BLOGS

Introducing the Google Maps Platform Architecture Center

Sarayut.M • 11/08/2023
Google Cloud Solutions Specialist

Google Maps Platform ประกาศเปิดตัว Architecture Center ที่เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับนักพัฒนาระบบ หรือนักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ต้องการตัวอย่างของโครงสร้างการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เรียกใช้งาน Google Maps Platform ในการใช้งานด้านต่าง ๆ

โดยวัตถุประสงค์ของ Architecture Center คือการมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน Google Maps Platform เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าโดยการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริง และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการใช้งานทางธุรกิจ ที่สามารถวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่หลากหลายของทั้งในฝั่งของ Google Maps Platform และ Google Cloud Platform

ดังนั้นผู้ใช้งานจะสามารถทราบถึงแบบจำลองตัวอย่างของสถาปัตยกรรมระบบ, วิธีการแก้ไขปัญหา, คำแนะนำวิธีการใช้งาน ไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการเรียกใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Maps Platform Architecture Center สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)