BLOGS

Solar API สุดล้ำ! ขยายครอบคลุมแผนที่ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

Sarayut.M • 14/02/2024
Google Cloud Solutions Specialist

Google Maps Platform ขยายความครอบคลุมของการให้บริการข้อมูลอาคารสำหรับการเรียกใช้งานบน Solar API ที่มีมากกว่า 472 ล้านหลังในกว่า 40 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอาคาร 320 ล้านอาคารที่ครอบคลุมเมื่อเปิดตัว API ในปี 2023 โดยพื้นที่และรายชื่อประเทศที่รองรับการทำงานสามารถดูได้ที่นี่

ซึ่งความสามารถของ Solar API จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การวัดขนาด ความลาดเอียงของหลังคาปริมาณแสงแดดที่ได้รับ และการผลิตพลังงานที่เป็นไปได้ของแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อช่วยให้บริษัทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถคาดการณ์ประเมินความเป็นไปได้ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และออกแบบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ต้องลงพื้นที่จริงในการสำรวจหน้างาน

ประโยชน์ของการใช้ Solar API มีดังนี้
  • Identify Potential Customers : ใช้เพื่อระบุอาคารที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสร้างโอกาสในการขาย และชี้แนะข้อเสนอต่าง ๆ ให้กับบ้านที่มีศักยภาพในการใช้งาน
  • Assess the Feasibility of Solar Installations : ใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
  • Design Solar Energy Systems : ช่วยในการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับหลังคาโดยเฉพาะ
  • Save Time and Money : ช่วยให้บริษัทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยยังไม่รองรับการทำงาน ณ ขณะนี้ ต้องมารอดูกันว่าในการอัปเดตครั้งหน้านั้น Solar API นี้จะรองรับในแถบพื้นที่ประเทศไทยหรือไม่ ถ้ามีความเคลื่อนไหว tangerine จะรีบนำข่าวสารมาเสนอเลยทันที

tangerine ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม
และต่อยอดได้จริง “นึกถึง Google Maps Platform นึกถึง tangerine”

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)