ก้าวสำคัญขององค์กรกับการจัดการ Data บน Google Cloud Platform ด้วย Dataplex

end-to-end data management
ก้าวสำคัญขององค์กรกับการจัดการ Data บน Google Cloud Platform ด้วย Dataplex
เรื่องของการจัดการ data ถือเป็นก้าวสำคัญของแต่ละองค์กรที่ต้องเรียนรู้นอกเหนือจากการนำไปใช้งานในเรื่อง business เช่น เรื่องของควบคุมคุณภาพข้อมูล (data quality), นโยบายและความปลอดภัยของแต่ละองค์กร (security & policy), การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (data breach) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงอาจจะมากเกินไปก็ดี ไม่ได้ควบคุมก็ดี เป็นเรื่องที่องค์กรต้องคิดและวางแผนให้ครอบคลุมกับเรื่อง data management ครับ
เนื้อหาค่อนข้างยาว เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจได้เลย
  Add a header to begin generating the table of contents

  Data Fabric คืออะไร?

  Data Fabric เป็นแนวคิดในการออกแบบกระบวนการเชื่อมโยงของ data เสมือนเป็นผืนผ้าที่ถักทอร้อยแต่ละชั้นข้อมูลเป็นผืนเดียวกันเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมข้อมูลหรือสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

  Data Flow

  Dataplex คืออะไร? และช่วยพวกเราได้อย่างไร?

  Dataplex คือ intelligent data fabric ที่ช่วยในเรื่องการจัดการแบบศูนย์กลาง (centrally manage), monitor, การทำ data governance ทั้งบน data lakes, data warehouses และ data marts รวมถึงเรื่องการใช้งานเครื่องมือด้าน analytics และ data science ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้นในที่เดียว แม้ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจาย (distributed data) ก็ตาม

  Dataplex มาพร้อมกับการบูรณาการประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือด้านการวิเคราะห์บน Google Cloud ต่างๆ รวมถึงการ built-in data intelligence เข้ามาโดยใช้ Google AI เราจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในเรื่องเตรียม infrastructure หรือระบบให้สอดคล้องในการทำ data fabric มากนัก การ save เวลา save cost เหล่านี้ ทำให้เรา focus ที่การ drive business ของแต่ละองกรได้อย่างเต็มที่

  Resources & Assets บน Google Cloud

  แต่ละองค์กรจะมี assets ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Warehouses, Data Lakes หรือ Data Marts ที่มีการเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น sale transactions, customer profile, LoB data และ logs ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะใช้ analytic tools แบบไหนหรือไป process data ต่ออย่างไร

  Unified Data Management

  Dataplex จะเข้ามาครอบ assets เหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการ data เบ็ดเสร็จในที่เดียว (Unified Data Management) และนำเอาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (Integrated Analytics Experience) มาอยู่ในตัวเองด้วย

  ในเรื่องของ Logical Data Organization หรือ High-Level Design จะแบ่ง level ของ Data Lakes ลงมาเป็น Data Zone ซึ่งในแต่ละ zone จะมี Assets เช่น Cloud Storage, BigQuery ที่เป็น source ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ business ทีม business analyst หรือแม้แต่ data scientist มีสิทธิ์ในการเข้าถึง data ในแต่ละ zone พวกเขาจะเข้าถึง assets ต่างๆ ที่แต่ละ zone เตรียมให้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่า data ที่แท้จริงถูกจัดเก็บไว้ที่ใด เพียงแค่มีสิทธิ์ในเข้าถึงเพื่อใช้งานก็เพียงพอแล้ว วิธีนี้จะเอื้ออำนวยในเรื่องการทำ policy และ security ครอบ assets อีกทั้งยังสะดวกแก่ Data Steward หรือ Security Admin ในควบคุมเพราะหากมี assets ก้อนใหม่เข้ามาใน zone ดังกล่าว ก็จะถูก apply policy ของ zone นั้นๆ ไปด้วยโดยอัตโนมัติ

  Data Analytics Tools

  Dataplex ช่วยในเรื่อง Data Quality ทำให้ทีม Data Analytic & Data Science สามารถใช้ data ได้อย่างมั่นใจ

  data intelligence

  ความแตกต่างของ Dataplex ที่เป็น key differentiation คือ data intelligence 

  ที่ Google ใช้เทคโนโลยี AI จัดการ metadata ทั้งในรูปแบบ structured และ unstructured data ในการทำ data quality check รวมถึงการทำ indexing บน metastore เพื่อประโยชน์ในการ search & discovery data ให้มองเห็น data แบบ landscape ทำให้รู้ว่า data ที่เราจะนำไปใช้ทำรายงานหรือโมเดลต่างๆ นั้นอยู่ที่ใด มีคุณภาพสูง-ต่ำอย่างไร พอจะนำไปใช้ต่อได้หรือไม่ ทำให้พวกเขาสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

