BLOGS

เคล็ดลับให้ Google Cloud เป็นตัวช่วย Backup & DR ที่ดีที่สุด

Tangerine • 14/05/2024
Tangerine Co., Ltd.

การสำรองและการกู้คืนข้อมูลเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเฉพาะระบบหรือข้อมูลที่สำคัญแล้วยิ่งต้องจัดการ จัดเตรียม และทดสอบกันแบบเป็นวาระสำคัญประจำปีที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ

หากเลือกใช้ Google Cloud การจัดเตรียมโซลูชันในการสำรองและกู้คืนข้อมูลของระบบ ด้วย Google Cloud Backup and DR Service จะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการสำรองกู้คืนระบบและข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นโซลูชันแบบ Managed Service อีกด้วย ซึ่งไม่ต้องมีการดูแลระบบ Backup ใด ๆ เลย โฟกัสกับระบบที่เราต้องการสำรองข้อมูลก็เพียงพอ

Google Cloud Backup and DR Service เป็นระบบ Centralized Backup ที่สามารถใช้จัดการสำรองข้อมูลบน Google Cloud ได้ครอบคลุมทุก ๆ Zone และ Region ทั้งยังสามารถใช้ได้กับ GCP Service ได้มากมาย เช่น Google Compute Engine และ VMware Engine, File Systems, SAP HANA, Microsoft SQL Server, IBM Db2, MySQL, PostgreSQL เป็นต้น

พร้อมสามารถประยุกต์ใช้ในการทำ Disaster Recovery ได้อีกด้วย โดยเลือก Zone หรือ Region บน Google Cloud ได้ตามต้องการไม่ต้องจัดหาโลเคชันให้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน On-prem เพื่อใช้สำหรับกู้คืนระบบไปยังโลเคชันที่ต้องการ

เพียงเท่านี้ก็จะมีระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบได้แบบง่ายดายและมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการตามเกณฑ์ของแผนการกู้คืนข้อมูล ซึ่งก็คือ

  • RPO (Recovery Point Objective) หรือระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย ที่องค์กรยอมรับได้
  • RTO (Recovery Time Objective) หรือระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่องค์กรต้องยอมรับได้

ทั้งหมดนี้ก็สามารถทำให้ลดความเสี่ยงกับข้อมูล ระบบงาน และช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

หากท่านสนใจบริการหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 06-2992-4493
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources