Icon for Veritas

PARTNERS

Veritas

Veritas ผู้นำเทคโนโลยีด้านการจัดการและปกป้องข้อมูล (Data Management) ให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก และครองตำแหน่งผู้นำส่วนแบ่งการตลาดด้านยอดขาย (Revenue Market Share) อันดับ 1 ทั่วโลก สำหรับตลาด Backup & Recovery Software และครองตำแหน่งผู้นำใน Gartner Magic Quadrant ประเภท Enterprise Backup and Recovery Software Solutions

Data Protection
Data Protection

 Backup Exec

Veritas Backup Exec™ เป็นโซลูชันในการการสำรองข้อมูลที่เปิดกว้างในการจัดการข้อมูลขององค์กรของท่าน โดยสามารถเลือกวิธีการสำรองข้อมูล, สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีในการชำระเงิน สำหรับการใช้งานข้อมูลของท่านยังคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานในทุก ๆ รูปแบบ

Features

 • Fast and Reliable Backup and Recovery
  • ช่วยให้สามารถตอบสนองความคาดหวังในการปกป้องข้อมูลองค์กรโดยลดเวลาในการสำรอง และกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงและต้นทุนการหยุดทำงาน โดยใช้ความยืดหยุ่นที่หลากหลายวิธี ในการสำรองและกู้คืนข้อมูล ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ดิสก์ เทป หรือคลาวด์
 • Fast, Cost-effective, Multi-cloud backup for confidence and choice
  • ด้วยตัวเลือกในการรวมระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มากขึ้น ทำให้การสำรองข้อมูลไปยังคลาวด์ง่ายขึ้นด้วย คลิกเดียว โดยการเชื่อมต่อการจัดเก็บข้อมูลระหว่างภายในองค์กรกับคลาวด์ โดยได้รับการปกป้อง ข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่มีการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบครบวงจร (End-to-end Deduplication) และเชื่อมต่อคลาวด์ที่ผ่านการรับรอง สำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมการให้บริการคลาวด์ในราคาที่ต่ำกว่า และมีความเสี่ยงน้อยกว่าไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม
 • Integration with Azure Site Recovery
  • ด้วย Instant Cloud Recovery, Backup Exec สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Azure Site Recovery จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูล และแอปพลิเคชันมีความพร้อมในการใช้งานด้วย Cloud-based Disaster Recovery ในการเชื่อมต่อนี้ มีโซลูชันการให้บริการการกู้คืนข้อมูล เมื่อเกิดภัยพิบัติ (DRaaS) สามารถลดระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหายได้ ตาม RPO ที่องค์กรยอมรับได้ และลดระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย (Incident) ตามที่องค์กรยอมรับได้ สำหรับไซต์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ (Business-critical Sites) และข้อมูลที่มีการกู้คืนนอกสถานที่ (Off-site Recovery) ไปยัง Azure
 • Save more, store less
  • การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนในภาพรวม (Global Deduplication) ที่ยืดหยุ่น Backup Exec สามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายในด้านการเติบโตของข้อมูลที่รวดเร็ว โดยไม่คำนึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณข้อมูลมากน้อยเพียงใด ช่วยลดระยะเวลาในการสำรองข้อมูล ช่วยลดปริมาณการจราจรภายในระบบเครือข่ายและลดพื้นที่ดิสก์ที่ต้องการสำหรับจัดเก็บสำรองข้อมูล การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนรูปแบบใหม่บนคลาวด์จะช่วยลดต้นทุน (TCO) ด้วยการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนไปยังคลาวด์ ซึ่งช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล และต้นทุนทางด้าน IT
 • Advanced integration with VMware and Hyper-V
  • ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมเสมือนทั้งหมดด้วยคุณสมบัติขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับ VMware และ Hyper-V ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย โดยการสร้างการสำรองข้อมูลแบบ Instant Recovery จากการสำรองข้อมูลแบบ VM และทำการกู้คืนข้อมูล VM แบบอัตโนมัติ เมื่อการกู้คืนข้อมูลแบบ VM ของ Backup Exec จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว Resilient Change Tracking (RCT) จะเชื่อมต่อ API ครั้งสุดท้าย รวมกับ Hyper-V สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลแบบ Incremental และ Differential ได้ดีขึ้นอีก

Benefits

 • ตอบสนองความคาดหวังทางธุรกิจสำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล
 • ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กรจาก Ransomware
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • ปกป้องข้อมูล
 • รองรับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขององค์กรและมาตรฐานสากล
 • ขจัดเครื่องมือสำรองข้อมูลเฉพาะจากอุปกรณ์ IT ของลูกค้า