BLOGS

เสียงดังฟังชัด! Google Chat อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ที่สามารถส่งข้อความเสียงได้แล้ว

Paweethida.S • 14/05/2024
Paweethida

ในที่สุด! Google Workspace ได้มีการพัฒนาตามคำเรียกร้องอย่างมากของผู้ใช้ Google Chat ให้มีการใช้งานที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุด Google Chat สามารถส่งเป็น “ข้อความเสียง” หากันได้แล้ว โดยฟีเจอร์นี้อัปเดตมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกในขณะเดินทาง หรือในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ข้อความ ช่วยให้ประหยัดเวลาและเน้นการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อความนั่นเอง

โดยฟีเจอร์นี้รองรับการใช้งานบน Mobile Device (โดยจะมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานบน Web ได้ในเร็ว ๆ นี้) และสามารถตอบกลับในข้อความในทุกรูปแบบ (Quoted, Reacted to, Replied to in Thread)

ซึ่งการใช้งานสามารถแตะไอคอน เพื่อทำการอัดเสียง ดูคลื่นเสียง และระยะเวลาระหว่างการอัดเสียงได้เลย

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน
สามารถไขข้อข้องใจและเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่ Learning Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources