BLOGS

Google ครองแชมป์ AI Foundation Model for Language จาก Forrester Wave ขึ้นแท่นผู้นำที่ไม่มีใครเทียบ!

Thakorn.T • 08/07/2024
Google Cloud Solutions Specialist

Google Cloud ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำ (Leader) ในรายงาน The Forrester Wave™ : AI Foundation Models for Language, Q2 2024 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในหมวด Current Offering (การนำเสนอในปัจจุบัน) และ Strategy (กลยุทธ์)

Google ถูกจัดเป็นผู้นำด้าน AI ถึง 2 ครั้งในช่วง H1/2024

ในรายงานฉบับล่าสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เรื่อง AI Infrastructure ทาง Google ก็ได้เป็น Leader แทบจะคะแนนเต็มเกือบทุกด้าน ทำให้มั่นใจได้ว่าหากใช้ AI Infrastructure ธุรกิจองค์กรจะประสบความสำเร็จและใช้เวลาอันสั้นด้วยเครื่องมือเพียบพร้อมทรงประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

ในรายงานฉบับล่าสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เรื่อง AI Infrastructure ทาง Google ก็ได้เป็น Leader แทบจะคะแนนเต็มเกือบทุกด้าน ทำให้มั่นใจได้ว่าหากใช้ AI Infrastructure ธุรกิจองค์กรจะประสบความสำเร็จและใช้เวลาอันสั้นด้วยเครื่องมือเพียบพร้อมทรงประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

จุดเด่นของ Gemini ที่ทำให้เป็นโมเดลภาษาขึ้นแท่นผู้นำ

 • Gemini โดดเด่นในด้าน Multimodality (การเข้าใจข้อมูลหลายรูปแบบ อาทิ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ) และ Context Length (ความยาวของบริบท) ที่ยาวถึง 2 ล้านโทเค็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับบริการคลาวด์อื่น ๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น
 • Vertex AI แพลตฟอร์มจัดการโมเดล AI ที่ครบครัน ช่วยให้ปรับแต่ง นำไปใช้ และติดตามผลการทำงานของโมเดล Gemini และโมเดลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Vertex AI มีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น
  • ปรับแต่งพฤติกรรมของโมเดลตามความเชี่ยวชาญเฉพาะโดเมนหรือบริษัท
  • เชื่อมต่อโมเดลกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์
  • จัดการและปรับขนาดโมเดลสำหรับการใช้งานจริง

จุดแข็งแกร่งของ Google จากรายงาน Forrester Wave™ : AI Foundation Models for Language

รายงานจาก Forrester Wave™ ยกย่องความแข็งแกร่งของ Google Cloud ใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. ความสามารถของโมเดล Gemini

 • Gemini โดดเด่นในด้าน Multimodality (การเข้าใจข้อมูลหลายรูปแบบ) เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจบริบทที่หลากหลาย
 • Gemini มี Context Length (ความยาวของบริบท) ที่กว้างกว่าผู้ให้บริการรายอื่น โดยปัจจุบันรองรับบริบทได้สูงสุด 1 ล้านคำ และเพิ่งมีการประกาศรองรับได้ถึง 2 ล้านคำ โดยความสามารถนี้ทำให้ Gemini สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแม่นยำยิ่งขึ้น

2. ระบบนิเวศน์คลาวด์ที่ครบครัน

 • Gemini ทำงานร่วมกับบริการคลาวด์อื่น ๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Vertex AI ที่ช่วยในการปรับแต่ง นำไปใช้ ติดตามผลการทำงาน และเชื่อมต่อโมเดลเข้ากับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ระบบนิเวศน์ที่ครบครันนี้ช่วยให้ลูกค้าองค์กรใช้งานโมเดล Gemini ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. ความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำ

 • Google มีทีมวิจัย AI ที่แข็งแกร่ง มีประวัติยาวนานในด้านการวิจัย AI ชั้นนำ
 • Google Cloud มีฐานลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและการยอมรับในตลาด
 • ลูกค้าองค์กรประทับใจที่ Google สามารถนำเสนอทั้งโมเดลประสิทธิภาพสูงและบริการคลาวด์ที่ครบครัน

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นประโยชน์ได้จากความแข็งแกร่งของ AI Infrastrucutre ที่ Google มีให้บน Vertex AI จาก Google Cloud Platform และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้โมเดลที่แข็งแกร่ง โดยทุกท่านสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ Forrester Wave™ : AI Foundation Models for Language

หากท่านสนใจบริการหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 094-999-4263
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources