BLOGS

แผนที่แบบ 3 มิติรองรับแล้วใน Maps JavaScript API

Sarayut.M • 10/06/2024
Google Cloud Solutions Specialist

จากงาน Google I/O 2024 งานใหญ่สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมประจำปีของ Google ได้มีการประกาศความสามารถใหม่ของ API Service อย่าง Maps JavaScript API ที่รองรับการทำงานแผนที่แบบ 3 มิติ

GMP 3D Maps

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งาน Google Maps Platform อยู่แล้ว น่าจะคุ้นเคยกับ Maps JavaScript API เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น API Service หลักในการเรียกใช้งานแสดงผลแผนที่ฐาน(Basemap) ในรูปแบบต่าง ๆ บน Web Application ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้จะรองรับการทำงานนี้อยู่แล้ว

แต่จากงาน Google I/O 2024 ทาง Google ได้มีการประกาศรองรับการเรียกแสดงผลแผนที่ฐานในรูปแบบ 3 มิติผ่าน Maps JavaScript API ซึ่งจะทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลแผนที่ได้มากขึ้น โดยจะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ เข้าใจบริบทของสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ในการแสดงผลข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นถึงข้อมูล 3 มิติเสมือนจริง เช่น โมเดลอาคาร ต้นไม้ สภาพภูมิประเทศต่าง ๆ เป็นต้น

แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ

สำหรับผู้ที่สนใจการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3 มิตินี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตัวอย่าง Coding การเรียกใช้งานได้ที่ 3D Maps in the Maps JavaScript API

โดยการทำงานนี้รองรับมากกว่า 2,500 เมืองในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก แต่สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่รองรับการแสดงผลข้อมูลแผนที่แบบ 3 มิติ ต้องมารอดูกันว่า Roadmap ใน Phase ถัดไปจะมีการรองรับเพิ่มเติมในประเทศไหนบ้าง ทางทีมงานแทนเจอรีนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกัน

“นึกถึง Google Maps Platform นึกถึง Tangerine”
Tangerine ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 062 992 4493

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources