รองรับการแสดงผลในทุก ๆ ภูมิภาค
 • Google Infrastructure Power
  • ลดความซับซ้อนในการใช้งาน รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง Map Server ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทำงานบนระบบ Cloud ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย
 • World Class Imagery and Maps Data
  • ข้อมูลด้านแผนที่ที่ทันสมัย อัปเดตกว่าใคร ค้นหาสถานที่ไหนก็เจอ
 • Google Maps Platform รองรับการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ
  • ทั้ง Web Application และ Native Application (Android และ iOS) ผ่านการเรียกใช้งาน Web Service/JavaScript/SDK

Tech Features

 • Maps
  • ให้บริการข้อมูลแผนที่ฐาน (Basemap) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความอัปเดตใกล้เคียงกับสภาพจริงในปัจจุบันมากที่สุด และมาพร้อมด้วยข้อมูลภาพ Street View แบบ Panorama 360 องศา ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นถึงสภาพแวดล้อมจริง ณ ตำแหน่งที่สนใจ
 • Routes
  • ให้บริการค้นหาเส้นทาง ที่สามารถบอกเส้นทางการเดินทาง ระยะทาง และระยะเวลา เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงข่ายถนน เพื่อวางแผนการเดินทางในเส้นทางที่ดีที่สุด หรือประหยัดที่สุดได้
 • Places
  • ให้บริการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ บนแผนที่ของ Google Maps ที่ไม่ว่าจะค้นหาด้วยชื่ออะไร ก็เจอบนแผนที่ของเรา และมาพร้อมด้วยความสามารถในด้านการ Convert ข้อมูลบ้านเลขที่ให้เปลี่ยนเป็นพิกัดตำแหน่ง เพื่อใช้ในการทำงานด้านแผนที่

Business Use Case

 • Transportation & Logistics
  • ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งโกดังสินค้าหรือรถบรรทุก วางแผนการเดินทาง สำหรับการกระจายสินค้าในแต่ละวันด้วยเส้นทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
 • Retail & Manufacturing
  • ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าค้นหาร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงจากตำแหน่งปัจจุบัน หรือใช้แสดงข้อมูลสำหรับผู้บริหารเช่น ข้อมูลการขายในรูปแบบ Dashboard บน Google Maps ช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
 • Utilities
  • ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งบน Application ของคุณ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการให้บริการและยังสามารถเชื่อมต่อบริการของคุณกับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันบริการและข้อเสนอที่เหมาะสมตรงเป้าหมาย
 • Media & Advertising
  • องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ เช่น ความหนาแน่นของประชากร อัตราส่วนของเพศ และรายได้เฉลี่ยมาแสดงผลบน Google Maps เพื่อวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาที่ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น
 • Delivery
  • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างประสบการณ์การจัดส่งอาหารที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการนำ Google Maps มาช่วยในการวางแผน จัดการตารางเวลา และกำหนดเส้นทางตามข้อมูลสภาพจราจรปัจจุบัน
 • Healthcare
  • นำ Google Maps มาช่วยในการสร้างเครื่องมือสำหรับค้นหาตำแหน่งโรงพยาบาล/ร้านขายยา หรือใช้สำหรับการติดตามตำแหน่งรถพยาบาล เพื่อช่วยในการรับส่งผู้ป่วย

Inspire

Web Mapping Application ระบบงานทางด้านแผนที่ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวม มุมมองใหม่ ที่ไม่เคยเห็นผ่านการแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

Key Highlights

 • Software as a service Web Application
  • สำเร็จรูปใช้งานผ่าน Web browser เพียงแค่มี Internet ก็สามารถใช้งานได้แล้วผ่านทุก ๆ Device
 • Map for business
  • แผนที่พื้นฐาน ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการระบบงานแผนที่เริ่มต้น
 • Tracking
  • ติดตาม ตรวจสอบผ่านการ Check in ในสถานที่ต่าง ๆ
 • Transportation Planning
  • วางแผนเส้นทางการขนส่ง ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไปยังปลายทางในเส้นทางที่ถูกต้อง
 • Business Decision
  • เห็นภาพรวมของข้อมูลบนแผนที่ ช่วยในการวางแผนตัดสินใจธุรกิจ
 • Sales Opportunities
  • เพิ่มโอกาสในการขาย เห็นถึงเป้าหมาย และรู้ทันคู่แข่ง

Tech Features

 • Map Visualization
  • รองรับการแสดงผลข้อมูลด้านแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแผนที่ระดับโลกอย่าง Google Maps
 • Map basic tools
  • Add/Edit/Delete Layer รองรับการสร้าง และแก้ไขชั้นข้อมูลบนแผนที่
  • Change Style/Symbol รองรับการเปลี่ยนสัญลักษณ์ หรือรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบต่าง ๆ
  • Search Location รองรับการค้นหาตำแหน่งสถานที่ แบบเดียวกับ Google Maps ที่คุ้นเคย
 • Dashboard
  • นำเสนอกราฟในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการแสดงข้อมูลบนแผนที่แบบ Interactive Map
 • Check in-out
  • ระบบ Check in/Check out ในการ Tag สถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถบอกวันและเวลาของการ Check in ได้
 • Route Optimization
  • ระบบวิเคราะห์ และวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่เป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่าย และนำทางไปยังเส้นทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 • Spatial Analysis
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงข้อมูลในเชิงด้านการขายมากยิ่งขึ้น
 • Connect Database & Web Service
  • รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขององค์กร ในการเรียกข้อมูลมาแสดงผลบนแผนที่

Professional Services

 • Local Billing Service
  • ชำระค่าใช้งาน Google Maps Platform ผ่านบริการ Local Billing ได้สะดวกยิ่งขึ้น และ ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าของ Tangerine เท่านั้น
 • Lifetime Consulting
  • ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการเรียกใช้งาน APIs ในแต่ละความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการใช้งาน และค่าใช้จ่าย
 • Tangerine Webinar
  • เข้าร่วมงามสัมมนาที่ทาง Tangerine จัดขึ้นเรื่องอัปเดตความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของทาง Google และ Product อื่น ๆ
 • What’s new / Tips & Tricks / Newsletter
  • เอกสารอัปเดตข่าวสาร ความสามารถต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาก่อนใคร
 • Support 8×5
  • บริการซัพพอร์ททางอีเมลในเวลาทำการ ระยะเวลาตอบกลับภายใน 4 ช.ม.