BLOGS

แชร์ 10 เทคนิค เลือกบริษัทไอทีให้ได้บริษัทที่ตรงใจมากที่สุด

Tangerine • 24/04/2024
Tangerine Co., Ltd.
แชร์ 10 เทคนิค เลือกบริษัทไอทีให้ได้บริษัทที่ตรงใจมากที่สุด
it-company

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจ เทคโนโลยีจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น องค์กรที่ประสบความสำเร็จล้วนพึ่งพาโซลูชันไอทีที่มีประสิทธิผลเพื่อ ปรับปรุงการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว

เพราะฉะนั้นแล้ว การเลือกบริษัทไอที ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย  องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการอย่างรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกบริษัทด้านไอทีที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณ

10 เทคนิค เลือกบริษัทไอทีชั้นนำในไทย ช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโต

บริษัท IT

เผย 10 เทคนิคการเลือกบริษัทไอที หรือ IT Consultantสำหรับองค์กรอย่างละเอียด เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ช่วยให้ธุรกิจของท่านพัฒนาและเติบโต

1. ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพเป็นปัจจัยแรกที่ต้องใช้พิจารณาในการเลือกบริษัทไอทีสำหรับองค์กร ทีมงานมืออาชีพในที่นี้คือ บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไอทีโดยเฉพาะ สามารถทำความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขได้อย่างชาญฉลาด ทีมงานมืออาชีพต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดี ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทด้านไอทีที่ดีต้องมีการ

2. มีความน่าเชื่อถือ

ท่านควรพิจารณาว่าบริษัท IT ที่ท่านสนใจมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการให้บริการของบริษัทนั้น ๆ  โดยสำรวจถึงจำนวนปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจ และประสบการณ์การให้บริการในอุตสาหกรรมที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ หากเป็นบริษัทไอทีที่ใบประกาศนียบัตร หรือรางวัลการันตีจากบริษัทชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไอที ก็จะยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และการเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งมั่นใจได้ถึงท่านภาพของบริการบริษัทไอทีที่ท่านเลือกมา

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ท่านควรเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยวิเคราะห์จากบริการว่ามีด้านใดบ้าง ไปจนถึงความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น การทำDigital Transformation  ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการออกแบบระบบ ฯลฯ เพื่อช่วยให้ท่านเลือกบริษัทผู้ให้บริการ IT ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจองค์กรของท่าน

4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผู้ให้บริการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบบริษัท IT ชั้นนำต่าง ๆ พิจารณาข้อดีและข้อแตกต่างจากปัจจัยเหล่านี้ เช่น มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน?  ผลงานที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ ๆ ใช้บริการหรือไม่ เพื่อเลือกบริการที่ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของท่าน 

5. เก็บรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทด้านไอที

เพราะความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรูปแบบใดก็ตาม ควรเลือกบริษัทไอทีที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล และควรมีมาตรฐานสากล ISO 27701 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยรวม ครอบคลุมทั้งมาตรการทางเทคนิค การบริหารจัดการ และบุคลากร องค์กรที่มีมาตรฐานนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลทั้งหมด

6. ระยะเวลาการให้บริการ

เมื่อท่านได้เริ่มติดต่อ พูดคุยกับตัวแทนของบริษัทไอทีแต่ละที่ ท่านจะได้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงาน รวมถึงจะมีระยะเวลาของโปรเจกต์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จะใช้เวลานานเท่าไรในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนเสร็จสิ้น ในขั้นตอนนี้ท่านต้องพิจารณาและเปรียบเทียบว่าแต่ละบริษัทใช้เวลาได้เหมาะสมและรวดเร็วตามที่ท่านต้องการหรือไม่

7. บริการหลังการขาย

ควรเลือกบริษัทด้านไอที ที่มีการสนับสนุนและดูแลบริการหลังการขายที่ดี เช่น การดูแลระบบในช่วงระยะเวลาหลังให้บริการเสร็จสิ้น และการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของท่านจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมหลังจากตัดสินใจเลือกใช้ผู้บริการนั้นแล้ว

8. มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน

ต้องพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนร่วมด้วย เพราะในบางธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   องค์กรจำเป็นต้องมีระบบไอทีที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ หรือในเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า ที่คาดไม่ถึง หรือระหว่างทางมีปัญหาใหม่เข้ามา บริษัทไอทีจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ช่วยคิดหากลยุทธ์และปรับเปลี่ยนโซลูชันเพื่อให้ตรงกับปัญหาเหล่านั้น

9. บริการที่ครบวงจร

การเลือกบริษัทไอทีผู้ที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมคิด เพื่อนร่วมทางของเรา ควรเลือกบริษัทที่มีบริการครบวงจรและครอบคลุมทุก ๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการด้านไอทีขององค์กรได้ในทุกมิติ ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดในการให้บริการ

10. เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

สุดท้ายแล้ว เรื่องของค่าใช้จ่ายยังคงเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะส่งผลต่องบประมาณของท่าน ดังนั้นพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากราคาแพ็คเกจหรือจากใบเสนอราคาแต่ละที่อย่างรอบคอบ เช่น ตรวจสอบว่าแพ็คเกจใดบริการอะไรบ้าง และท่านจำเป็นต้องใช้บริการเหล่านั้นหรือไม่ บางครั้งราคาแพ็คเกจที่ถึงแม้จะถูกกว่าแต่อาจมีบริการที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านก็เป็นได้ 

เลือก Tangerine ผู้นำด้าน IT Solution ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของท่านสู่อนาคต

บริษัทไอทีไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ   และตัดสินใจเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่น Tangerine เราพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยโซลูชันไอทีที่ครบวงจรและตรงกับความต้องการของท่าน

หากท่านสนใจบริการหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ที่ marketing@tangerine.co.th  หรือโทร 06-2992-4493
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources