BLOGS

รักษาความปลอดภัย Digital Transformation ด้วย Dell PowerEdge และ VMware

Tangerine • 25/01/2023
Tangerine Co., Ltd.

ธุรกิจทั่วโลกกว่า 81% ที่ประสบกับการละเมิดความปลอดภัย และยังคงพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับองค์กรที่จะทำการ ป้องกัน ตรวจสอบ จัดการ และคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยคุกคาม การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลจึงได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความปลอดภัยทางธุรกิจเนื่องจากกลายเป็นเป้าหมายที่มีค่าสําหรับผู้โจมตีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการขององค์กร

การย้ายข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDDC) ที่การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และเครือข่ายถูกจําลองเสมือน สามารถปรับปรุงความคล่องตัวและสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แต่ศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงจะสร้างความต้องการด้านความปลอดภัยที่ชั้นโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยที่รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ช่วยให้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเมื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เมื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นในสถาปัตยกรรม SDDC ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์จึงกลายเป็นรากฐานของการรักษาความปลอดภัยขององค์กรโดยรวม

โซลูชัน Dell PowerEdge และ VMware ร่วมกันช่วยให้ระบบไอทีปรับขนาดได้ง่าย และคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งปลอดภัยตามค่าเริ่มต้นและยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของปริมาณงานที่หลากหลาย ด้วยการทําให้เป็นอัตโนมัติ และปกป้องสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริดตั้งแต่ชิปเฟิร์มแวร์ไปจนถึงเครื่องเสมือนไปจนถึงคอนเทนเนอร์ Dell Technologies และ VMware ช่วยเพิ่มความสามารถในการทนต่อการโจมตีทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลและมีโซลูชันที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเราได้ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทั้ง Edge, Core และ Cloud ด้วยระบบอัตโนมัติและมีความสม่ำเสมอสําหรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเสมือน

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของ Dell Technologies พร้อมรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาความปลอดภัย ด้วยสถาปัตยกรรม Cyber Resilient ประกอบด้วยเฟิร์มแวร์ เซิร์ฟเวอร์ฝังตัวระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง และการดําเนินการจัดการภายใน เพื่อส่งเสริมการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ จากการโจมตีต้องสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการหยุดชะงักทางธุรกิจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

 • ปกป้องเซิร์ฟเวอร์ในทุกแง่มุมของวงจรชีวิตรวมถึง BIOS เฟิร์มแวร์ข้อมูลและฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ
 • ตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติ มีส่วนร่วมกับผู้ดูแลระบบไอทีในเชิงรุก
 • กู้คืน BIOS เฟิร์มแวร์และระบบปฏิบัติการให้อยู่ในสถานะที่ดีที่รู้จัก ปลดระวางหรือปรับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อย่างปลอดภัย

องค์กรสามารถสร้างกระบวนการเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าและข้อมูลภายในโดยการตรวจจับความผิดปกติการละเมิดและการดําเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตและการกู้คืนจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอันตราย

เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ใน PowerEdge VMware ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปกป้องแอปและข้อมูลจากปลายทางไปยังระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์ทั่วทั้งระบบคลาวด์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เป็นส่วนสําคัญขององค์กร รวมทุกด้านของระบบนิเวศเทคโนโลยี และชุดซอฟต์แวร์ เพื่อมอบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วภายในและแจกจ่ายไปยังจุดควบคุมของผู้ใช้อุปกรณ์ปริมาณงานและเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือและไซโลน้อยลง

VMware vSphere กับ Tanzu

 • เปิดใช้งานการเข้ารหัส VM และความปลอดภัยขั้นสูงได้อย่างง่ายดายด้วยผู้ให้บริการคีย์ดั้งเดิมของ vSphere
 • ทําให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดง่ายขึ้นด้วยคู่มือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ vSphere และการตรวจสอบ FIPS
 • มอบการรับรองความถูกต้องระดับองค์กรและหลายปัจจัยที่ราบรื่นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลประจําตัว
 • รับความปลอดภัยและการควบคุมที่แท้จริงด้วยการยืนยันระยะไกลโดยใช้ vSphere Trust Authority
 • ใช้นโยบายความปลอดภัยและขีดจํากัดการจัดเก็บข้อมูลกับเครื่องเสมือนและคลัสเตอร์ Kubernetes ด้วยบริการ vSphere Pod

VMware vSAN

 • การเข้ารหัส vSAN ให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและข้อมูลระหว่างการส่งในระดับคลัสเตอร์รวมถึงการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน
 • การเข้ารหัสแบบ over-the-wire สําหรับข้อมูลระหว่างการส่งระหว่างโหนด vSAN
 • โมดูลการเข้ารหัสที่ผ่านการตรวจสอบ FIPs 140-2 ซึ่งตรงตามข้อกําหนดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
 • เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ช่วยให้ลูกค้าวินิจฉัยและรักษาปัญหาพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว

VMware NSX

 • การรักษาความปลอดภัยแบบ Zero-trust ที่ทําได้และมีประสิทธิภาพเนื่องจากแอปที่สําคัญถูกล็อก
 • ใช้ประโยชน์จาก IDS/IPS เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านข้าง
 • การควบคุม L1-L7 ที่สมบูรณ์ด้วยการแบ่งส่วนไมโครของ NSX
 • ตรรกะ DMZ ที่สร้างขึ้นในซอฟต์แวร์

Dell PowerEdge และ VMware ทําให้สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นไปโดยอัตโนมัติ มีความสามารถรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบไอทีและสร้างโซลูชันที่ยืดหยุ่นขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเราได้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ เพื่อให้ใช้งานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทั้ง Edge, Core และ Cloud

Reference: Securing Digital Transformation with PowerEdge and VMware | Dell USA

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)