รายละเอียด

01 Sponsorship
  • การดึงทีมงานผู้เกี่ยวข้อง, Management และพนักงานหลักเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
02 Organizational analysis 
  • ประเมินและทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและระบุโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
03 Communication Plan
  • การสร้างแผนการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าคนในองค์กรเข้าใจวิสัยทัศน์และประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
04 Training 
  • สร้างความสำเร็จในแบบของตัวเอง โดยเฉพาะในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างล้วนมีความซับซ้อนท้าทายและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

วิทยากร

Customer Experience Team Lead

เฟิร์น - ปิยาภา เดชะไกศะยะ

Customer Experience Team Lead

เหมาะกับใคร

  • องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนการทำงานจากระบบเดิมมาสู่การทำงานบนระบบ Google Workspace และมีบุคลากรในองค์กรมากกว่า 300 คนขึ้นไป