SUCCESS STORIES

พัฒนา CABB Application ของตัวเอง เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย สะดวกสบาย ด้วยบริการรถ Taxi Tangerine x ASIA CAB

Tangerine และ ASIA CAB ร่วมพัฒนา CABB Application ที่เป็นแอปทางด้าน Transportation โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกสบาย ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถ Taxi ในการเดินทางสามารถระบุตำแหน่งต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ผ่านระบบแผนที่ที่สามารถแสดงภาพแผนที่ ค้นหาเส้นทางการเดินทาง และค้นหาชื่อตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่ ซึ่งเป็น Solution ที่สามารถตอบโจทย์แอปพลิเคชันด้านการเดินทางได้ดีเยี่ยม

ASIA CAB ผู้ดำเนินธุรกิจรถรับจ้างสาธารณะแบบครบวงจร ตั้งแต่การประกอบรถยนต์ การบริหารการเดินรถ การบริหารคนขับ การพัฒนาตลาดและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นในด้านโลจิสติกส์ พร้อมช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่สไตล์ใหม่ ด้วยบริการผ่าน CABB Application และความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รถแบรนด์ ASIA CAB ที่จะพาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแท็กซี่ได้อย่างมั่นใจ

Tangerine จึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา CABB Application  โดยเรียกใช้งานภาพแผนที่จาก Google Maps ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกคุ้นเคย ทำให้ไม่ต้องปรับตัวกับการใช้งานบนระบบ และมีการเรียกใช้งาน API สำหรับการค้นหาเส้นทาง โดยสามารถรองรับการแสดงสภาพการจราจรที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้วิเคราะห์เส้นทางในการรับส่งผู้โดยสาร การบอกระยะทาง ระยะเวลา และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังมีการใช้งาน API สำหรับการค้นหาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้ในการระบุสถานที่รับส่งผู้โดยสาร และง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

อีกทั้ง Tangerine ยังช่วยแนะนำวิธีการใช้งาน API Service ตามความต้องการของลูกค้า  โดยคำนึงถึงการเรียกใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และประหยัดค่าใช้จ่ายตาม Best Practices เป็นหลัก ซึ่งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอย Monitor ถึง Usage การใช้งาน และคอยแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบอยู่เสมอ รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Google Maps Platform ให้ลูกค้าทราบเพื่อสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจ หรือเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับแอปพลิเคชันได้ ทำให้ CABB Application สามารถเรียกใช้งานโดยมี Based on ระบบแผนที่ผ่าน Google Maps

ด้วย Google Maps เป็นหนึ่งในแผนที่ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งาน CABB Application ไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากนักสำหรับการใช้งาน อีกทั้งยังมี API Service ที่สามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของแผนที่ฐาน การวิเคราะห์เส้นทางการเดินทาง ไปจนถึงเรื่องของการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และหนึ่งส่วนสำคัญคือ Tangerine สามารถให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนา Solution และสร้างแอปพลิเคชันที่เป็น Core Business หลักของทางองค์กรได้

แทนเจอรีนยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม และต่อยอดได้จริง
“ นึกถึง Google Maps Platform อย่าลืมนึกถึงแทนเจอรีน ”