BLOGS

รู้จัก API Management คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

Tangerine • 03/05/2024
Tangerine Co., Ltd.
รู้จัก API Management คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร
API Management

ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตของธุรกิจ และ Application Progamming Interfaces (API) เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่มุ่งมั่นจะเติบโตในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา องค์กรต้องอาศัยเครื่องมือบริหารจัดการหรือ API Management ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นตัวช่วยในการประสานระหว่างแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ระบบ และบริการต่าง ๆ ด้วยเหตุผลนี้ API Management จึงได้กลายเป็นหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ไปโดยปริยาย

API Management คือ 

เป็นที่รู้กันว่าในปัจจุบัน API ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ เพื่อให้การสื่อสารตอบโต้ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรวมฟังก์ชันการทำงานได้อย่างราบรื่น โดย API Management มีหน้าที่ในการจัดการ API ขององค์กรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ เผยแพร่ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้ API สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการทำงานของ API ทำให้องค์กรไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยตัวเองแต่สามารถใช้บริการ API จากผู้ให้บริการที่คิดค้นระบบมาก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างช่น เทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์ ข้อมูลสภาพอากาศ อัลกอริทึมการเรียนรู้ เป็นต้น

API ทำงานอย่างไร

API เป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อที่ทำให้ธุรกิจสามารถใช้งานโซลูชันสำเร็จรูปจากผู้ให้บริการ API ที่พัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันซึ่งสอดคล้องกับตามความต้องการของธุรกิจ โดยการทำงานของของห่วงโซ่ API ประกอบด้วย 3 บทบาท ประการแรก ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างและพัฒนาบริการ API ประการที่สอง ผู้ใช้บริการหรือบริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันและใช้งาน API และประการสุดท้ายคือผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่ใช้งานแอปพลิเคชันที่มี API นั่นเอง

แพลตฟอร์ม API Management ประกอบไปด้วยการฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  1. API Geteway ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ API ในการจัดการคำขอ บังคับใช้นโยบายความปลอดภัย และทำให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างสะดวก
  2. Developer Portal เปรียบเหมือนกับ Hub สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันในการค้นหา สำรวจ และใช้ งาน API ภายในศูนย์รวมนี้เพียบพร้อมไปด้วยเอกสารประกอบ ตัวอย่างโค้ด และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
  3. ควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึง API Management มีกลไกการตรวจสอบสิทธิ์ การเข้ารหัส และนโยบายความปลอดภัยเพื่อปกป้อง API จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อมูล และภัยคุกคามความปลอดภัย
  4. ตรวจสอบและการวิเคราะห์ มีฟังก์ชันช่วยติดตามการใช้งาน API ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และอัตราข้อผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว
  5. จัดการวงจรการใช้งาน เครื่องมือ API Management อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรในการจัดการกับสถานะของ API ตั้งแต่การออกแบบ กำหนดเวอร์ชัน การทดสอบ การนำไปใช้งาน และสุดท้ายคือยุติการให้บริการ 

ต้นทุนการพัฒนาระบบ API Management 

Apigee API Management มีรูปแบบแพ็กเกจหลายประเภทที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับองค์กรของท่าน ได้แก่

  1. Apigee API Standard ทางเลือกสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการและปกป้อง API อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  2. Apigee API Enterprise ทางเลือกสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการและปกป้อง API อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น มีฟีเจอร์สที่รองรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรและมีครอบคลุมมากกว่า Apigee API Standard
  3. Apigee API Enterprise Plus สำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการผลักดันด้าน API Ecosystem ให้ตอบสนองธุรกิจที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กรที่มีความหลากหลาย อีกทั้งต้องการความปลอดภัยที่เหนือชั้น

ประโยชน์ API Management สำหรับธุรกิจ

ระบบจัดการ API

สำหรับองค์กรธุรกิจปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า API Management ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของ Digital Transformation ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัล ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจและการเติบโตขององค์กร ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมของ API Management ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการใช้งานในอีกหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้

1. ยกระดับการเชื่อมต่อ แม้จะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบที่แตกต่างกัน แต่ API Management ก็สามารถทำให้เกิดการบูรณาการที่ราบรื่น องค์กรสามารถเชื่อมต่อระบบภายในกับบริการภายนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก API Management เน้นส่งเสริมให้เกิดการทำงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันของผู้พัฒนา

2. ความยืดหยุ่นสูง ด้วย API Management องค์กรธุรกิจสามารถปรับขนาดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มคุณสมบัติฟังก์ชันการทำงานและบริการใหม่ ๆ ได้โดยไม่กระทบต่อระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคนี้ 

3. ประหยัดเวลาและต้นทุน API Management ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาขององค์กรมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการลดระยะเวลา ต้นทุน และความซ้ำซ้อนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

4. เพิ่มคุณภาพความปลอดภัย การใช้งาน API Management ช่วยให้ธุรกิจสามารถบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง และขีดจำกัดการใช้งานเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ API Management

แพลตฟอร์ม Apigee

การใช้งาน API Management ของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Tangerine ในการพัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลด้วยเครื่องมือ API Management ของ Google Cloud ที่ชื่อว่า Apigee เป็นตัวอย่างกรณีการใช้งานที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจการเงิน เพราะแสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ 

สถาบันการเงินแห่งนี้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ สถาบันจึงหันมาใช้งาน Apigee ในการจัดการกับ API ขององค์กร และด้วยความสนับสนุนของบริษัท Tangerine ทำให้สถาบันการเงินสามารถผสานรวมระบบธนาคารเข้ากับบริการของพาร์ทเนอร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น 

อีกหนึ่งผลงานที่สำคัญของ Tangerine ในภาคธุรกิจการเงิน คือ การร่วมมือกับทีม Innovation and Solution Architecture ของ ITMX ในการนำ Apigee มาใช้เพื่อพัฒนาพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกรรมดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกวันนี้ พร้อมเพย์ทำให้ผู้บริการแอปพลิเคชันธนาคารสามารถโอนเงินด้วยการใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการให้กับประชาชนผ่านพร้อมเพย์ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ สถาบันการเงินหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์ม API Management ในการรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างกันและสร้างรายได้ให้กับองค์กร ที่สำคัญคือ Apigee มีฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลขั้นสูง ทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลละเอียดอ่อนและเชื่อมั่นที่จะใช้บริการอย่างไร้ความกังวล

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบของทีมงานมืออาชีพจากบริษัท Tangerine ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Tangerine ถึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของหลายองค์กรที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

สรุป

API Management ถือเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ด้วยความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา จัดการ และวิเคราะห์ API ทำให้องค์กรสามารถปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจและมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าได้

จากกรณีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ API Management ของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการเพิ่มความสามารถการแข่งในปัจจุบัน ดังนั้นการลงทุนกับแพลตฟอร์ม API Management ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลทุกวันนี้  

Reference

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources