Icon for Cloud Solution
SOLUTIONS

Cloud Solution

บริการให้คำปรึกษา การวางแผน ย้ายระบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบ Cloud ในรูปแบบ Private Cloud, Public Cloud และ Multi-cloud ให้กับลูกค้าเพื่อดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ ตามกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมถึงบริการ Local Billing ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท สามารถจ่ายค่าบริการ (Subscription) ได้ทั้งรายเดือน และ รายปี

Private Cloud
Public Cloud
Multi-cloud
Cloud Managed Services

Inspire

Private Cloud คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลประมวลผลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว มีปลอดภัยสูงผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้เอง

Key Highlights

 • มีความอิสระในการควบคุมการเข้าถึงและตั้งค่าความปลอดภัยได้
 • มีความเป็นส่วนตัวของ Hardware และ Software ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยได้ดี
 • สามารถกำหนดการบริหารจัดการได้ชัดเจนทำให้สามารถควบคุมและดูแลระบบได้ดี
 • ลดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือลดระยะเวลาการตอบสนองการใช้งานโดย Bandwidth
 • องค์กรสามารถจัดการและควบคุมทรัพยากรทั้งหมดผ่าน Platform

Inspire

ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์สาธารณะ เหมือนรวมกันไว้ในที่เดียวแต่ผู้ใช้งานแต่ละคน
จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่ง คือ สะดวกในการใช้งาน
มีความรวดเร็ว และถือว่าได้รับความนิยมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายและมีความสะดวกมาก

Key Highlights

 • ลดค่าใช้จ่าย ทั้งการดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ Infrastructure
 • เพิ่มและลดการใช้งาน Cloud ได้ตามต้องการเพียงสั่งงานบนช่องทางการใช้งาน
 • ลดการเกิดปัญหาระบบล่ม เพราะมีมาตรฐานรับรองจากผู้ให้บริการ เช่น SLA, ISO/IEC
 • ใช้งานง่ายมีการอบรมการใช้งานเบื้องต้นและมีเจ้าหน้าที่ IT คอยให้การช่วยเหลือ
 • ใช้งานผ่านออนไล์ได้ทุกที่ตลอดเวลา
 • สามารถจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่องค์กรมีได้ด้วยตนเองซึ่งควบคุมผ่าน Platform

Inspire

เป็นการใช้งานของ Public Could และ Private Cloud ร่วมกันอยู่ที่การจัดการขององค์กรนั้น ๆ มีความคล่องตัวและปลอดภัย ถือเป็น Cloud Computing ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Key Highlights

 • ช่วยลดต้นทุนเพราะไม่ต้องลงทุนกับ Private Cloud ทั้งหมด
 • ลดข้อเสียในการเลือกใช้ Public Could และ Private Cloud
 • มีความยืดหยุ่น สามารถรวม Public Could และ Private Cloud เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Inspire

บริการดูแล และสนับสนุนด้านเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Public Cloud โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยให้ธุรกิจดำเนินราบรื่นอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

Key Highlights

 • ลดต้นทุนในด้านการปฏิบัติการ ลดเวลาความยุ่งยาก จัดเตรียมระบบและทีมงาน
 • ระบบมีความเสถียร มีความปลอดภัย และขยายระบบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ

Tangerine Services

 • บริการดูแล 8×5 และสนับสนุนด้านเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Public Cloud
  • การตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • การแจ้งเตือน
  • การสนับสนุนเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิค
  • คำขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม,ลด ปรับแก้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • รายงานปฏิบัติงานรายเดือน
why us?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Cloud Solution

ประหยัดต้นทุน

พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพงาน

เสถียรและปลอดภัย

ขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด

เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลาและหลากหลายอุปกรณ์

ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยการควบคุมข้อมูลระดับสากล

ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน ง่ายต่อผู้ดูแลระบบ