Icon for Veeam

PARTNERS

Veeam

Veeam เป็นผู้นำในกลุ่มซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลภายในองค์กรจาก Magic Quadrant 2021 จุดเด่นคือ Veeam Availability Suite (VAS) เป็นส่วนประกอบของ Veeam Backup & Replication และ Veeam ONE อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับในการสำรองข้อมูลของ Public Cloud และ DR Orchestration

Data Protection
Campus Networking

BACKUP & REPLICATION

Veeam Backup & Replication โซลูชันการสำรองข้อมูล การกู้คืน และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทำงานได้ทั้ง แบบ On-premise และ On-cloud มอบความเรียบง่าย ยืดหยุ่น เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพการป้องกันข้อมูล สามารถกู้คืนได้ทันที และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และทดสอบข้อมูลก่อนนำไปจัดเก็บ

Features

 • Modular and Cloud-native, Cloud Mobility
  • ออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับ AWS, Azure และ Google Cloud มี API Utilizes Native Snapshots, Storage และ Security ที่สามารถ Backup หรือ Recover 
  • มีบริการดูแล 8 x 5 และสนับสนุนด้านเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Public Cloud
 • Instant Recovery at Scale
  • ช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นแบบ VMs, Applications, Servers และ NAS ได้
 • Safety from Ransomware
  • ปกป้องและกู้คืนข้อมูลได้ทันทีเมื่อถูกโจมตีจากไซเบอร์
 • Veeam Universal License (VUL) รองรับการสำรองข้อมูล Workloads ได้หลากหลาย เช่น
  • Virtual: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, and Red Hat Virtualization
  • Cloud: Workloads running in AWS, Microsoft Azure and Google Cloud
  • Physical: Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX and Oracle Solaris
  • Enterprise Applications: Microsoft SQL, Exchange, SharePoint, Active Directory, SAP HANA, Oracle RMAN, Kubernetes, MySQL, PostgreSQL
  • NAS file shares

Benefits

 • High-speed Recovery
  • สามารถทำการ Backup และ Restore ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ทั้งแบบ Full Backup และ Incremental
 • Migration of VMs without any add-on programs
  • ย้าย VM โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมใด ๆ ในการทำ Migration สามารถย้าย VM จาก Host หนึ่งไปยังอีก Host หนึ่งได้โดยง่าย
 • Data Loss Avoidance
  • ทำ Replicate ข้าม Site หรือต่างสาขา (DR Site) ได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสูญหายในระหว่างการ Replicate หรือการทำงานอื่น ๆ
 • Verified Recoverability
  • ความสามารถที่เรียกว่า SureBackup และ SureReplicate เพื่อทดสอบว่าไฟล์ Backup ที่เก็บไว้สามารถทำงานได้จริงหรือไม่
 • Leveraged Data
  • นำไฟล์ที่ Backup ไว้มาทดสอบการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับระบบงานปัจจุบันหรือไฟล์ Backup ต้นฉบับแต่อย่างใด
 • Failover Plan
  • สร้างแผนปฏิบัติงาน เพื่อกู้ระบบทั้งหมดกลับคืนมา เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
 • Failback
  • หากระบบเดิมได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำงานได้อีกครั้ง สามารถนำเอาเครื่อง VM ทั้งหมดย้ายกลับมาที่ Host เดิมได้โดยข้อมูลที่มีการอัปเดตล่าสุดก็จะกลับคืนมาที่ Host เดิมได้อีกด้วย

KASTEN

Kasten (K10) เป็น Data Management Platform ที่รวมเอาความสามารถในการสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูล ซึ่งใช้งานได้ง่าย รองรับการเพิ่มขยายได้ดี และทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ทำงานร่วมกับ Veeam Backup & Replication เพื่อให้การทำ Data Management นั้นมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Features

 • Backup and Restore
  • การกำหนด Policies เป็น Workflow ช่วยจัดการข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติตามต้องการ เช่น การทำ Snapshot ซึ่งสามารถกำหนดความถี่ หรือตั้งเวลาที่ต้องการได้ และกำหนด Label สำหรับ Resource ที่ต้องการจัดการ โดยการกำหนด Policy เชื่อมกับแอปพลิเคชันช่วยให้ Workflow ในการสำรองข้อมูล และย้ายข้อมูล
 • Disaster Recovery
  • Veeam Kasten K10 ช่วยให้การกู้คืนข้อมูลทุกส่วนประกอบของแอปพลิเคชันได้ตามที่ต้องการ และแอปพลิเคชันยังสามารถทำการ Clone ไปยังที่เดิมหรือ Namespace ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการกู้คืนแบบ Granular ที่เป็นส่วนย่อยของแอปพลิเคชัน โดยวิธีการกู้คืนมีความยีดหยุ่น และสามารถทำได้ง่ายมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเลือกสำเนาของแอปพลิเคชันตามช่วงเวลาที่ต้องการกู้คืนได้อย่างเหมาะสม
 • Application Mobility
  • Veeam Kasten K10 มีความสามารถที่ช่วยการย้ายแอปพลิเคชันข้าม Namespace, Cluster, Account Region และ Cloud ได้ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ช่วยให้มีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการทำ Disaster Recovery(DR), Test/Dev และ Performance Testing

Benefits

 • เสริมความปลอดภัยข้อมูลให้ครอบคลุมทุกส่วนประกอบของ Application และ Infrastructure
 • รองรับการปรับ-ขยาย Application หรือ Micro-services ไปตามการใช้งาน
 • ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน Application เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการกู้คืนระบบที่ดีกว่าเดิม