BLOGS

นวัตกรรมในการบริหารจัดการสำหรับ AI และ Cloud-native Workloads จาก Cisco และ Red Hat

Tangerine • 07/06/2024
Tangerine Co., Ltd.

เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษที่ Cisco และ Red Hat ได้ร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนาโซลูชันที่ผสมผสานกัน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน IT และเป็นที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งความร่วมมือนี้ยังรวมไปถึงความเชี่ยวชาญของ Red Hat ใน Operating Systems, Containers และ  Automation รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีคุณภาพสูงในด้านศูนย์ข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย และการจัดการจาก Cisco

ความท้าทาย Workload ของ AI

AI กำลังทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ที่เป็นแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับขีดจำกัด ซึ่งเกิดจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Algorithms ที่เฉพาะเจาะจง และความต้องการในการจัดการกระบวนการ ด้วยความสำคัญของชุดข้อมูลและกระบวนการธุรกิจที่ AI มีเป้าหมายในการปรับปรุง ทำให้ทีม IT ต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน Data Center

Cisco และ Red Hat ร่วมมือกันเพื่อลดความซับซ้อนของการดำเนินงานทางด้าน Data Center เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ Workload ที่สำคัญต่อธุรกิจได้ทั้งใน On-premises หรือ Multi-cloud อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ควรเปลี่ยนแปลงการทำงาน และความต้องการทางด้าน Infrastructure ของลูกค้า โดย Cisco ดำเนินการในด้านของ Networking  และ Compute Environments ซึ่งได้ตั้งเป้าที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างการออกแบบตามความต้องการใหม่ ๆ ของ Infrastructure และ Operations ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ AI

โซลูชันแบบครบวงจร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Cisco และ Red Hat ได้สร้างโซลูชันแบบครบวงจรบน Infrastructure และ Platform การจัดการระดับโลก ได้แก่

  • Cisco UCS (Unified Computing System) : Platform การประมวลผลที่แข็งแกร่ง
  • Cisco Intersight : Platform การจัดการอัตโนมัติ
  • Cisco Data Center Networking : รับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้
  • Red Hat OpenShift : Platform Container แบบ Advanced Open-source

นอกจากนี้ยังมีประกาศสำคัญที่ Cisco กับ Red Hat กำลังทำอยู่ ดังนี้ 

  1. การขยายการ Support OpenShift บน Cisco UCS

ลูกค้าสามารถลดความซับซ้อนในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องใช้ Hypervisor เพื่อเรียกใช้งาน Cloud-native Workloads ซึ่งช่วยลดต้นทุนของ Infrastructure โดยรวม ในขณะที่เพิ่มการใช้ทรัพยากรได้

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงาน AI Workloads

การรวม Cisco UCS และ Cisco Intersight เข้ากับ Red Hat OpenShift สามารถมอบประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับ AI Workloads ซึ่งมีความต้องการสูง และการใช้ Container แบบที่มีสมรรถนะที่ดีน่าเชื่อถือได้ สำหรับการพัฒนาและการจัดการ Application ที่ง่ายขึ้น

ด้วยการรวมจุดแข็ง Cisco และ Red Hat กำลังปูทางไปสู่ Automated Solutions ที่มีประสิทธิภาพ ปรับขนาดได้ และช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้งาน AI และปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย โดยการรวมนี้เสริมสร้าง Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ AI Workloads พร้อมทั้งทำให้การพัฒนาและการจัดการแอปพลิเคชันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ติดต่อเราเพื่อปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และวางระบบ IT อย่างครบวงจรให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Ref : ai-and-cloud-native-workloads

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)