BLOGS

Google Maps Platform ประกาศเพิ่ม SKU ใหม่จากงาน Google Cloud Next 2023

Sarayut.M • 13/09/2023
Google Cloud Solutions Specialist

Google กับงาน Event ใหญ่ประจำปีอย่าง “Google Cloud Next 2023” ที่จัดขึ้นในช่วง 29 – 31 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น โดยได้มีการประกาศและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลาย ๆ Product ของฝั่ง Google Cloud

โดยวันนี้ Tangerine ได้รวบรวมข่าวสารทางฝั่ง Google Maps Platform มาให้แล้ว จะมีอะไรใหม่ ๆ กันบ้างไปดูกันเลย!!

Google Maps Platform ประกาศ New Core Product ตัวใหม่โดยใช้ชื่อว่า “Environment” ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโดยมี SKU ที่รองรับการเรียกใช้งานประกอบด้วย

Air Quality API

คือการให้บริการข้อมูลเชิงลึกในด้านคุณภาพอากาศ ณ พื้นที่ที่สนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีพร้อมให้บริการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และเป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตรายชั่วโมงที่มีความละเอียดในระดับ 500 เมตร ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อทราบถึงข้อมูลคุณภาพอากาศบนแอปพลิเคชัน และเป็นเครื่องมือติดตามอาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างดีมากขึ้น

โดยความสามารถที่รองรับจะประกอบด้วย

 • ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศรายชั่วโมงย้อนหลัง 30 วัน
 • ดัชนีคุณภาพอากาศในแต่ละประเทศ (AQI)
 • คำแนะนำในการปฏิบัติกรณีสัมผัสมลพิษทางอากาศ
 • แผนที่ความร้อนมลพิษทางอากาศ
 • รายละเอียดมลพิษเชิงลึก เช่น ประเภทของมลพิษ, ระดับความเข้มข้น, แหล่งที่มา เป็นต้น

Pollen API

คือการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับละอองเกสรดอกไม้ที่ลอยในอากาศ ประเภทของสายพันธุ์เกสรดอกไม้ ไปจนถึงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยที่มีโรคภูมิแพ้ หรือข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์/วิจัยที่ต้องการทราบถึงข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยความสามารถที่รองรับจะประกอบด้วย

 • ดัชนีระดับของละอองเกสรดอกไม้ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
 • ข้อมูลเชิงลึกของเกสรดอกไม้ ต้นไม้ และหญ้ามากกว่า 15 สายพันธุ์ทั่วโลก
 • แผนที่ความร้อนของระดับละอองเกสรดอกไม้
 • ค่าตัวเลขการพยากรณ์ระดับละอองเกสรดอกไม้รายวัน และพยากรณ์ล่วงหน้าได้สูงสุด 5 วัน
 • ข้อมูลเชิงลึกของสารก่อภูมิแพ้ เช่น ประเภทสายพันธุ์ รูปร่าง สี ปฏิกิริยา และภาพถ่าย
 • คำแนะนำการรับมือของสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ

Solar API

คือการให้บริการข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินศักยภาพของพื้นที่ หรือช่วยออกแบบจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมกับการประเมินจำนวนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ โดยมีให้บริการมากกว่า 40 ประเทศ และมีจำนวนอาคารมากกว่า 320 ล้านหลังทั่วโลก

โดยความสามารถที่รองรับจะประกอบด้วย

 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • การวิเคราะห์ตำแหน่งที่จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด
 • ตัวช่วยในการออกแบบการวางแผงโซลาร์เซลล์
 • จำนวนพลังงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละชั่วโมง โดยอ้างอิงจากสภาพอากาศในแต่ละปี 
 • ประเมินศักยภาพ และการประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources