BLOGS

มั่นใจ ปลอดภัย รอบด้านด้วย Secure Cloud Insights

Tangerine • 25/05/2023
Tangerine Co., Ltd.

การนำระบบ Cloud รวมถึง Cloud Native Applications เป็นกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น และแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังอยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย โดย Cisco Secure Cloud Insights จะช่วยปรับปรุงความคล่องตัว เร่งเวลาออกสู่ตลาด และเพิ่มผลผลิตในขณะที่ลดต้นทุน

     บางครั้งการเปลี่ยนเครื่องมือ และกระบวนการใหม่ ๆ ก็สร้างปัญหาใหม่ให้กับเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เมื่อสินทรัพย์ด้าน IT ย้ายจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ Datacenter ไปยังระบบคลาวด์ โดยธรรมชาติของระบบคลาวด์นั้น ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนสินทรัพย์ ตลอดจนขนาด และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าขาดระบบจัดการ และการติดตามข้อมูลแบบ Centralized เพื่อรองรับสินทรัพย์บนระบบ Cloud ที่ขยายตัวตลอดเวลา จะทำให้เกิดปัญหาสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยบนระบบ Cloud อีกทั้งเครื่องมือความปลอดภัยปัจจุบันยังเป็นแบบแยกส่วน ซึ่งจะแสดงเพียงส่วนย่อย ๆ เท่านั้น ทำให้ IT Operation ตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสินทรัพย์บนระบบคลาวด์ได้ยาก จึงเป็นคำถามว่า เราจะรักษาความปลอดภัยในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือไม่รู้ว่าคุณมีได้อย่างไร การมองเห็นเนื้อหาและข้อมูลบน Cloud ที่มีบริบทที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการของการโจมตีในลักษณะต่าง ๆ แบบ End-to-end เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมคลาวด์ของคุณจากภัยคุกคาม และปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

การลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และตรวจสอบข้อกำหนดบน Cloud

    Cisco® Secure Cloud Insights ทำให้สามารถเห็นข้อมูลภาพรวมบนระบบ Cloud เพื่อช่วยให้ระบุ Security and Compliance Vulnerabilities ในขณะที่สามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็ว ทำให้การมองเห็นสินทรัพย์บน Cloud รวมถึง Inventory ต่าง ๆ ป้องกันการโจมตีด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์บนภาคส่วนต่าง ๆ (Mapping to Cloud-based Entities) บนระบบ Cloud รวมถึงสิทธิ์ในการการเข้าถึงระบบในแต่ละส่วน นอกจากนี้ Secure Cloud Insights ยังสามารถ Integrate เข้ากับ Cisco SecureX™ และ Cisco Secure Cloud Analytics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบได้เป็นอย่างดี

Gain Complete Visibility into Your Cloud Security Posture

      Secure Cloud Insights ช่วยให้มองเห็นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์บน Cloud รวมถึงท่าทางการรักษาความปลอดภัย ผ่านการมองเห็นในสภาพแวดล้อมบน Cloud ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง Public Cloud Provider เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud รวมไปถึง Containers และ Serverless

     นอกจากนี้ยังมีสามารถ Integrate เข้ากับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลสินทรัพย์บน Cloud ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายการสินทรัพย์แบบ End-to-end รวมถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ เนื่องจาก Secure Cloud Insights ใช้วิธีการแบบ Graph-based เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ ซึ่งมีสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะรู้ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหน ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเข้าใจผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์บน Cloud ใน เพื่อวิเคราะห์และประเมินการรักษาความปลอดภัย

• Easily Identify Cloud Security and Compliance Gaps

      Secure Cloud Insights ยังตรวจหาการละเมิดนโยบาย และการกำหนดค่าที่ผิดพลาด สภาพแวดล้อมระบบ Cloud ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ Dynamic ซึ่งทำให้มีการตั้งค่าการใช้งาน(Configuration) และนโยบาย(Policy) เปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง ซึ่งหมายความว่าสภาพแวดล้อมระบบ Cloud ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดข้อกำหนด Secure Cloud Insights ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบ Cloud โดยการระบุสินทรัพย์บนคลาวด์ และดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึก การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง และการตั้งค่าการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกันให้ตรงกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (CSP) เพื่อประเมิน ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยรวม และตรวจจับการปฏิบัติที่ผิดตามกฎระเบียบได้อย่างรวดเร็ว

• Fast-track Investigation and Response

      Secure Cloud Insights ใช้ Graph-based การแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจถึงสินทรัพย์บน Cloud และช่วยให้ได้รับคำตอบด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อน โดยสามารถตรวจสอบทรัพยากร สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทั้งหมดขององค์กร นอกจากนี้ Secure Cloud Insights ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคาม ข้อมูลที่หลากหลายนี้จะช่วยให้ระบุการละเมิดนโยบาย โดยเข้าใจผลกระทบ และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่มีช่องโหว่ เช่น สามารถระบุ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขสินทรัพย์บน Cloud

      Secure Cloud Insights สามารถทำงานร่วมกับ Cisco SecureX ที่เป็นแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ทำให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถมองภาพรวมในระบบทั้งหมดได้ ลดความซับซ้อนในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ทำงานร่วมกับระบบ Extended Detection and Response (XDR)  ซึ่งช่วยให้คุณเข้าสู่การตอบสนอง และการแก้ไขอัตโนมัติได้อย่างมั่นใจ SecureX เป็นรวมศูนย์ข้อมูลเชิงลึกจากผลิตภัณฑ์ของ Cisco เพื่อให้สามารถทำงานในรูปแบบ Single Console และยังสามารถเปิดใช้ Work Flow ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กำหนดไว้

Benefits

  • การวิเคราะห์และแสดงมุมมองภาพรวมแล้ว ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการทำงานบนระบบ Cloud และ Multi-cloud
  • สามารถวิเคราะห์ ตรวจจับการละเมิดนโยบายความปลอดภัย หรือ การตั้งค่าผิดพลาด
  •  ใช้วิเคราะห์ช่องโหว่ และจุดที่เป็นความเสี่ยงในการถูกโจมตีโดยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์
  • ตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างแม่นยำในลักษณะ End-to-end

Ref: Cisco Secure Cloud Insight

หากสนใจบริการต่าง ๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)