BLOGS

จัดการ Datacenter และ Cloud อย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย

Tangerine • 28/06/2023
Tangerine Co., Ltd.

ในยุคของ Digital Transform และ Business Resiliency ระบบที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจ ซึ่งการได้รับแจ้งว่าระบบล่มจึงเป็นอะไรที่ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อมีความต้องการในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

           ระบบเครือข่ายที่สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือระบบที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีจึงมีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น  อย่างไรก็ตามการจัดการ Network Infrastructure มากับความซับซ้อน ความหลากหลาย และกระจัดกระจายมากขึ้น การตั้งค่าจึงจำเป็นต้องทำในหลาย ๆ ที่แต่ในขณะเดียวก็มีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วินาที

Figure 1 : Network complexity in a hyper-diverse and hyper-distributed world

          Cisco Nexus Dashboard จึงกลายมาเป็น Tools ที่ง่ายที่สุดในการ Provision, Monitor, Manage Datacenter และ
Cloud Networks ด้วยความสามารถในการจัดการได้ในที่เดียวกับอุปกรณ์หลาย ๆ ประเภท ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย

Figure 2 : Cisco Nexus Dashboard services

          Cisco Nexus Dashboard ประกอบไปด้วย Cisco Nexus Dashboard Orchestrator, Cisco Nexus Dashboard Insights และ Cisco Nexus Dashboard Data Broker

Figure 3 : Cisco Nexus Dashboard Orchestrator

 • Cisco Nexus Dashboard Orchestrator ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อระหว่าง Fabric และ/หรือ Cloud ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Routed Network ใด ๆ ก็ได้ หรือการทำ Cloud Migration และ การขยายเครือข่ายข้าม Fabric ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Nexus Dashboard Orchestrator ยังสามารถทำ End-to-end Change-management Workflows, Centralized Fabric Management and Upgrades, การเชื่อมต่อผ่าน Multi-cloud, Hybrid-cloud, และ Security Policies ระหว่าง Datacenter

Figure 4 : Cisco Nexus Dashboard Insights

 • Cisco Nexus Dashboard Insights
  เป็น Monitoring Tools ที่จะช่วยลด Down Time ให้ผู้ดูแลระบบโดยการเปิดใช้งาน Hardware และ Software Telemetry ไปแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sustainability, Compliance, Changes  และ Traffic Behavior     (รวมไปถึง Flow Records, Drop, Congestion, Latency, AI/ML RoCEv2, และอื่น ๆ)

Figure 5 : Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller

 • Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC)
  เป็นเครื่องมือที่รวมการจัดการสำหรับสวิตช์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ NX-OS ที่สามารถทำ Automation และ Monitoring สำหรับเครือข่าย LAN, EVPN VXLAN, และ SAN Fabrics ในที่เดียวกัน

Business Outcomes

          Cisco Nexus Dashboard สามารถทำหน้าที่ Automate และ Operate ทั้ง Datacenter และ Cloud Network ได้จากที่เดียวกัน เป็นการเพิ่มความสามารถในการแก้ใข การขยายตัว และปัญหา โดยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • Unify Operations: ลดการ Manage, Monitor อุปกรณ์, Fabric หรือ Cloud หลาย ๆ ที่โดยสามารถจัดการได้ในที่เดียว
 • Accelerate innovation: ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ Infrastructure-as-Code (IaC) Network Automation ที่มีมาให้ เพื่อให้การเชื่อมต่อไปยังสวิตช์ได้เร็วขึ้น (โดยใช้ Nexus Dashboard Fabric Controller) ข้าม Fabric (โดยใช้ Nexus Dashboard Orchestrator) หรือแม้แต่ข้าม Cloud
 • Minimize Downtime: ใช้ประโยชน์จาก Cisco Nexus Dashboard Insights เพื่อเพิ่มการมองเห็นและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและคำแนะนำในการแก้ไข ซึ่งได้มาจากการรวบรวมปัญหาจากหลาย ๆ แหล่งหลาย ๆ ปี ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
 • Increase Environmental Sustainability: เรียนรู้ผลกระทบของเครือข่ายเป็น KWh, ต้นทุน และการปล่อย CO2 ผ่าน Cisco Nexus Dashboard Insights Sustainability Reports
 • Ensure Business Compliance: ลดเวลาที่ใช้ไปกับ Release Note และ Guidelines โดยระบบจะมี Function Software Recommendation มาให้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Compliance อยู่เสมอ

Ref:
Cisco Data Center Analytics

หากสนใจบริการต่าง ๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)