Icon for Tangerine

PARTNERS

Tangerine

พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างรอบด้านตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงมีทีมงานไอทีให้บริการตลอด 8x5 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น

Cloud Managed Services
MapTIST
Application Development

บริการดูแล และสนับสนุนด้านเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Google Public Cloud โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยให้ธุรกิจดำเนินราบรื่นอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

Features

 • มีบริการตลอด 8×5 และสนับสนุนด้านเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Public Cloud
  • การตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • การแจ้งเตือน
  • การสนับสนุนเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิค
  • คำขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม,ลด ปรับแก้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • รายงานปฏิบัติงานรายเดือน

Benefits

 • ลดต้นทุนในด้านการปฏิบัติการ ลดเวลาความยุ่งยาก จัดเตรียมระบบและทีมงาน
 • ระบบมีความเสถียร มีความปลอดภัย และขยายระบบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ

Web Mapping Application ระบบงานทางด้านแผนที่
ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวม มุมมองใหม่ที่ไม่เคยเห็นผ่านการแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

Features

 • Map Visualization
  • รองรับการแสดงผลข้อมูลด้านแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแผนที่ระดับโลกอย่าง Google Maps
 • Map Basic Tools
  • Add/Edit/Delete Layer รองรับการสร้าง และแก้ไขชั้นข้อมูลบนแผนที่
  • Change Style/Symbol รองรับการเปลี่ยนสัญลักษณ์ หรือรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบต่าง ๆ
  • Search Location รองรับการค้นหาตำแหน่งสถานที่ แบบเดียวกับ Google Maps ที่คุ้นเคย
 • Dashboard
  • นำเสนอกราฟในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการแสดงข้อมูลบนแผนที่แบบ Interactive Map
 • Check-In / Check-Out
  • ระบบ Check in/Check out ในการ Tag สถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถบอกวันและเวลาของการ Check in ได้
 • Route Optimization
  • ระบบวิเคราะห์ และวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่เป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่าย และนำทางไปยังเส้นทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 • Spatial Analysis
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงข้อมูลในเชิงด้านการขายมากยิ่งขึ้น
 • Connect Database & Web Service
  • รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขององค์กร ในการเรียกข้อมูลมาแสดงผลบนแผนที่

Professional Services

 • Local Billing Service
  • ชำระค่าใช้งาน Google Maps Platform ผ่านบริการ Local Billing ได้สะดวกยิ่งขึ้น และ ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าของ Tangerine เท่านั้น
 • ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน
  • แนะนำวิธีการเรียกใช้งาน APIs ในแต่ละความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการใช้งาน และค่าใช้จ่าย
 • Tangerine Webinar 
  • เข้าร่วมงามสัมมนาที่ทาง Tangerine จัดขึ้นเรื่องอัปเดตความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของทาง Google และ Product อื่น ๆ
 • What’s new / Tips & Tricks / Newsletter 
  • เอกสารอัปเดตข่าวสาร ความสามารถต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาก่อนใคร
 • Email Support 8×5 
  • บริการซัปพอร์ตทางอีเมลในเวลาทำการ ระยะเวลาตอบกลับภายใน 4 ช.ม.

ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ Digital Business ด้วยการพัฒนา Web Application และ Mobile Application ให้ได้ตรงตามความต้องการ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเติบโตในอนาคต คำนึงถึง User Experienced  ที่ลูกค้าจะได้รับและออกแบบ User Interface ให้น่าใช้งานตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม  ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมผู้เชี่ยวชาญทาง Business ด้านต่าง ๆ ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบ

Features

 • รองรับการทำงานบน Infrastructure ทั้งแบบ On-premise และ On-cloud
 • Design และพัฒนา Application ด้วย Microservice Technology
 • ใช้ Agile Methodology ในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • ให้ความสำคัญกับ Software Quality ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทั้ง Functional ที่สมบูรณ์และ Security ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจในธุรกิจของคุณ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

Benefits

 • วิเคราะห์/ออกแบบ Software Solution และ Software Architecture
 • พัฒนาเทคโนโลยีและ Source Code ความปลอดภัยใหม่
 • รับพัฒนา Native Application
 • ใช้ CI/CD และสนับสนุนการทดสอบแบบ Manual & Automate
 • การออกแบบแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม PDPA
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ 3rd Party Software