รายละเอียด

01 Introduction
  • คอร์สที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลาย และวิธีการสร้างแอปแบบง่าย รวมถึงการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่ทุกๆคนสามารถเรียนได้ เป็นคลอสที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำ AppSheet ไปยกระดับกระบวนการทำงานแบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้เกิดเป็นกระบวนการที่ง่ายขึ้นผ่าน AppSheet No-code Platform
02 รู้จัก App Design
  • เข้าใจประโยชน์และแนวคิดการทำงานด้วย AppSheet
03 ตั้งค่าชนิดข้อมูล
  • เข้าใจการสร้างฐานข้อมูลและการกำหนดประเภทของข้อมูล
04 เริ่มสร้างแอปพลิเคชันใน Appsheet
  • ใช้เครื่องมือ AppSheet สร้าง Application ที่มี Function พื้นฐานได้

วิทยากร

Google Solutions Specialist

เนท - ดุสิตา ดาวลอย

Google Solutions Specialist

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการสร้าง Application แต่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด
  • ผู้ที่มีข้อมูลอยู่บน Google Speadsheet และต้องการจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลาย Users และ Devices
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างหรือพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร แต่ไม่มีทีม Dev
  • Operation Manager หรือผู้ที่ต้องจัดการด้าน Operation ภายในองค์กร