BLOGS

Next-generation ของการกำหนดธีมโทนสี และการซูมแผนที่ด้วยตัวเอง ผ่านการตั้งค่า Cloud-based Maps Styling

Sarayut.M • 05/03/2024
Google Cloud Solutions Specialist

การทำงานด้านแผนที่ในทุกวันนี้ ผู้ใช้งานทุกท่านคงคุ้นเคยกับแผนที่แบบพื้นฐานที่พบเห็นได้บ่อย ๆ เช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ถนน และแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งเราสามารถเลือกได้จาก Catalog ของแผนที่

แผนที่ฐาน Google Base Maps Style

แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะกำหนดรูปแบบของแผนที่ได้เองนั้น โดยปกติต้องใช้ความสามารถของโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS Software) ในการจัดทำแผนที่ใหม่ เพื่อทำการปรับแต่งโทนสีทั้งของจุด พื้นที่ และเส้นโครงข่ายถนนต่าง ๆ ไปจนถึงการแสดงผลในระดับการซูมเลเวลต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน Google Maps Platform ที่เป็นผู้ให้บริการแผนที่ในรูปแบบ APIs ในความสามารถต่าง ๆ ของการทำงานด้านแผนที่นั่นสามารถทำได้ผ่าน Cloud-based Maps Styling โดยมีความสามารถรองรับดังนี้

  • รองรับการปรับแต่งโทนสีต่าง ๆ ของแผนที่ตามรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่
Google Base Maps in Silver Map

Silver Map

Google Base Maps in Night Maps

Night Mode Map

Google Base Maps in Retro Maps

Retro Map

  • สามารถเปิด-ปิดแสดงผลข้อมูลตำแหน่ง หรือชื่อของตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ บนแผนที่ Google Maps
Google Maps Custom for Show Map Features

Show Map Features

Google Maps Custom for Hide Map Features

Hide Map Features

  • ปรับแต่งสีของ Layer ที่แสดงผลในระดับการซูมเลเวลต่าง ๆ
Google Base Maps Zoom Setting

จะเห็นได้ว่าความสามารถที่รองรับในการกำหนดปรับแต่งแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนแผนที่ได้ ซึ่งการกำหนดค่านี้สามารถทำได้ผ่านหน้า Console ได้เลย โดยสามารถเข้าผ่าน console.cloud.google.com จากนั้นเข้าไปที่แถบ Google Maps Platform และเลือกแถบ Map Styles

วิธีปรับแต่ Base Maps ใน Google Maps Platform
สร้างสไตล์ Base Maps ที่ต้องการได้แล้ว

เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถเข้าไปกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ โดยเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วสามารถนำเอา Map ID ที่ได้ ไปทำการใส่ใน Source Code ของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านแผนที่ที่มีการเรียกใช้งาน Google Maps Platform เพื่อทำการเรียกใช้งานแผนที่ที่กำหนดค่าไว้

หลังจาก Custom Style Base Maps สามารถนำเอา Map ID ไปพัฒนาแอปฯได้เลย

“นึกถึง Google Maps Platform นึกถึง tangerine”
tangerine ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 062 992 4493

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources