BLOGS

เพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วย AI Technologies ขั้นสูง

Tangerine • 14/02/2024
Tangerine Co., Ltd.

AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย AI มีความสามารถขั้นสูงในการปกป้องภัยคุกคาม และการลดความเสี่ยงต่าง ๆ

ประโยชน์ของ AI ที่เกี่ยวกับ Security โดยทั่ว ๆ ไปมีดังนี้

การตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม : ระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล และตรวจจับความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงการละเมิดความปลอดภัย หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ ช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถคาดการณ์ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดขึ้น

การตอบสนองอัตโนมัติ : AI สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อัตโนมัติ โดยการแยกระบบที่ถูกบุกรุก บล็อกการรับส่งข้อมูลที่เป็นอันตราย หรือเริ่มกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ระบบอัตโนมัตินี้จะช่วยเร่งเวลาตอบสนอง และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน : AI สามารถจัดการงานรักษาความปลอดภัยที่ซ้ำซากจำเจได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเครือข่ายจะถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือความเบื่อหน่าย

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง : โซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้การตรวจสอบวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่าย และพฤติกรรมผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมรักษาความปลอดภัยจะได้รับการแจ้งเตือนถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการประเมินช่องโหว่ในสภาพแวดล้อมระยะไกล : AI สามารถช่วยองค์กรจัดการกับความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเป็นการสร้างช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ในส่วนของ Proofpoint ผู้นำด้านโซลูชันรักษาความปลอดภัยระบบ Email ในองค์กร ป้องกันผู้ใช้งานอีเมลที่ได้รับผลกระทบ เช่น Spam และ Phishing Mail เป็นต้น และได้ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกที่หลากหลาย

โดยมี Feature หลัก ๆ ที่โดดเด่นในการป้องกันดังนี้

การตรวจจับภัยคุกคาม : มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการตรวจจับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนโดย NexusAI ของ Proofpoint ซึ่งช่วยระบุ URL และหน้าเว็บที่ใช้ในการ Phishing ตรวจจับข้อความแอบอ้างเพื่อป้องกันการบุกรุกอีเมลของธุรกิจ และระบุกิจกรรมของผู้ใช้ที่ผิดปกติในบัญชี 

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนด : Proofpoint เพิ่มการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย AI โดยใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงของผู้ใช้ และใช้มาตรการป้องกัน

การปกป้องข้อมูล : การจำแนกและการป้องกันอัจฉริยะของ Proofpoint เป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดประเภทข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ช่วยให้องค์กรจัดการกับความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายโดยผู้ใช้ที่ไม่ระมัดระวังและถูกบุกรุก หรือเป็นอันตราย

การวิเคราะห์พฤติกรรม : Proofpoint ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการตรวจสอบเนื้อหา และการวิเคราะห์พฤติกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับภัยคุกคามเครื่องยนต์เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดการตรวจจับถึง 26 ชั้น ซึ่งรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าองค์กรของท่านมีความสนใจ หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันต้องการที่ปรึกษา
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources