BLOGS

Generative AI คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง โดดเด่นกว่า AI ทั่วไปยังไง

Tangerine • 06/06/2024
Tangerine Co., Ltd.
Generative AI คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง โดดเด่นกว่า AI ทั่วไปยังไง ?
Generative AI

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Generative AI เข้ามามีบทบาทสำคัญแก่ภาคธุรกิจหรือระดับองค์กรทุกภาคส่วน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดความก้าวหน้าและการใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้าน แม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน Generative AI ถูกใช้งานให้เราได้เห็นมากขึ้นทั้งในด้านการสร้างภาพ เสียง วิดีโอ และข้อความที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ Generative AI ยังสามารถนำไปใช้งานได้อีกหลากหลายประเภท วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักว่า Generative AI คืออะไร? และมีความโดดเด่นกว่า AI ทั่วไปยังไงบ้าง

ทำความรู้จักกับ Generative AI คือ

Generative AI คือ Artificial Intelligence (AI) หรือที่เรียกกันว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูง โดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกและโมเดลเชิงเส้น ซึ่งจะสร้างสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมนุษย์ได้ในบางกรณี

การพัฒนาของ Generative AI ทำให้มีการใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสร้างภาพ วิดีโอ เสียง และข้อความที่มีคุณภาพสูง โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ของ Generative AI คือ ImagenDall  ที่ถูกพัฒนาโดย Google ซึ่งสามารถสร้างภาพขนาดใหญ่และคุณภาพสูงจากคำอธิบายข้อความนั่นเอง 

นอกจากนี้ Generative AI ยังถูกใช้งานด้านงานวิจัยและศิลปะ การสร้างเสียงดนตรี และงานออกแบบต่าง ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

Generative AI ทำได้และมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

Generative AI คือ

Generative AI เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ องค์กร และบุคคล ซึ่งมีความสามารถหลากหลายด้านที่สามารถทำได้ ดังนี้

1. Generative AI ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน

การใช้เทคโนโลยี Generative AI จะช่วยให้ธุรกิจ องค์กร และบุคลากร สามารถลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่ต้องสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆเนื่องจาก Generative AI จะช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาให้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Generative AI สร้างสรรค์เนื้อหา

Generative AI จะช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและน่าประทับใจให้แก่องค์กร เช่น การสร้างภาพศิลปะดิจิทัลที่ดึงดูดใจ สร้างสรรค์เสียงดนตรีแนวใหม่ หรือแม้กระทั่งข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ ซึ่ง Generative AI จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

3. Generative AI สร้างสินค้าและบริการใหม่

Generative AI ช่วยในการสร้างและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยจะสร้างต้นแบบ จำลองก่อนการผลิตสินค้าและบริการจริง ๆ เช่น การสร้างภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบคุณภาพและความนิยม การสร้างเสียงโฆษณาเพื่อทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

4. Generative AI ช่วยในการตัดสินใจ

Generative AI สามารถช่วยสร้างข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่า เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงกับการตลาดและลูกค้า เพื่อที่องค์กรหรือภาคธุรกิจนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจและตลาดอีกด้วย

5. Generative AI สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

การนำ Generative AI มาช่วยในการตัดสินใจ วางแผน ออกแบบสินค้าและบริการใหม่ ๆ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า เพราะการเชื่อมโยงเนื้อหาจะช่วยให้สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างภาพสินค้าที่มีความน่าสนใจตรงตามเป้าหมายของลูกค้า จึงเกิดความน่าสนใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ซึ่งที่แทนเจอรีนเรามีแพลตฟอร์มที่มีการนำเทคโนโลยี Generative AI ที่ดีที่สุดและที่ได้รับความนิยมสูงสุด เช่น AppSheet และ Google Workspace ให้บริการ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมคอยให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร

หากองค์กรของท่านมีความสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generative AI
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th

Generative AI แตกต่าง เหนือกว่า AI ทั่วไปยังไง ? 

Generative AI มีความแตกต่างจาก AI ทั่วไป ทั้งในด้านการทำงานและฟังก์ชันหลักของทั้งคู่ ซึ่ง Generative AI มีความเหนือกว่า ดังนี้

  • ด้านการทำงานและฟังก์ชันหลัก

สำหรับ Generative AI จะเน้นการสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงสุดและจะใช้โมเดลที่เรียนรู้เชิงลึก เช่น การสร้างภาพ เสียง วิดีโอ และข้อความ ซึ่งจะอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แต่ AI ทั่วไป มักจะมุ่งเน้นทางด้านแก้ปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

สรุปง่าย ๆ คือ Generative AI มักถูกใช้ในงานที่ต้องการความสร้างสรรค์ งานออกแบบที่มีเนื้อหาใหม่ ๆ และนวัตกรรม เช่น การสร้างภาพสินค้าหรือภาพกราฟิกของเกมที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ AI ทั่วไป มักจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการตลาดในอนาคต

มอง Generative AI ในอนาคต 

ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต Generative AI จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆ การสร้างนวัตกรรม สร้างภาพงานศิลปะ การพัฒนางานกราฟิกเกมให้สมจริงมากขึ้น Generative AI ที่สามารถช่วยด้านการเรียนการสอน หรือแม้แต่นำ Generative AI มาปรับใช้ในด้านการแพทย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม Generative AI อาจมีผลต่อการเข้ามาแทนที่แรงงานคนในบางส่วน แต่ไม่ได้เข้ามาแทนที่แรงงานคนทั้งหมด ซึ่ง Generative AI จะเข้ามาช่วยในการทำงานที่มีกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนให้สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้แรงงานคนสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน หรือการใช้งาน Data analytics Generative AI จะช่วยให้การประมวลผลได้แม่นยำมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดและทำให้งานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

สรุป

Google Gemini

Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมหลายด้านในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในหลายกลุ่มงาน จึงแตกต่างจาก AI ทั่วไป เพราะความโดดเด่นของ Generative AI สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ประหยัดเวลารวมถึงช่วยในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม Generative AI ไม่สามารถที่จะแทนที่แรงงานของคนได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยข้อจำกัดที่ Generative AI ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจของมนุษย์ และความเหมาะสมทางวัฒนธรรมที่สำคัญในหลายด้านนั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources