ล้วงลึกวิธีตรวจสอบ Error ใน Google Workspace ตรวจสอบปัญหาการใช้งานในระบบ

Registration Add to Calendar

Details

Google Workspace เป็นระบบที่ใช้สื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กรระดับชั้นนำของโลก มีระบบหลังบ้านที่เรียกว่า Admin Consoles สำหรับตั้งค่าการใช้งานบริการ ความปลอดภัยของระบบ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 

การอบรมครั้งนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการตรวจสอบปัญหาการใช้งานในระบบ เช่น ปัญหาการส่งออกข้อความ แต่ผู้รับภายนอกไม่ได้รับข้อความ, ปัญหาผู้รับในองค์กรไม่ได้รับข้อความ ทั้ง ๆ ที่ผู้ส่งแจ้งว่าส่งออกเรียบร้อยแล้ว, การตรวจสอบ Activity ของ Folder/File บน Google Drive เป็นต้น  การแก้ไขปัญหาจะง่ายขึ้นเมื่อเราทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การตรวจสอบปัญหาเพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า “Audit and Investigation”

Registration Add to Calendar

Speaker

Google Engineer

Kantapat Siribantuengsilp

Google Engineer