Up Level ให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ได้แบบมือโปร Advance Admin Consoles

Registration Add to Calendar

Details

Google Workspace เป็นระบบที่ใช้สื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กรระดับชั้นนำของโลก มีระบบหลังบ้านที่เรียกว่า Admin Consoles สำหรับตั้งค่าการใช้งานบริการ ความปลอดภัยของระบบ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

การอบรมครั้งนี้จะเป็นการแนะนำเมนู, ฟีเจอร์ รวมถึงเครื่องมือการจัดการส่วนต่าง ๆ ในหน้า Admin console ที่เพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจที่สูงยิ่งขึ้น และความสามารถที่ยกระดับในการป้องกัน หรือตรวจสอบ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือช่วยให้ทางผู้ดูแลระบบเห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานเครื่องมือนี้

Registration Add to Calendar

Speaker

Google Engineer

Kittipan Saykumpa

Google Engineer