  Dataplex เข้าถึง Analytics Data ได้ในที่เดียว

  เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน BigQuery หรือ Spark ผ่าน Analytic Environment บน Dataplex ได้

  ผู้ที่เป็น Data Admin สามารถ configure environments ต่างๆ ให้เป็นไปตาม data governance ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IAM, provisioning, monitoring, scaling หรือ shutdown environment เหล่านั้นได้

  ผู้ที่ใช้ data ทั่วไป เช่น data scientist, data analyst, data engineers สามารถเข้าถึง Notebook หรือ SQL Workbench ได้ในการใช้ BigQuery, Spark, SparkSQL เพื่อ query, ทำ schedule notebook หรือ script ต่างๆ และยังสามารถ share ให้กับ users ท่านอื่น ซึ่งประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้ถูกรวมเอาไว้ใน Dataplex ที่เดียว

  BigQuery

  Conclusion

  cloud data fabric

  จากความสามารถต่างๆ ทำให้ Dataplex เป็นดั่ง single pane of glass ช่วยในเรื่องการทำ end-to-end data management และ governance ที่จบครบในตัวเองและง่ายสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Cloud Platform และสนับสนุนให้งานด้าน analytics และ AI/ML ราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลในเรื่อง data quality และ security & policy ได้เป็นอย่างดีครับ

  สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ Google Cloud Platform หรือ Service อื่นๆ
  ด้าน Data Analytics, AI/Machine Learning อาทิ Vision AI, OCR, Text to Speech
  Tangerine มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่
  อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

  Share on social media

  Tangerine Expertise

  Related Solution

  Expand Interests

  All and More

  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  All
  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  K8
  HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

  เสริมความปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูลให้ระบบ Kubernetes

  การสำรองข้อมูลสำหรับระบบ Kubernetes ทาง Veeam มีผลิตภัณฑ์ Kasten K10 ที่ออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลของ Kubernetes โดยเฉพาะ และสนับสนุนการทำงานบน Cloud Native หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น VMware Tanzu, Openshift, Amazon EKS, Google GKE เป็นต้น ซึ่ง Kubernetes เองมีความแตกต่างจากระบบ Compute Infrastructure ที่ออกแบบแอปพลิเคชันให้มีขนาดเล็กลงที่ทำงานแบบ Container ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม หรือลด หรือปรับปรุง องค์ประกอบของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

  Huawei

  Access Point 4 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ ตรงใจผู้ใช้งานมากกว่าเดิม

  Huawei ได้เปิดตัว Access point รุ่นใหม่

  Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

  สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาออนไลน์ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets”

  จากงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets” ขอสรุปความสำคัญให้ทุก ๆ ท่าน และสำหรับท่านที่พลาดโอกาสอีกครั้ง โดยภายในงานได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่มีอยู่มานำเสนอให้เข้าใจง่าย และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Security

  ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านเทคโนโลยี Web Browser Isolation

  จากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันนี้ทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่พนักงานจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันที่สำนักงาน จึงเกิดการทำงานแบบ Work from Home กันมากขึ้น และด้วยเหตุนี้เองการทำงานในรูปแบบของ Work from Home นั้นก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยคุกคามบนเครื่อง Endpoint ได้อย่างเช่น เครื่องโน้ตบุ๊ค, อุปกรณ์มือถือ เป็นต้น

  Google CloudGoogle Maps PlatformHighlight

  Solution Library ตัวช่วยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่เพื่อธุรกิจ

  นักพัฒนาโปรแกรมที่เรียกใช้ Google Maps Platform บางท่านอาจจะมีความสงสัยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่ เช่น ถ้าอยากจะได้งานด้านแผนที่ตามที่ได้วางแผนไว้ จะต้องเรียกใช้งาน API Service อะไร หรือเขียน Source Code ยังไง เพื่อให้การทำงานดูสมบูรณ์แบบมากที่สุด

  Scroll to Top

  ติดต่อ tangerine

  Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy