SUCCESS STORIES

ตรวจสอบการโอนจ่ายเงินผ่าน “QR Code” ด้วย API Management Platform จาก Google Cloud | Tangerine x ITMX

ทีม Engineer ของแทนเจอรีนได้มีการทำงานร่วมกับทีม Innovation and Solution Architecture ของทาง ITMX เพื่อร่วมวางแผนในเรื่องของ Solution รวมถึงการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน Apigee ในรูปแบบ Agile Process เพื่อพัฒนาโปรเจคร่วมกับ ITMX ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดตัวบริการ “พร้อมเพย์” (PromptPay) อย่างเป็นทางการ

ธุรกิจของ ITMX เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแล Platform ที่ธนาคารใช้ร่วมกัน เป็นเหมือน Infrastructure ของระบบการชำระเงินในประเทศไทย การมองหาตัวแทนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเรา เราจึงเลือก บริษัท แทนเจอรีน จำกัด (Tangerine)

ในปี 2017 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX) เริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับชำระเงินข้ามธนาคารแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

ในปี 2018 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX)  เริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับเรียกเก็บเงินแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา

การคัดเลือก API Management Infrastructure สำหรับโปรเจคต์นี้คือ  Enterprise Grade ของ API Product ที่มีขายมากมายในท้องตลาด แต่สำหรับ Apigee ตอบโจทย์ความต้องการของ ITMX ทั้งประสิทธิภาพของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่สูง สมเหตุสมผล

ปัจจัยการเลือกใช้สำหรับ Apigee มีอยู่ 3 ข้อ ดังนี้

  1. Flexibility ( ความยืดหยุ่น )
    จุดเด่น สามารถ Customization Apigee ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ง่าย Learning Curve ต่ำ ทำให้ได้ทั้ง Speed และ Agility ตรงตามที่ Business ต้องการ สอดคล้องให้สามารถขึ้นโปรเจคใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  2. Security และ Reliability ( ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ )
    ปัจจุบัน Security มีความสำคัญมาก หากระบบไม่เสถียรลูกค้าที่งานก็จะหนีไปใช้เจ้าอื่นทันที เพราะฉะนั้นระบบที่เสถียรและมีความปลอดภัยก็มีความสำคัญที่สุดเช่นกัน
  3. Hybrid Platform  ( รองรับการทำงานได้หลากหลายแพลทฟอร์ม )
    จุดเด่นของ Apigee สามารถรองรับหลาย Platform ไม่ว่าจะเป็น On Premise หรือ On Cloud หรือแม้กระทั้งแบบ Hybrid Cloud ได้อีกด้วย

“   บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX) ถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นเพียงบริษัทเล็ก แต่มีภาระกิจที่ยิ่งใหญ่
เพราะ ITMX เป็นผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของการชำระเงินทั้งประเทศ บริษัทก็ให้ความสำคัญในเรื่องของ Innovation อีกด้วย   ”