Icon for Hewlett-Packard Enterprise (HPE)

PARTNERS

Hewlett-Packard Enterprise (HPE)

มีโซลูชันที่หลากหลาย เช่น Server, Storage, Hyperconverged Infrastructure, Edge Computing, Network เป็นต้น มีความโดดเด่นด้านความคุ้มค่าในการใช้งานสูง และสามารถต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นเลือกใช้งาน

Campus Networking
Hyperconverged Infrastructure
Server

ARUBA EDGE SERVICE PLATFORM

ผู้นำระดับโลกทางด้านโซลูชันระบบเครือข่ายแบบ Edge-to-cloud ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและความชาญฉลาด โดยใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติ และใช้ข้อมูลเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลัง โดยมี Aruba Edge Services Platform (ARUBA ESP) เป็นแพลตฟอร์มแบบ Cloud-native ที่ใช้ระบบวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมความสามารถในการรับรู้ การวิเคราะห์ และการตอบสนองต่อข้อมูลจากอุปกรณ์และข้อมูลแวดล้อมเอาไว้ด้วยกัน รองรับระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย ไร้สาย อีกทั้ง Wide Area Network (WAN) ช่วยแก้ปัญหาองค์กรที่มีความซับซ้อนในการจัดการเครือข่าย ด้วยการผสมผสาน AIOps, Zero Trust Security และ Unified Infrastructure เพื่อให้ไอทีสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังป้องกันภัยคุกคามระดับสูง ลดความซับซ้อนในการจัดการภายในองค์กร และเริ่มใช้บริการเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Features

 • Technology Silos Hinder Agility
  • หลาย ๆ องค์กร มีผลิตภัณฑ์แบบมีสาย (Wired) ไร้สาย (Wireless) ความปลอดภัย (Security) และ WAN มีแพลตฟอร์มการจัดการที่แตกต่างกัน มีการจัดการแบบแยกส่วนทำให้ยากต่อการจัดเตรียม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมของ Campus, Branch และ Data Center
 • Lack of Network Automation and Visibility
  • ดูแลและจัดการระบบด้วยวิธี Manual ในแต่ละอุปกรณ์บนเครือข่าย ทำให้การแก้ไขปัญหาและตอบสนองได้ช้า และมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด (Human error) ได้
 • Security Threats Rising
  • นำอุปกรณ์ BYOD และ IoT มาใช้กันหลากหลายและมากขึ้น มีความซับซ้อนในการดูแลระบบ ทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า
 • A Unified Infrastructure with Central converges the technology silos into a single pane of glass 
  • สามารถจัดการอุปกรณ์ในระบบ, จัดการติดตั้งดูแลระบบแบบ ZTP, ดูข้อมูลประสิทธิภาพของไคลเอนต์และแอปพลิเคชัน, เห็น Workflow การเชื่อมต่อ การใช้งานของระบบ ได้บน Single Dashboard
 • Intelligent Automation Augments the Operator (AIOps)
  • ระบบอัตโนมัติตัวช่วยสำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานอัตโนมัติพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์แบบกระจายและความสามารถในการตั้งโปรแกรมในแต่ละอุปกรณ์ เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลในระบบ ทั้งแบบใช้สาย ไร้สาย และ WAN เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
 • A Consistent Security Framework Protects and Simplifies the Network (Zero Trust)
  • สามารถกำหนดกลุ่มอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในเครือข่ายเป็นบทบาทอย่างชาญฉลาด (Dynamic Segmentation intelligently) กำหนด Policy ตาม Role, User, Group, Device และจัดการระบบด้วย Zero Trust Security policy ได้

Benefits

 • AI Optimize
  • การจัดการระบบได้อัตโนมัติ มี AI Insights สามารถจัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาด้าน RF Management, Connectivity issues, User Roaming Issues พร้อมแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 • Unified Infrastructure
  • จัดการผ่าน Aruba Central สามารถจัดการอุปกรณ์ในระบบ, จัดการติดตั้งดูแลระบบแบบ ZTP, ดูข้อมูลประสิทธิภาพของไคลเอนต์และแอปพลิเคชั่น, เห็น Workflow การเชื่อมต่อ การใช้งานของระบบ ได้บน Single Dashboard
 • Zero Trust Network Security
  • การจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยโดยใช้ Concept “Role-based Policy” เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการลดความซับซ้อน

SIMPLIVITY

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่า มีความสามารถที่โดดเด่น มีระบบจัดการใช้งานง่าย สำรองข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้ HPE SimpliVity ถูกออกแบบมาด้วยความสามารถรอบด้านที่พร้อมให้ธุรกิจองค์กรนำไปใช้งานได้ทันที รองรับ Workload ได้หลากหลาย และใช้งานดูแลรักษาได้ง่ายดายนั้นก็จะทำให้รองรับต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธุรกิจองค์กรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

