BLOGS

มืออาชีพด้านวิเคราะห์และจัดการระบบ Firewall อัตโนมัติต้องยกให้ AlgoSec

Tangerine • 14/02/2024
Tangerine Co., Ltd.

จัดการระบบความปลอดภัยบน Firewall อย่างมืออาชีพด้วย AlgoSec Firewall Analyzer และสามารถทำงานร่วมกับ Cisco Solution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AlgoSec Firewall Analyzer เป็น Solution Software ที่พัฒนาโดยบริษัท AlgoSec ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการนโยบายความปลอดภัย (Security Policy Management) โดยเฉพาะในด้านการจัดการ และวิเคราะห์ระบบ Firewall ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างความปลอดภัยเครือข่ายในองค์กร

AlgoSec Firewall Analyzer มีความสามารถในการวิเคราะห์ และตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยของระบบ Firewall โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และกฎการเชื่อมต่อของ Firewall อย่างชัดเจน รวมถึงช่วยลดเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยนอกจากการวิเคราะห์และตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายใน AlgoSec Firewall Analyzer เช่น รายงานการใช้งาน การปรับปรุงแนะนำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรของคุณ

ทำไมต้องใช้ AlgoSec Firewall Analyzer

AlgoSec Firewall Analyzer ช่วยการวิเคราะห์ จัดการระบบ Firewall โดยอัตโนมัติ และช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลรักษาระบบ Firewall ทำให้สามารถประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กำหนดเส้นทางในการเชื่อมต่อภายในระบบ ลดเวลาในการตรวจสอบปัญหา และการปรับปรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ Firewall ได้พร้อมกันโดยสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น Cisco Firepower และช่วยปรับปรุงความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องในการกำหนด Connectivity Path และตรวจสอบการปฏิบัติตาม Security Policy ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรองรับการทำรายงาน โดยสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสถิติการใช้งาน การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ Firewall ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบได้อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูลที่ชัดเจน

ง่ายต่อการจัดการนโยบายความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการนโยบายความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องมือและฟังก์ชันที่ช่วยในการสร้าง ปรับปรุง ตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีม IT ด้วยการตรวจสอบและติดตาม Security ได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดทรัพยากร และลดความสับสนอันเนื่องจากการกำหนด Rule ที่ซ้ำซ้อน หรือไม่ได้ใช้งานตรงกับความต้องการ

AlgoSec สามารถทำงานร่วมกัน Cisco Solution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสาน AlgoSec Platform กับ Cisco ACI จะทำให้การบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นโดยอัตโนมัติสำหรับ Datacenter โดยการสร้างนโยบายความปลอดภัยบน ACI Fabric และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของผู้ผลิตหลายรายที่เชื่อมต่อกับ ACI Fabric

ทำให้การจัดการนโยบายความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Cisco รวมถึง Cisco Meraki ง่ายขึ้นอัตโนมัติ และสร้างการบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเร่งการจัดส่งแอปพลิเคชันในขณะที่รักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบภายในองค์กร

ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม AlgoSec และแพลตฟอร์ม Cisco Secure Workload (Tetration) จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ของระบบ Security ที่มีปลอดภัยผ่าน Application Segmentation Policy

โดยสรุป AlgoSec Firewall Analyzer เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ จัดการกับระบบ Firewall ขององค์กรได้ปลอดภัย และลดเวลาความซับซ้อนในการดูแลรักษาระบบ Firewall

ถ้าองค์กรของท่านมีความสนใจ หรือมีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Solution สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.algosec.com/products/firewall-analyzer/ 

หรือต้องการที่ปรึกษาสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources