จัดการความปลอดภัยระบบอีเมล พร้อมวิธีเซตแจ้งเตือน Daily Work Support

Registration Add to Calendar

Details

Google Workspace เป็นระบบที่ใช้สื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กรระดับชั้นนำของโลก มีระบบหลังบ้านที่เรียกว่า Admin Consoles สำหรับตั้งค่าการใช้งานบริการ ความปลอดภัยของระบบ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

การอบรมครั้งนี้จะเป็นการแนะนำเมนู ฟีเจอร์ รวมถึงเครื่องมือการจัดการส่วนต่าง ๆ ในหน้า Admin console เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือช่วยให้ทางผู้ดูแลระบบเห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานเครื่องมือนี้ และเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Registration Add to Calendar

Speaker

Google Engineer

Thakuntorn Thitinakarath

Google Engineer