Features

 • Advanced Data Services
  • มาพร้อมกับ Backup และกู้คืนข้อมูลได้รวดเร็ว
  • ทำการ Deduplication และ compression ตลอดเวลาเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 10 เท่า และมีการ gauranteed ด้วย
 • Flexible Federation Strategy
  • สามารถขยายได้ถึง 16 Node
  • สามารถใช้งานระหว่างกันได้แม้รุ่นต่างกัน
 • Simplify Your Environment with HPE SimpliVity 380
  • มี all flash ให้เลือกปรับแต่งได้หลายแบบ เช่น XS,S,M,L และ XL
  • ทำการ backup และ archive ด้วย hybrid flash storage
  • มี Hardware accelerated หรือ software-optimized ที่ทำการ deduplication และ compression ตลอดเวลา
 • ดูแลรักษาง่าย ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ด้วย AI จาก HPE InfoSight
  • HPE SimpliVity นั้นจะสามารถทำงานร่วมกับ HPE InfoSight ระบบ AI อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลภายในระบบ HPE SimpliVity ไปทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนปัญหา, การแจ้งเตือนแนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ , การให้คำแนะนำปรับปรุงการใช้งานของระบบ ไปจนถึงการช่วยวางแผนเพิ่มขยายระบบได้อย่างแม่นยำ ทำให้การใช้งาน HPE SimpliVity นั้นยิ่งง่ายดายและคุ้มค่าขึ้นไปอีก
 • รองรับการทำงานแบบ Modernize Application (Container)
  • โดยสามารถรองรับการทำงาน CSI (Container Storage Interface) ที่สามารถนำพื้นที่จาก Software Define Storage (SDS) ของทาง HPE SimpliVity สร้างเป็น Persistent Disk ให้กับ Container และสามารถรองรับการทำการสำรองข้อมูล (Backup PV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดำเนินธุรกิจภายใต้ Application แบบใหม่ ๆ

Benefits

 • ปกป้องระบบงานและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้รอบด้านด้วยการทำ Backup และ DR
 • ดูแลรักษาง่าย ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าด้วย AI จาก HPE InfoSight
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายด้วยรุ่นที่มีให้เลือกได้ตรงกับความต้องการ

PROLIANT

HPE ProLiant Server นั้นมีรุ่นย่อยภายในด้วยกัน 3 รุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการประมวลผลและจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ HPE ProLiant DL: Rack Server สำหรับใช้งานใน Data Center, HPE ProLiant ML: Tower Server สำหรับตอบโจทย์ความต้องการทั่วไปของธุรกิจ และ HPE ProLiant MicroServer: เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Features

 • รองรับ Workload ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Workload Matching มี Profile ให้เลือกใช้ในการปรับแต่ง BIOS เพื่อให้เหมาะสมกับงานรูปแบบต่าง ๆ
  • Workload Performance Advisor มีระบบตรวจสอบการทำงานแบบ Real-time เพื่อแนะนำว่าควรปรับแต่ง BIOS อย่างไรให้เหมาะสมกับ Workload ที่ใช้งานมากที่สุด
  • HPE Right Mix Advisor มีระบบให้คำแนะนำด้านการจัดเก็บและย้ายข้อมูลในรูปแบบ Hybrid Cloud เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด
 • มีความมั่นคงปลอดภัยในหลายแง่มุม
  • Secure Supply Chain มีการตรวจสอบกระบวนการผลิต, การจัดการส่วนประกอบ และการขนส่งที่ปลอดภัยไว้ใจได้
  • Silicon Root of Trust มี ASIC พิเศษภายใน Server สำหรับตรวจสอบว่า Firmware ในส่วนต่าง ๆ ของ Server ที่ใช้งานนั้นไม่ได้ถูกแทรก Code ที่เป็นอันตรายแฝงเข้ามา
  • Server Configuration Lock สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขการตั้งค่าในระดับการบูทระบบหรือปรับแต่งการตั้งค่าอื่น ๆ ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • Security Dashboard หน้าจอรวมศูนย์สำหรับตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยของ Server พร้อมการแจ้งเตือนหากพบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
  • Production to CNSA Security Modes ภายใน HPE iLO จะสามารถตั้งค่า Security Mode ได้ 4 ระดับ ได้แก่ Production, High Security, FIPS 140-2 และ CNSA ที่มีอัลกอริธึมการเข้ารหัสในระดับสูงที่สุด
  • Server System Restore ถ้าหาก Server ถูกโจมตีสำเร็จ ผู้ดูแลระบบสามารถทำการ Recover ระบบกลับมาสู่สถานะก่อนที่จะถูกโจมตีได้ด้วยตนเอง
  • One Button Secure Erase สามารถลบข้อมูลรหัสผ่าน, การตั้งค่า และข้อมูลอื่น ๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเลิกใช้งาน Server นี้แล้ว จะไม่มีข้อมูลใดหลุดรั่วออกไป
 • บริหารจัดการได้แบบอัตโนมัติ
  • HPE iLO RESTful API รองรับ API ของ Redfish ทำให้สามารถบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยได้แบบอัตโนมัติร่วมกับเครื่องมือของ HPE และเครื่องมืออื่น ๆ
  • HPE iLO 5 ระบบบริหารจัดการ Server แบบอัจฉริยะของ HPE ที่ช่วยทั้งการจัดการตั้งค่า, การตรวจสอบแก้ไขปัญหาจากระยะไกล และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญฆา
  • HPE OneView เครื่องมือสำหรับสร้างระบบ Software-Defined Infrastructure ที่รองรับ Hybrid Cloud ได้จาก HPE ด้วยการเปลี่ยนการติดตั้ง, การกำหนดค่าเริ่มต้น, การอัปเดตระบบ และการผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง Compute, Storage, Networking ให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมด
  • HPE InfoSight ระบบ AI บน Cloud ของ HPE ที่สามารถตรวจสอบการทำงานและทำนายปัญหาที่อาจเกิดล่วงหน้ารวมถึงแนวโน้มในการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