BLOGS

Digital Transformation คืออะไร กลยุทธ์การตลาดที่ทุกองค์กรต้องรู้

Tangerine • 04/04/2024
Tangerine Co., Ltd.
Digital Transformation คืออะไร กลยุทธ์การตลาดที่ทุกองค์กรต้องรู้
กลยุทธ์ Digital Transformation

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้วิถีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางวิกฤตแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่หยุดชะงักจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร ทว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงการทำงานให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมองค์กรธุรกิจในปัจจุบันถึงหันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากขึ้น

องค์ประกอบ Digital Transformation เป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่ โดยการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับการทำงานทุกระดับ หลายองค์กรต้องปฏิรูปการดำเนินงานของทั้งระบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Digital Transformation เริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าไปจนถึงบริการหลังการขาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

Digital Transformation คืออะไร

Digital Transfomation คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกค์ใช้กับองค์กรเพื่อช่วยปลดล็อกให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานระบบคลาวด์ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น หลังจากที่บริษัทได้มีการปรับใช้ Digital Transformation จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ดังนี้ 

  • การดำเนินงานหลัก (Core Operation) เปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบเดิมให้เป็นดิจิทัลทั้งหมด เน้นพึ่งพาเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
  • ประสบการณ์ (Experience) พิจารณาความเห็นของลูกค้า พาร์ทเนอร์ และบุคลากร เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
  • โครงสร้างพื้นฐาน IT (IT Infrastructure) ใช้งานซอฟต์แวร์ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้า 
  • การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Management & Analytics) การตัดสินใจขององค์กรจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลมาแล้วอย่างแม่นยำ

ความสำคัญของ Digital Transformation ที่มีต่อธุรกิจและองค์กร

ความสำคัญของ Digital Transformation

จากกระแสโลกธุรกิจที่กำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน แน่นอนว่าทุกคนล้วนต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจต้องกลายเป็นผู้เล่นที่ตามหลังคู่แข่งคนอื่น ๆ ในสนามเดียวกันหรือต้องออกจากสนามไปในท้ายที่สุด ลองมาดูกันว่า Digital Transfomation มีความสำคัญอย่างไรและทำไมองค์กรถึงไม่ควรมองข้าม

  1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย องค์กรที่ผลักดัน Digital Transformation สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้จำนวนมาก จากการหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ในการปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทและไม่จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ราคาสูงอีกต่อไป 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี Smart Workplace ในการเชื่อมต่อคนในองค์กรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว ช่วยลดข้อผิดพลาดของพนักงานและระยะเวลาการทำงาน 
  3. ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า แบรนด์ต่าง ๆ พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและเพิ่มฐาน Loyalty Customer ให้มากขึ้น โดยธุรกิจยังสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ วางแผนและปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ข้อดีและข้อจำกัดของการทำ Digital Transformation

กลยุทธ์ Digital Transformation สามารถยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรและทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวจากทุกสถานที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลดระยะเวลาการทำงานและความซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและรักษามาตรฐานของสินค้า เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและตรวจสอบได้แม่นยำ 

อย่างไรก็ตาม แม้ทุกคนจะเห็นพ้องกันว่า Digital Transformation มีความสำคัญต่อขององค์กรยุคใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงย่อมมีความท้าทายอยู่เสมอ เมื่อมีการแทนที่วิถีการทำงานแบบเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ อาจจะต้องเจอกับการใช้งานระบบที่ซับซ้อนขึ้น ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานในช่วงเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ รวมถึงอาจเจอปัญหาเชิงเทคนิคของระบบตามมา ดังนั้นจึงควรมี IT Consultant ที่เชี่ยวชาญช่วยดูแลและให้คำแนะนำ

3 ตัวอย่าง วิธีประยุกต์ใช้ Digital Transformation ขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร

วิธีประยุกต์ใช้ Digital Transformation

แต่ละองค์กรมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจึงยกตัวอย่างของ Digital Transfomation ที่องค์กรในปัจจุบันได้นำมาปรับใช้ ดังนี้    

  1. Cloud Solution สร้างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพต้นทุนให้กับธุรกิจ โดยบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ต้องลงทุนเอง อีกทั้งยังมีผู้ดูแลระบบหรือ Cloud Provider คอยให้คำปรึกษา
  2. Data Analytics นำเสนอความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกจำนวนมหาศาลให้กับธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดในการปรับปรุงคุณภาพ การดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ
  3. Cybersecurity ในยุคดิจิทัลที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทไอทีได้พัฒนา Cloud Security ที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขององค์กรจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

สรุป

แม้มีผู้คนจำนวนมากที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแทนที่การทำงานของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี แต่แท้จริง Digital Transfomation ถูกพัฒนาเพื่อส่งเสริมการทำงานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ระบบคลาวด์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ล้วนมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์

แนวคิด Digital Transformation ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเท่านั้น แต่การกลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในทุกแง่มุม ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการสื่อสารภายใน อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน ลดระยะเวลาการทำงานและความซ้ำซ้อน ขจัดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานมากขึ้น

สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับใช้ Digital Transformation ปัจจุบันมีบริษัท Solution Provider ที่คอยให้คำปรึกษา โดยบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ออกแบบและจัดหาระบบการทำงานที่เหมาะสมให้กับองค์กรธุรกิจ เช่น Data Center, Cloud Solution, Application Development เป็นต้น 

สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solution ดังกล่าว
ได้ที่ info@tangerine.co.th หรือโทร 02 285 5511
ท่านจะสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001
ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources