ควบคุมการเข้าถึง Devices ขององค์กร ด้วยฟีเจอร์ MDM Mobile Device Management

Registration Add to Calendar

Details

Mobile Device Management (MDM) คือ ระบบการจัดการอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเข้ามาใช้งานระบบ เพื่อที่จะสามารถควบคุมระดับความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เป็นต้น

สำหรับการอบรมหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำภาพรวมการใช้งาน MDM ของ Google Workspace เพื่อที่จะสามารถเปิดใช้งาน ตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ในแต่ละรูปแบบ เช่น การตั้งค่า Passcode, การติดตั้งโปรแกรมบน Play Store หรือ App Store และการทำ Format Factory เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกจากองค์กร

Registration Add to Calendar

Speaker

Google Cloud Engineer

Pheeraphong Lekkham

Google Cloud Engineer