BLOGS

Run SAP ได้สบายใจ ไม่ต้องกลัวข้อมูลหายด้วยหลากหลายวิธีการ Backup จาก Google Cloud

Tangerine • 24/08/2023
Tangerine Co., Ltd.

กฏของเมอร์ฟี ที่ได้กล่าวไว้หมายถึง “ทุกสิ่งที่สามารถผิดพลาด จะผิดพลาด” แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีโอกาสเกิดน้อยเพียงใด ทุกคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตนเอง เช่น วันที่ต้องมีการพรีเซนต์ผลงานสำคัญ กลับพบว่าไฟล์เสีย รถสตาร์ทไม่ติดในวันที่กำลังจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด 

ระบบ SAP ของเราก็เช่นกัน ถึงแม้จะทำงานอยู่บน Infrastructure ที่มีความเสถียรสูงและปลอดภัยเพียงใดก็ตาม อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบได้ เช่น User ลบข้อมูลผิดพลาด, มีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีภายในหรือภายนอกองค์กร เป็นต้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือ การ Backup and Recovery

โดย Google Cloud มีวิธีการ Backup and Recovery ได้หลายวิธี ซึ่งหลัก ๆ ที่เราสามารถนำมาใช้งานกับระบบ SAP ได้มีดีงนี้

1. The SAP-certified Cloud Storage Backint Agent for SAP HANA

Backint Agent สามารถติดตั้งบน Server ที่รัน Database SAP HANA ได้ ทำให้เราสามารถใช้ Native Tool ของ SAP ทำการ Backup และ Recovery Database SAP HANA ขึ้นไปเก็บไว้ที่ Google Cloud Storage ได้โดยตรง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการที่จะต้องมี Storage ในการพัก File จากการ Backup ก่อนและลดขั้นตอนในการ Transfer File มาเก็บไว้บน Cloud 

นอกจากนี้เมื่อ Backup File อยู่บน Google Cloud Storage แล้วเรายังสามารถใช้ Feature ในการจัดการ File เช่น 

  • Object Lifecycle Management ช่วยให้เรากำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ Time to Live (TTL) ของ File Backup และลบ File เก่าเมื่อเกินความต้องการ
  • Storage Class เราสามารถเปลี่ยน Storage Class ของ File ที่เราเก็บไว้ได้ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การย้าย Backup File ไปเก็บไว้ที่ Coldline Storage เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บ File นี้ได้ถึง 4 เท่า

Ref : https://cloud.google.com/storage/pricing#south-america

ภาพ : Architecture – SAP-certified Cloud Storage Backint Agent for SAP HANA

2. Backing up to Persistent Disks

เราสามารถ Backup Disk-based Database รวมถึง SAP HANA In-memory Database  โดยใช้ Native Tool ของ SAP ในการ Backup Database ไปยัง Persistent Disk เช่น TCode : DB13, DBACOCKPIT หรือ  SAP HANA Studio จากนั้นหากต้องการเก็บ File ในระยะยาวก็สามารถ Upload ข้อมูลมาเก็บไว้ที่ Google Cloud Storage ได้เช่นกัน

ภาพ : Architecture – Backing up to Persistent Disks

Backing up Persistent Disks by Using Snapshots

สำหรับ Application Server ที่ต้องการ Backup File ที่อยู่บน Disk ทั้งหมด ทั้งการตั้งค่า Parameter และข้อมูลบน OS เราสามารถใช้วิธีการ Persistent Disk Snapshot เป็นการเก็บข้อมูลและสถานะของ Disk ณ ขณะนั้นเอาไว้ แล้วสามารถนำมา Recovery คืนโดยได้ข้อมูลทั้งหมด หลังจากนั้น สามารถทำการ Incremental Snapshot เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ Snapshot ครั้งแรกหรือทำการตั้งเวลาให้ระบบทำการ Snapshot ให้เองได้อีกด้วย

ภาพ : Architecture – Backing up to Persistent Disks

จากวิธีการ Backup ที่กล่าวมาทำให้เราได้เห็นว่าเรามีทางเลือกมากมายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบได้ และสามารถปรับใช้แต่ละวิธีได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของระบบ

หากวันนี้กำลังมองหาวิธ๊การ Backup ให้กับระบบ SAP ไม่ว่าจะเป็นระบบ On-premise เดิมที่อยากทำการ Off-site Backup หรือมีการใช้ Cloud อยู่แล้วและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถปรึกษาทีมงาน  Tangerine  ได้ทุกช่องทาง

Ref : https://cloud.google.com/solutions/sap/docs/architectures/sap-business-suite-on-hana

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources