BLOGS

ทำความรู้จัก Fivetran – One Platform for All Your Data Movement

Tangerine • 23/08/2023
Tangerine Co., Ltd.
Data Platform

ทำความรู้จัก Fivetran ที่เป็นเครื่องมือสำหรับงานย้ายข้อมูลที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถส่งข้อมูลเข้าออก และข้ามแพลตฟอร์มคลาวด์ได้ โดยเราจะช่วยจัดการงานส่วนที่ใช้เวลานานที่สุดในกระบวนการ ELT ตั้งแต่การสกัดข้อมูล การจัดการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการแปลงข้อมูล

ซึ่งจะช่วยให้วิศวกรข้อมูล สามารถใช้เวลาในงานอื่นๆ ที่มีผลกระทบมากกว่าได้ ด้วย uptime ที่สูงถึง 99.9% และความสามารถในการทำ self-heling pipelines ได้อัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทชั้นนำทั่วโลกหลายร้อยแบรนด์ เช่น Autodesk, Conde, Nast, JetBlue, Lufthansa, Morgan Stanley, และ Pitney Bowes สามารถตัดสินใจจากข้อมูล (data-driven decisions) และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fivetran.com

Tangerine จับมือกับ Fivetran พร้อมบริการด้าน Solution Data Movement ให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลขึ้น Cloud (Google Cloud Platform) และนำไปต่อยอดวิเคราะห์ข้อมูลหา insight สำหรับการต่อยอดธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพ

สำหรับธุรกิจองค์กรรายไหนกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล และต้องการเพิ่มมูลค่าของฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
สามารถติดต่อหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือเบอร์ 02-285-5511
เพื่อรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีประสบการณ์

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)