SUCCESS STORIES

4Care พลิกเกมธุรกิจครั้งสำคัญ หาวิธีเข้าใจผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ CDP จัดการ Omni-channel | Tangerine x 4Care

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้ทำให้การทำงานง่ายขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้ในทุก ๆ มิติ และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใด ฟอร์แคร์ ไม่ได้มองแค่ฝั่งการทำงานของเราที่จะได้ประโยชน์ แต่เรามองถึงมุมของลูกค้าที่สำคัญกับเรามากที่สุด เพื่อมาใช้ในการทำงานของเรา แต่เพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ ”

ในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าใจผู้บริโภคจะช่วยให้ทุก ๆ ธุรกิจสามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ฟอร์แคร์ เป็นอีกหนึ่งผู้นำธุรกิจทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัยข้อมูล เพื่อนำเอาองค์ความรู้กับเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมอาหาร ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติดีเยี่ยม หากยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้จากภายใน เพราะ “บริษัทเชื่อว่าโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ” ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ทั้งรูปแบบ ออนไลน์ และใน Supermarket ชั้นนำทั่วประเทศ

สำหรับปัจจุบันที่บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online แบบ E-commerce ในหลากหลาย Platform เช่น Facebook, Line, Shopee, Lazada และช่องทางอื่น ๆ แต่เดิมบริษัทมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบไฟล์ Excel และ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นการจัดการที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลแบบ Manual และเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Last Update คือเก็บเฉพาะข้อมูลล่าสุดของผู้ใช้บริการ ทำให้ทีมการตลาดใช้เวลาค่อนข้างนานในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบก็เป็นเรื่องที่ยาก และเกิดความล่าช้าในการนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

บริษัทจึงเริ่มมองหา Solution ที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึง และจัดการกับข้อมูล ความรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นถึงระบบ Customer Data Platform (CDP) ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ฟอร์แคร์ จึงจับมือกับ แทนเจอรีน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ IT Solution รวมถึงมีทีมงานที่ดูแล Solution ด้าน Data โดยเฉพาะ ทั้งเรื่องของ Data Management, Data Analytics รวมถึงการทำ Customer Data Platform ที่เป็น Solution หลักของโครงการนี้ด้วย เพื่อให้ ฟอร์แคร์ สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเข้าถึงความต้องการจริง ๆ ของลูกค้า เพื่อใช้ในการสร้างโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดเป็น Brand Loyalty ในอนาคตแทนเจอรีน 

คุณภิรมณชูประภาวรรณ – Managing Director

ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ บริษัท ฟอร์แคร์ อินโน จำกัด เลือกระบบ Customer Data Platform (CDP) กับบริษัท แทนเจอรีน จำกัด คือการที่ระบบมีความยืดหยุ่นในการจัดการสามารถทำงานได้ครบจบในโปรแกรมเดียว และมีทีมงานที่มีความชำนาญการคอยช่วยเหลือ Support พร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การคัดเลือกชุดเครื่องมือให้ตรงกับข้อมูลที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง, การนำข้อมูลที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงหลาย ๆ ข้อสงสัยที่ทางทีมของบริษัท ฟอร์แคร์ อินโน จำกัด มีความกังวล ทางทีมงานของบริษัท แทนเจอรีน ก็สามารถให้คำแนะนำอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีไอเดียที่จะช่วยให้การใช้งานระบบ Customer Data Platform (CDP) มีประโยชน์กับทีมงานของ บริษัท ฟอร์แคร์ อินโน  จำกัด ได้มากขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลที่มีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ฟอร์แคร์ อินโน จำกัด ที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อสินค้ากับบริษัทนั่นเอง