Icon for Data Center

SOLUTIONS

Data Center

Data Center อีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน รองรับการเติบโตของธุรกิจ รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับต่อระบบ Virtualization และ Cloud ได้เป็นอย่างดี

Hyperconverged Infrastructure
Server
Storage
Data Protection

Inspire

ลดความยุ่งยากการโอนย้ายศูนย์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Software-defined Data Center ดูแลจัดการ Compute, Storage, Network และ Management

Key Highlights

 • เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวมคุ้มค่ากว่าการซื้อ Server และ Storage แยกระบบมาใช้งาน
 • ประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดูแลรักษา และเพิ่มขยายได้อย่างแม่นยำ
 • มีอิสระในการเพิ่มขยายระบบ สามารถใช้งาน Hardware รุ่นใหม่ล่าสุดได้เสมอ
 • รองรับการทำ Hybrid Multi-cloud เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวได้ดี

Tech Feature

 • ติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย
 • ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวสามารถดูแลได้ทั้ง Server, Storage และ Network อย่างง่ายดาย
 • สามารถสำรองข้อมูลเบื้องต้นด้วยการทำ Snapshot ได้ ต่อยอดสู่การทำ Disaster Recovery ได้
 • เพิ่มขยายระบบได้ง่าย เพียงแค่เสริมระบบ HCI ใหม่ให้มาทำงานร่วมกับ HCI ที่มีอยู่เดิมได้ทันที
 • รองรับได้ทั้ง Virtual Machine และ Container ลดความซับซ้อนในการดูแลระบบ IT Infrastructure ในระยะยาว
 • รองรับประมวลผลด้วย GPU เพื่องานด้านกราฟฟิค

Inspire

ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วและระบบลื่นไหลมากขึ้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้กับองค์กร ช่วยลดเวลาในการทำงาน และ การติดต่อสื่อสาร ทำให้องค์กรมีระบบระเบียบมากขึ้น

Key Highlights

 • ประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลหรือรองรับการใช้งาน Software และ Application พร้อมกันได้ในปริมาณมาก ๆ
 • ปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ให้บริการภายใต้ Data Center ที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงถูกดูแลและบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ พร้อมตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • น่าเชื่อถือ ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลปริมาณสูง พร้อม Hardware ที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา จึงยากต่อการเกิด Downtime และการสูญเสียของข้อมูลเมื่อ Hardware มีปัญหา
 • สะดวกและมีความยืดหยุ่น รองรับการเข้าใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปราศจากข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ และการเข้าถึง สามารถจัดการ ปรับปรุง แก้ไข และแชร์ข้อมูล พร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
 • จัดการง่าย เซิร์ฟเวอร์รองรับการติดตั้ง Software ได้หลากหลายชนิด Software หรือ Application อาจมาพร้อมกับ User Interface ให้ผู้ใช้สามารถบริการจัดการหรือตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

Tech Features

 • มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือขยายอุปกรณ์ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อตามต้องการ
 • รองรับการติดตั้งในแบบของ Hypervisor / Container รวมถึงงานประมวลผลที่ใช้ประสิทธิภาพของ GPU ได้เป็นอย่างดี

Inspire

ระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกรองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามปริมาณข้อมูลดังนี้ Entry Storage, Midrange Storage, Enterprise Storage ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลได้หลายประเภทหรือเฉพาะด้าน สำหรับการเชื่อมต่อสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อได้ทั้ง Fiber Channel, iSCSI หรือ Network ช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด จัดการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี

Key Highlights

 • การรวมศูนย์ข้อมูลขององค์กร ช่วยให้มองภาพรวมของการบริหารจัดการข้อมูลได้สะดวก
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งองค์กรได้อย่างคุ้มค่า สามารถออกแบบเพื่อรองรับ Disaster Recovery

Tech Features

 • ใช้เทคโนโลยี All Flash โดยใช้ NVMe หรือ SSD ซึ่งช่วยระบบจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ออกแบบและติดตั้งระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานตาม Requirement ของลูกค้า
 • เชื่อมต่อกับระบบเดิมของลูกค้าเพื่อให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำการ Migrate ข้อมูลมายัง Solution ที่นำเสนอใหม่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
 • ให้บริการหลังการขายและติดตั้ง พร้อมทำ Preventive Maintenance

Inspire

Data Protection จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรด้วยการปกป้องข้อมูลสำคัญจากอันตรายต่าง ๆ ทั้ง Corruption (การเสียหายของข้อมูล) Compromise (การบุกรุกข้อมูล) Loss (การสูญเสียของข้อมูล) ป้องกันข้อมูลขององค์กรทุกรูปแบบทั้ง On-premise และ On-cloud รวมถึงป้องกันการโจมตีในรูปแบบมัลแวร์

Key Highlights

 • ปกป้องและกู้คืนข้อมูลของทุกองค์กรให้ทันเวลา รวมถึงความสามารถตาม Service Level Objective (RPO/RTO) ได้
 • ปกป้องและกู้คืนข้อมูลให้ทันเวลา
 • ปกป้องข้อมูลง่าย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจน (Lower cost to protect)
 • ตรวจสอบภัยคุกคามของข้อมูลที่สำรองไว้ เพื่อความปลอดภัยในการนำข้อมูลกลับมาใช้

Tech Features

 • Backup from edge to cloud and vice versa
 • Protection is everywhere
 • Backup with deduplication
 • Long Term Retention
 • In Cloud Backup
 • Cyber Recovery
 • Native Cloud Application Backup

why us?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Data Center

มั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล

บริหารจัดการ Data Center ได้ง่ายขึ้น

ลดภาระและปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีขององค์กร

ต่อยอดสู่บริการเสริมที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น

การตรวจสอบ Compliance สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว