SUCCESS STORIES

20 ปีแห่งความสำเร็จ และก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืนในทศวรรษที่ 3 ของแทนเจอรีน

IT for enterprise

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แทนเจอรีนก้าวเดินเคียงข้างธุรกิจไทยมาได้อย่างมั่นคง และกำลังเติบโตเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ก้าวต่อไปของแทนเจอรีนจะเป็นไปในทิศทางใด ร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้  กับ คุณนิรุตติ เลิศสมบุญ Managing Director, Tangerine Co., Ltd.

ย้อนไปในปี 2003 ที่เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลของแทนเจอรีน ที่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Storage) เครือข่าย (Networking) และระบบความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) เป็น 20 ปี ที่แทนเจอรีนอยู่เคียงข้างธุรกิจไทยทั้งภาครัฐ และเอกชนในฐานะ “ที่ปรึกษาทางด้าน IT ที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” ด้วยพันธกิจการส่งมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จของลูกค้า (Bring the best technology for customer’s success) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาตอบโจทย์การช่วยทรานส์ฟอร์มองค์กรลูกค้าให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค

สิ่งหนึ่งที่ทำให้แทนเจอรีนไม่เป็นสองรองใคร คือเรื่องโซลูชันและบริการด้าน IT & Cloud ที่มีครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าองค์กรจะพบเจอปัญหาแบบไหน เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น

1. ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และวางระบบ Cloud Computing แบบ Hybrid Cloud & Multi-cloud เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโซลูชัน Enterprise IT Infrastructure ที่ออกแบบและติดตั้งระบบ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้คล่องตัวรวดเร็ว และปลอดภัย

2. Smart Business Analytics โซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาแปลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้ธุรกิจนำไปใช้ให้ประโยชน์สูงสุด

3. การพัฒนาโซลูชัน Application Development ที่ออกแบบและพัฒนา Web & Mobile Application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Maps & Location Intelligence โซลูชันงานด้านแผนที่ สำหรับธุรกิจที่ต้องการแสดงผลข้อมูล วิเคราะห์เชิงพื้นที่ และวางแผนเส้นทางการเดินทาง ที่พัฒนาผ่านเทคโนโลยีแผนที่ระดับโลกอย่าง Google Maps

5. ในส่วนของ Productivity & Work Transformation มีการเพิ่มศักยภาพการทำงานที่รองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์ ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และช่วยป้องกันเรื่องข้อมูลสูญหายได้ดี

6. ระบบ Enterprise Network ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ระบบเครือข่ายเกิดปัญหาน้อยที่สุด และระบบป้องกันภัยคุกคามที่เตรียมพร้อมรับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัยมากที่สุด

7. Enterprise IT Infrastructure ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน รองรับการเติบโตของธุรกิจ รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับต่อระบบ Virtualization และ Cloud ได้เป็นอย่างดี

8. Cybersecurity ปกป้องระบบขององค์กรครอบคลุมทั้ง Cloud, Data, Network, Endpoint, Devops ให้รอดพ้นจากการจู่โจมทางไซเบอร์ รวมถึงเรื่องของ Data Privacy อีกด้วย

สุดท้ายคือ Tangerine Consulting Services ที่ให้บริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบ รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงระบบไอทีด้วยโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรคุ้มค่ากับการลงทุนเรื่องระบบไอทีที่มีมาตรฐานสากล

“เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุด แต่เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์องค์กรตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด”
คุณนิรุตติ เลิศสมบุญ Managing Director จากแทนเจอรีนกล่าว

เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้แทนเจอรีนมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดส่งมอบให้กับลูกค้าจนถึงทุกวันนี้ คือ การมีพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยอย่าง Cisco, Google Cloud, Trellix, Cloudflare, Dell Technologies, Skyhigh และอีกมากมาย โดยพาร์ตเนอร์ทั้งหมดล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการส่งมอบโซลูชันระดับคุณภาพให้กับลูกค้าของแทนเจอรีนมาโดยตลอด จึงทำให้แทนเจอรีนมั่นคงเติบโตพร้อมก้าวเข้าสู่ความสำเร็จต่อไปในทศวรรษที่ 3 ในฐานะผู้นำแนวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย

พาร์ตเนอร์สำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของแทนเจอรีน

การเติบโตของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของพนักงาน ซึ่งแทนเจอรีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต และสิ่งสำคัญที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลย 3 ส่วนที่ต้องกล่าวขอบคุณคือ

“ขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุน
จนทำให้แทนเจอรีนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้
ขอบคุณพาร์ตเนอร์ทุกรายที่ส่งเสริมให้แทนเจอรีนมีเทคโนโลยีที่ดีส่งมอบให้กับลูกค้ามาโดยตลอ

และขอบคุณพนักงานทุกคนในองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญของบริษัท
ที่ทำให้แทนเจอรีนยืนหยัดเคียงข้างองค์กรธุรกิจไทยเรื่อยมาและก้าวต่อทศวรรษที่ 3
ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเรา”

คุณนิรุตติ กล่าว

“ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คู่ค้าทางธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และโซลูชันให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง แทนเจอรีนก็ต้องปรับตัวให้รวดเร็ว โดยการนำเสนอโซลูชันที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด”

สนใจรับคำปรึกษาด้าน IT สำหรับธุรกิจคุณ สามารถติดต่อ tangerine ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511 ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน